Archival Descriptions

Displaying items 21 to 40 of 37,728
 1. Zbiór Doroty Fatimy Wolniarskiej-Witek

  Dokumentacja fotograficzna dot. działań Grupy Kampinos AK w czasie walk powstańczych w 1944 r.

 2. Zbiór wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy SS i Policji w GG

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP: wytyczne w sprawie składania wniosków o nadanie Wo jen - nych Krzyży Zasługi i Wojennych Medali Zasługi, wnioski dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w GG, dowódcy Policji Porządkowej w GG, dowódcy SS i policji w dystrykcie warszawskim, komendanta Policji Porządkowej dla dystryktu warszawskiego, dowódcy SS i policji w dystrykcie radomskim, komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie radomskim, komendanta Policji Porządkowej w dystrykcie radomskim, inspektora służby specjalnej w Krakowie, komendanta Policji Bezpieczeńs...

 3. Zbiór Stefana Lecha Władyki

  Wspomnienia Stefana Lecha Władyki – żołnierza Brygady Świętokrzyskiej NSZ obejmujące lata 1945–1946 (kserokopia)

 4. Zbiór Tomasza Wiśniewskiego

  Fotografie przedstawiające front rosyjsko-niemiecki (I wojna światowa), kampanię wrześniową 1939 r., okupację niemiecką terenów Polski, życie codzienne żołnierzy niemieckich na tyłach frontu, walki frontowe, jeńców polskich, zniszczenia wojenne

 5. Zbiór Jadwigi Urbanik

  Wspomnienia Jadwigi Urbanik, przesiedlonej wraz z rodziną z pomorskiej wsi Brąchnowo do Niemiec w okresie 1939–1940

 6. Zbiór Jędrzeja Tucholskiego

  Reprodukcje fotografii oddziału partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”; wydanie nadzwyczajne „Lwowskich Wiadomości” z 1 VIII 1941 r., kserokopie zeszytu ewidencyjnego żołnierzy PSZ na Zachodzie; karty ewidencyjne repatriantów, listy do archiwum MSW, karty imienne osób poszkodowanych, materiały przekazane przez archiwa b. państw ZSRS w sprawach represji obywateli polskich przez sowieckie władze w okresie 1939–1956, kartoteka funkcjonariuszy Policji Państwowej z lat 1918–1939, kartoteka posłów oraz członków organizac...

 7. Zbiór Witolda Szymańskiego

  Zbiór publikacji dot. II wojny światowej np. Informator o wystawie zorganizowanej w United States Holocaust Memoria Museum, Du Prel Max Freiherr, Das Generalgouvernement

 8. Zbiór Edmunda Sobczaka

  Zbiór opowiadań Edmunda Sobczaka dot. Holocaustu w Kępnie

 9. Zbiór Elżbiety Sidor

  Fotografie z okresu II wojny światowej

 10. Zbiór Ireny Rzeźniczak

  Materiały dot. Józefa Rzeźniczaka ps. „Zygmunt”, członka Tajnego Hufca Harcerzy, żołnierza wywiadu AK na Pomorzu

 11. Zbiór Tadeusza Różyckiego

  Relacje Tadeusza Różyckiego z działalności konspiracyjnej w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen (w latach 1944–1945) oraz współpracy z wartownikami – Ukraińcami w służbie niemieckiej

 12. Zbiór Zofii Roguskiej

  Materiały dot. Eugeniusza Roguskiego potwierdzające śmierć w KL Auschwitz (pliki cyfrowe)

 13. Zbiór redakcji „Zielony Sztandar” - materiały konkursu „Robotnicy przymusowi w III Rzeszy”

  Wspomnienia, relacje, pamiętniki i materiały dokumentacyjne robotników przymusowych nadesłane do redakcji „Zielonego Sztandaru” w związku z konkursem na temat przymusowej pracy Polaków w III Rzeszy

 14. Zbiór redakcji „Robotnik Rolny” - materiały konkursu „Robotnicy przymusowi w III Rzeszy”

  Wspomnienia, relacje, pamiętniki i materiały dokumentacyjne robotników przymusowych nadesłane do redakcji „Robotnika Rolnego” w związku z konkursem na temat przymusowej pracy Polaków w III Rzeszy

 15. Zbiór Henrego Radeckiego

  Fotografie z obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen

 16. Zbiór Juliana Pasternaka

  Raporty o miejscach pamięci znajdujących się na terenie Polski dot. I i II wojny światowej, zbrodni wojennych Gestapo i Wehrmachtu, noty biograficzne uczestników działań wojennych, wycinki prasowe, mapy, fotografie z 40. rocznicy agresji III Rzeszy na ZSRS

 17. Zbiór Jana Nowickiego

  Wspomnienia Jana Nowickiego z pobytu w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Sachsenhausen

 18. Zbiór Antoniego Nowaka

  Relacja Antoniego Nowaka dot. kampanii wrześniowej, pracy przymusowej w Austrii (1942 r.) oraz na terenie obozu w Gleisdorf (1945 r.)

 19. Zbiór Tadeusza Nawrota

  Kserokopia listy volksdeutschów w Rembertowie oraz opracowania dot. okresu II wojny światowej np.: „Żydzi w Rembertowie”, „Getto w Rembertowie – los Żydów w czasie wojny”

 20. Zbiór Doroty Merlak

  Plany zakładowe kopalni rudy żelaza (Heverlahwiese I) wchodzącej w skład Zakładów Państwowych Hermann Göring w Ringelheim (Harz) za lata 1940–1943