Holding Institution: Державний архів Житомирської області
 1. Барашівська сільська управа, с. Бараші Житомирського району

  Спр. 1. Містить, зокрема, розпорядження Барашівської районної управи до старости с. Барашівка скласти та надати до районної управи списки єврейського майна, яке лишилося в селі.

 2. Бердичівська міська управа, м. Бердичів Житомирської області

  Спр. 2 містить: - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 27 листопада 1941 р. про стягування податку з єврейського населення. - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 20 січня 1942 р. про носіння євреями розпізнавальних знаків. - Наказ міського управління м. Бердичів від 21 січня 1942 р. про те ж саме. - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 20 ...

 3. Житомирська обласна комісія зі встановлення збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни, м. Житомир

  Наступні справи містять відомості про переслідування та вбивства єврейського населення: Оп. 1. Спр. 2. Доклад об итогах работы Житомирской областной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории Житомирской области, б. д., 78 арк. Спр. 3. Докладная записка «Об итогах учета ущерба и расследовании злодеяний немецко-фашистских захватчиков по Житомирской области», 1944 г., 29 арк. Спр. 4. Доклад «Об итогах работы Житомирской областной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистск...

 4. Ярунська районна управа, м. Ярунь Житомирської області

  Спр. 1. Протоколы общих собраний жителей сел Ярунского района об избрании членов сельуправ и правлений общественных хозяйств, 23 июня — 18 августа 1941 г., 32 арк. Арк. 4 - розпорядження районної управи сільським управам про реєстрацію єврейського населення.

 5. Редакція газети «Голос Волині», м. Житомир

  Оп. 1 Спр. 3. Ведомости на выплату заработной платы рабочим и служащим редакции газеты «Голос Волыни» и выплату гонорара корреспондентам газеты за октябрь 1941 года, 7 октября — 11 ноября 1941 г., 811 арк. Спр. 4. Ведомости на выплату заработной платы рабочим и служащим редакции и типографии газеты «Голос Волыни» и выплату гонорара корреспондентам газеты за октябрь — ноябрь месяцы 1941 года, октябрь — декабрь 1941 г., 989 арк. Спр. 10. Переписка с генералкомиссариатом и гебитскомиссариатом по хозяйственным и организационным вопросам. Ежедневные сводки Верховного командования вооруженными си...

 6. Житомирский генерал-комиссариат, г. Житомир

  Наступні справи містять відомості про організацію окупаційного адміністративного і силового апарату, а також про антиєврейську політику: Оп. 1 • Спр. 1. Распоряжения о переводе полицаев, приговоры, 28 октября 1942 г. — 21 октября 1943 г., 54 арк. • Спр. 2. Отчеты районных и окружных организаторов о работе на местах и структура организации ОУН, 31 июля 1941 г. — 25 марта 1943 г., 179 арк. Спр. 3. Донесения Ковальского М., Виньгаловой Н., Арендт М., Гринасевича М., Ставиченко М., Шерия В., Ветвицкого С. и Кулицкого А., 9 декабря 1941 г. — 24 февраля 1942 г., 28 арк. • Спр. 5. Списки повешенны...

 7. Житомирське обласне управління

  Список особового складу статистичного відділу Житомирської управи та заяви на працеувлаштування, особові справи вчителів, постанови облуправління про організацію поліції, про порядок запису актів громадського стану, інструкції про перепис населення, худоби, протоколи зборів статбюро, відомості про стан озимих, про наявність землі в громадських господарствах області, копії атестатів та свідоцтв вчителів, списки промислових підприємств області, населених пунктів області, екзаменаційних запитів для навчальних закладів, учбові плани та звіти про роботу шкіл. Окремі справи містять відомості про ...

 8. Козятинський гебітскомісаріат

  Накази та постанови з особового складу жандармерії м. Козятина, списки працівників гебітскомісаріату, поліцаїв Козятинського району, підприємств і установ, відомості про партизанів, посвідчення особи працівників

 9. Овруцький гебітскомісаріат, м. Овруч Житомирської області

  Розпорядження райхскомісара та гебітскомісара, списки та письмові зобов'язання поліцаїв Базарського району