Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 26
Holding Institution: Archiwum Narodowe w Krakowie
 1. Akta Miasta Krakowa

  • Files of the city of Krakow

  The collection contains i.a. the files Akta Starosty miasta Krakowa (Der Stadthauptmann der Stadt Krakau, Governor of the City of Krakow) from the years 1939-1945 – German ordinances; bill posters and public announcements; printed propaganda material; documents of trustee administrative boards and concerning Jewish property and confiscations of such property; materials concerning the liquidation of Jewish organizations and associations; documents directly concerning the history of the ghetto, including a collection of 157 original photographs taken during the resettlement of the Jews into t...

 2. Żydowska Samopomoc Społeczna w Krakowie

  • Jewish Social Self-Help in Krakow

  1.Korespondencja Żydowskiej Samopomocy Społecznej 1940-1941 (sygn. 29/2125/1) 2.Kwestionariusze z terenu dystryktu krakowskiego 1940 (sygn. 29/2125/2-51) 3.Kwestionariusze z terenu dystryktu lubelskiego 1940-1941 (sygn. 29/2125/52-53) 4.Kwestionariusze z terenu dystryktu radomskiego 1940 (sygn. 29/2125/54-59) 5.Kwestionariusze z terenu dystryktu warszawskiego 1940 (sygn. 29/2125/60-64)

 3. Prokuratura Sądu Okręgowego w Krakowie

  • Public Prosecutor at the County Court in Kraków

  Akta prezydialne: sygn. 29/2008/1-5 Seria Ds: sygn. 29/2088/6-53 Seria I Ds: sygn. 29/2088/54 Seria II Ds: sygn. 29/2088/55-76 Seria III Ds: sygn. 29/2088/77-79 Seria IV Ds: sygn. 29/2088/80 Seria V Ds: sygn. 29/2088/81-85 Seria VI Ds: sygn. 29/2088/86 Seria VII Ds: sygn. 29/2088/87-93 Seria VIII Ds: sygn. 29/2088/94-99 Seria IX Ds: sygn. 29/2088/100-112 Repertoria: sygn. 29/2088/113-117

 4. Sąd Okręgowy w Krakowie

  • County Court in Kraków
 5. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Krakowie

  • Local Liquidation Office in Kraków
 6. Urząd Pracy w Krakowie

  • Arbeitsamt Krakau
  • Labour Office in Kraków

  Kartoteki zatrudnionych mężczyzn i kobiet, z podziałem według zawodów i miejscowości: 1. Urząd Pracy w Krakowie 1939-1944 (sygn.ABKr 1-45,88) 2. Oddział w Bochni 1939-1944 (sygn.ABKr 46-52) 3. Oddział w Krzeszowicach 1939-1944 (sygn.ABKr 53-60) 4. Oddział w Miechowie 1939-1944 (sygn.ABKr 61-70) 5. Oddział w Myślenicach 1939-1944 (sygn.ABKr 71-78) 6. Oddział w Wieliczce 1939-1944 (sygn.ABKr 79-82) 7. Oddział w Wolbromiu 1939-1944 (sygn.ABKr 83-87)

 7. Sąd Okręgowy w Krakowie

  • District Court in Kraków
 8. Posterunek Policji Polskiej w Brzesku Nowym

  • Polnische Polizeiwache in Brzesko Nowe
  • Polish Police Station in Brzesko Nowe
 9. Komenda Policji Polskiej w Krakowie

  • Kommando der polnischen Polizei in Krakau
  • Polish Police Headquarters in Kraków
 10. Akta miasta Krzeszowic

