Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 44
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
 1. Obóz Centrali Przesiedleńczej w Potulicach, pow. Bydgoszcz

  • Umwandererzentralstelle - Lager Lebrechtsdorf
  1. Sprawy organizacyjne i personalne (17 j.a): organizacja centrali i obozów, pracownicy, wysiedlenia i osiedlenia, ewakuacja, przejęcie obozu, likwidacja obozu w Smukale 2. Sprawy pomieszczeń i inwentarza (23 j.a.): zakwaterowanie pracowników, obozowa straż przeciwpożarowa, biurowość 3. Odzież i uzbrojenie (20 j.a.): pracownicy, kompania wartownicza, uzbrojenie 4. Utrzymanie i wyżywienie (11 j.a.): zaopatrzenie, rachunki 5. Przedsiębiorstwa obozowe (26 j.a.): budowa zakładów i warsztatów obozowych, zatrudnieni, maszyny i urządzenia 6. Komenda pracy (28 j.a.): zatrudnianie więźniów przez ur...
 2. Centrala Przesiedleńcza w Gdańsku-Potulicach

  • Umwandererzentralstelle Danzig - Lebrechtsdorf
  1. Sprawy organizacyjne i personalne (9 j.a.): przepisy, narady (komendanci obozów, wysiedlenia), organizacja (centrala, obozy, wysiedlenia) 2. Ewakuacja (33 j.a.): statystyka, wysiedlenia z okregu Gdańsk-Prusy Zachodnie (wykazy imienne), nadużycia 3. Wysiedlanie, przesiedlanie i usuwanie z mieszkań (21 j.a.): przesiedlenia Polaków (tereny wojskowe), ucieczki, lekarze obozowi 4. Selekcja narodowościowa i rasowa (8 j.a.): przynależność narodowa i rasowa (badanie wysiedlonych), wysiedlonych, kierowanie osób do obozu Łodzi 5. Obozy (31 j.a.): Potulice, Jabłonowo, Chojnice, Toruń (organizacja, ...
 3. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza- zbiór szczątków zespołów

  • Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
  1. Zarząd Powiatowy w Chojnicach (8 j.a.): organizacja, grupy terenowe (podział, członkowie), Grupa Terenowa w Czersku (wykaz osób politycznie niepewnych). 2. Grupa Miejscowa w Sępólnie (2 j.a.): listy mieszkańców Sępólna (Volkssturmu) budujących okopy. 3. Zarząd Powiatowy w Wyrzysku Grupa Terenowa w Nakle (6 j.a.): organizacja i działalność (zarządzenia, okólniki, sprawozdania sytuacyjne).
 4. Sąd Obwodowy w Bydgoszczy

  • Amtsgericht Bromberg
  • Local Court in Bydgoszcz
  1. Akta ogólne (1939-1944) (20 j.a.) 2. Sprawy karne (1940-1945) (134 j.a) 3. Uznanie za zmarłego (1940-1945) (16 j.a.) 4. Sprawy testamentowe (1940-1945) (797 j.a.) 5. Sprawy spadkowe (1940-1945) (1323 j.a.) 6. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (1940-1945) (214 j.a)
 5. Sąd Specjalny w Inowrocławiu

  • Sondergericht Hohensalza
  • Special Court in Inowrocław

  Nieliczne akta prezydialne, głównie akta spraw

 6. Sąd Obwodowy w Szubinie

  • Amtsgericht Schubin
  • Local Court in Szubin

  Sprawy karne (zakłócenia porządku publicznego, podpalenia, kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, paserstwo, pobicia, włóczęgostwo, wykroczenia podatkowe).

 7. Sąd Obwodowy w Świeciu

  • Amtsgericht Schwetz
  • Local Court in Świecie
  1. Akta spraw ogólnych (25 j.a.): organizacja, akta osobowe (sędziowie, pracownicy). 2. Akta spraw karnych (185 j.a.): przepisy, opór przeciw władzy, ucieczki z przymusowej pracy, kontakty z jeńcami wojennymi, nielegalne posiadanie broni, fałszowanie. dokumentów, podpalenia, kradzieże, naruszanie prawa dla Polaków, nielegalny handel 3. Akta spraw cywilnych (1907) spadki, testamenty, sprawy opiekuńcze, sprawy sporne.
 8. Sąd Obwodowy w Nowem, pow. Świecie

  • Amtsgericht Neuenburg
  • Local Court in Nowe

  Sprawy karne (kradzieże, produkcja i handel alkoholem, paserstwo, przestępstwa gospodarcze, fałszerstwa), sprawy cywilne (sporne majątkowe, testamentowe, rodzinno-opiekuńcze)

 9. Rejencja w Inowrocławiu

  • Regierung Hohensalza
  • Inowrocław Regional Administration

  normatywy, finanse, gospodarka, odszkodowania wojenne, osiedlenia, plany zabudowy Włocławka, budowa i utrzymanie mostów, szkolnictwo, ośrodki zdrowia, pracownicy, akta personalne

