Archival Descriptions

Displaying items 1 to 7 of 7
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
  1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

    • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich i komunistycznych - akta administracyjne (dzienniki prezydialne, pomoce kancelaryjne, sprawozdania, plany pracy, protokoły narad, materiały o charakterze naukowym) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze, kartoteki osobowe m.in. wytworzone na podstawie akt USC dotyczące strat osobowych podczas II wojny światowej, kartoteka spraw karnych odnosząca się do współpracy z okupantem)