  • Files of the town of Krzeszowice
 11. Akta miasta Skawiny

  • Files of the town of Skawina
  1. Dokumenty pergaminowe (sprzedaż wójtowstwa, prawa i przywileje miejskie, jurysdykcja, propinacja, jarmarki, nadania gruntów, szpital) 1381-1844 (sygn. 29/114/1-13) 2. Ława (sądownictwo) 1569-1667 (sygn. 29/114/14-18) 3. Rada (administracja, sądownictwo) 1580-1761 (sygn. 29/114/19-23) 4. Księgi miejskie ogólne (wpisy wójta, ławy i rady w spr. sądowych i administracyjnych) 1620-1785 (sygn. 29/114/24-27) 5. Magistrat (administracja i sądownictwo) 1785-1805 (sygn. 29/114/28-32) 6. Zarząd Miejski w Skawinie (zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne i osobowe organów miejskich, prot...
 12. Sąd Grodzki w Krakowie

  • Court of the first instance in Kraków
 13. Sąd Grodzki w Wieliczce

  • Court of the first instance in Wieliczka
 14. Sąd Grodzki w Skawinie

  • Court of the first instance in Skawina
 15. Sąd Grodzki w Proszowicach

  • Court of the first instance in Proszowice
  1. Akta z lat 1929-1939: sprawy cywilne (w tym spadkowe, opiekuńcze, nakazowe), karne procesowe, akta komornicze 2. Akta z lat 1940-1944: sprawy cywilne (w tym spadkowe, opiekuńcze, nakazowe), karne procesowe, akta komornicze 3. Akta z lat 1945-1950: sprawy cywilne (w tym spadkowe, opiekuńcze, nakazowe), karne procesowe, akta komornicze, akta prezydialne
 16. Sąd Grodzki w Słomnikach

  • Court of the first instance in Słomniki
  1. Akta z lat 1929-1939: sprawy cywilne (spadkowe, opiekuńcze, depozytowe, kuratele itp.), karne, akta dochodzeń i śledztw, akta komornicze 2. Akta z lat 1940-1944: sprawy cywilne, karne, akta dochodzeń i śledztw, akta komornicze 3. Akta z lat 1945-1950: sprawy cywilne (opiekuńcze, nakazowe, o rewindykację majątku, ugodę), karne, śledcze, akta komornicze, akta prezydialne
 17. Sąd Grodzki w Miechowie

  • Court of the first instance in Miechów
  1. Akta z lat 1929-1939: sprawy cywilne, karne, akta komornicze 2. Akta z lat 1940-1944: sprawy cywilne, karne, akta dochodzeń i śledztw; akta komornicze 3. Akta z lat 1945-1950: sprawy cywilne, karne, śledcze, akta komornicze, akta prezydialne
 18. Sąd Grodzki w Liszkach

  • Court of the first instance in Liszki

  1.Akta prezydialne, spory o grunty, sprawy karne, ewidencja więźniów i aresztowanych 1919-1946 (sygn. SGLi 1-3,305-306,337-341) 2.Repertoria i skorowidze (księgi) [1886] 1919-1948 [1950] (sygn. SGLi 4-7,129-133,147-149,151-153,209-268,300-303, 308-309, 342-346) 3.Akta spadkowe 1919-1948 (sygn. SGLi 8-110,292-299, 326) 4.Akta opiekuńcze 1919-1947 (sygn. SGLi 111-128,134-141, 154-168, 310-323) 5.Akta uznania za zmarłych 1946-1948 (sygn. SGLi 150) 6.Akta kuratelne 1920-1945 (sygn. SGLi 142, 324-325) 7.Akta niesporne 1930-1945 (sygn. SGLi 269, 280-291, 307) 8.Akta cywilne 1919-1945 (sygn. SGLi ...

 19. Starosta Powiatowy w Krakowie

  • Kreishauptmann Krakau-Land
  • Krakow County Governor
 20. Urząd Okręgu Kraków

  • Amt des Distrikts Krakau
  • Krakow District Office

  The collection contains i.a. the files concerning matters related to passports (including those of Jews) and confiscation of property; they also hold personal files of Jews from Nowy Targ (1940-1942) and lists of Jews from a number of locations in Nowy Targ county.