 10. Urząd Kultury Rolnej w Bydgoszczy

  • Kulturamt Bromberg
  • Agriculture Office in Bydgoszcz
  1. Akta ogólne (75 j.a.): organizacja, pracownicy, instrukcje i zarządzenia (osadnictwo, szacunek gospodarstw, zatrudnianie jeńców, osadnicy niemieccy - pomoc finansowa, nazwy miejscowości), narodowość właścicieli, majątki (likwidacja majątków żydowskich), zalesienia, biurowość i archiwum. 2. Akta dotyczące poszczególnych miejscowości i osad (1184 j.a.): właściciele gospodarstw i gruntów (pow. bydgoski, chojnicki, sępoleński, świecki, tucholski, wyrzyski), gospodarstwa (szacunek, zamiana). 3. Kartografiki (105 j.a.).
 11. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Bydgoszczy

  • Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Kreisleitung Bromberg

  Akta normatywne: zakaz używania mowy polskiej w miejscach publicznych, aresztowania z tego powodu, sprawy organizacji (okólniki Okręgu NSDAP Gdańsk, statystyka ludnościowa Bydgoszczy, statystyka szkolna, informacje o przynależności narodowej, wnioski i opinie polityczne), Kierownik Kancelarii (korespondencja), Urząd Kadr (akta osobowe, Urząd Propagandy (listy żołnierzy niemieckich z frontu, informacje o imprezach kulturalno-oświatowych, sprawozdania ze szkoleń politycznych), Powiatowy Sąd Partyjny (korespondencja), Doradca Gospodarczy - imienne wykaz osób zatrudnionych w zakładach Bydgoszcz...

 12. Akta instytucji ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości z lat 1939-1945-zbiór szczątków zespołów

  1. Sąd Specjalny w Toruniu (1939-1943) (1 j.a.; 0,01 m.b.) 2. Prok.Sądu Krajowego w Ciechanowie (1941) (1 j.a.; 0,01 m.b.) 3. Prok. Sądu Krajowego w Toruniu (1940-1945) (30 j.a.; 0,19 m.b.) 4. Sąd Obwodowy w Złotowie (1894-1944) (62 j.a.; 0,49 m.b.) 5. Sąd Obwodowy w Człuchowie (1883-1943) (3 j.a.; 0,05 m.b.) 6. Sąd Obwodowy we Włocławku (1943-1944) (2 j.a.; 0,02 m.b.) 7. Sąd Obwodowy w Lipnie (1943) (1 j.a.; 0,01 m.b.) 8. Sąd Obwodowy w Tczewie (1941-1942) (2 j.a.; 0,01 m.b.) 9. Sąd Obwodowy w Toruniu (1920-1945) (1 j.a.; 0,01 m.b.) 10. Sąd Specjalny w Grudziądzu (1941-1944) (3 j.a.; 0,02 ...
 13. Izba Przemysłowo-Handlowa Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie Ekspozytura w Bydgoszczy

  • Industrie- und Handels-Kammmer Reichsgau Danzig-Westpreußen, Zweigstelle Bromberg

  Zaopatrzenie zakładów w materiały i surowce - wnioski o przydział, kontrola cen, stan gospodarki w różnych dziedzinach na terenach wschodnich włączonych do Rzeszy-opracowania, analizy

 14. Towarzystwo Rzeszy dla Gospodarowania Ziemią. Placówka w Chojnicach

  • Reichsgesellschaft für Landbewirtschaftung m.b.H. (Reichsland) Bezirk Konitz

  Organizacja i działalność, zatrudnianie i płace, statystyka rolna i majątkowa, procedura przejmowania gospodarstw i majątków, poszczególne majątki, rozliczenia finansowe, pobór podatków i czynsze, udzielanie kredytów, ubezpieczenia i odszkodowania, plany i sprawozdania, uprawa i produkcja rolna, hodowla, leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, transport, realizacja zamówień i dostaw, maszyny, urządzenia i środki produkcji, inwestycje, działalność organizacji rolniczych, osiedlanie ofiar bombardowań

 15. Więzienie w Chojnicach

  • Gerichtgefängnis Konitz
  • Court Prison in Chojnice

  Więźniowie (ewidencja)

 16. Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy

  • Dynamit Action Gesellschaft /DAG/. 1/ Fabrik Bromberg Gmb.H. zur Verwertungs Chemischer Erzeugnisse, 2/ Bauleitungen I und II der DAG Brahnau

  Dynamit Aktien Gesellschaft /DAG/. 1. Fabrik Bromberg Gmb.H. zur Verwertungs Chemischer Erzeugnisse 2. Bauleitungen I und II der DAG Brahnau

 17. Sąd Grodzki w Czersku, pow. Chojnice

  Akta rehabilitacji osób wpisanych do II grupy niemieckiej listy narodowej, poświadczenia dziedziczenia, spadki, testamenty, sprostowania dokumentów USC, repertoria

 18. Sąd Obwodowy w Tucholi

  • Amtsgericht Tuchel
  • Local Court in Tuchola
 19. Sąd Obwodowy w Czersku, pow. Chojnice

  • Amtsgericht Czersk (Heiderode)
  • Local Court in Czersk

  Sprawy opiekuńcze

 20. Sąd Obwodowy w Wyrzysku

  • Amtsgericht Wirsitz
  • Local Court in Wyrzysk

  Akta spraw karnych