Archival Descriptions

Displaying items 101 to 120 of 37,728
 1. Archiwum osobiste Artura Greisera

  Archiwum rodzinne Artura Greisera (1897–1946), nazistowskiego polityka, Ober gruppen - führera SS, prezydenta Senatu Wolnego Miasta Gdańska, namiestnika Rzeszy w Kraju Warty, skazanego przez NTN na karę śmierci. Materiały zawierają m.in. listy oraz karty pocztowe Artura Greisera adresowane m.in. do rodziców z lat 1915–1919 i Ingrid Greiser z lat 1937–1943 oraz fotografie osobiste

 2. Archiwum osobiste Karla Fischera

  Archiwum ppłk. Karla Fischera, dowódcy Komendantury Polowej (Feldkommando) 516 w departamencie Haute-Marne (Francja), odkomenderowanego w 1942 r. w okolice Orszy (ZSRS), zawiera m.in. akta procesowe w sprawie wypłacenia odszkodowania przez koksownię w Białym Kamieniu, korespondencję prywatną i rodzinną, konspekty wykładów, opracowania, przemówienia okolicznościowe oraz broszury o charakterze wojskowym i propagandowym; materiały Feldkommando 516: rozkazy dzienne, instrukcje i odezwy; wytyczne dot. wprowadzenia zmian w administracji francuskiej oraz sprawowania nad nią nadzoru; raporty z insp...

 3. Archiwum osobiste Tadeusza Cypriana

  Dokumenty dot. działalności Tadeusza Cypriana (fotografa), członka Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oddelegowanego do pracy w Komisji Zbrodni Wojennych Narodów Zjednoczonych. Zbiór obejmuje korespondencję służbową

 4. Ejnesman, Kornwaser family photograph collection

  Collection is comprised of original photographs and photo postcards of Shoshana Fidelman’s grandparents, parents, uncles and aunts and siblings, none of whom survived the Holocaust. Photographs were taken in Poland prior to the Second World War and mailed by Shoshana Fidelman’s family living in Starachowice-Wierzbnik and Bodzentyn to family members in Canada and Israel.

 5. Writing Lives Memoir Project collection

  Collection is comprised of records accumulated as a result of the participation of the Vancouver Holocaust Education Centre in a project entitled Writing Lives: The Holocaust Survivor Memoir Project. Writing Lives was a partnership between Langara College’s English and History departments, the Azrieli Foundation and the VHEC. For the project, students at Langara College worked closely with Vancouver-based Holocaust survivors to produce their written memoirs over the course of two semesters. In the first semester, students learned the history of the Holocaust. In the second semester, student...

 6. Vancouver Holocaust Education Centre fonds

  • Vancouver Holocaust Education Centre
  • RA000
  • English
  • 1981-2019
  • 596.8 cm of textual records / 5.96 m of textual records574 photographs : prints, black and white, colour545 slides : 35 mm ; black and white, colour65 photographs : negatives51 videocassettes33 audio cassettes754.1 MB of born-digital records116 CDs61 DVDs9 floppy disks16 zip drives23 posters2 banners4 flash drives3 objects2 .mp4s12 .mp3s

  Fonds consists of records generated by staff and volunteers of the Vancouver Holocaust Education Centre in the planning and administration of exhibitions, school programs, commemorative events, symposia, communications as well as a resource centre. Fonds has been arranged into the following series: Exhibition records, Newsletters, Event programming records.

 7. Stanley Winfield fonds

  Fonds consists of photographs, publications, reports and correspondence created or collected by Stanley Winfield while he was a sergeant with the Royal Canadian Air Force, related to the time he spent at the Bergen-Belsen concentration camp shortly after its liberation. Fonds consists of a copy of a scrapbook created by Winfield on the subjects of Bergen-Belsen and Ted Aplin; passports belonging to the Lichtensterns, who were a Jewish couple related to Winfield’s mother and who fled Austria for the United States in 1939; and the program for and copies of speeches delivered at the fiftieth a...

 8. René Goldman fonds

  The records in this fonds pertain mostly to René Goldman and his parents, Wolf and Mira Goldman from Poland, Luxembourg and France. Fonds consists of family photographs, travel and identity documents, disappearance reports, certificates and post-war school records from orphanages resided in by René Goldman. Records have been arranged into the following two series: Goldman family photographs series (1917–[195-?]) and Goldman family records series (1929–1965).

 9. Pollák, Deneberger, Kiss family fonds

  Fonds is comprised of correspondence, family records and photographs created and/or kept by members of the Pollák, Deneberger and Kiss family, a Jewish family living in Tápiószele, Hungary during the Second World War. Records document the family's separation, internment, hiding and well as pre- and post-war activities.

 10. Meyer family fonds

  Fonds consists of records pertaining to the life, military service and work of members of the Meyer family in Germany before 1939, records related to their attempts to leave Germany and personal objects owned by Paul Meyer in Vancouver. Records include identity and transit documents, records related to taxes and fines, diaries, photographs, publications and correspondence. The fonds has been arranged by the archivist into the following five series:Family records series (1875–1939), Correspondence series (1938–1939), Writings, publications and ephemera series (1915–1976), Photographs series ...

 11. Loewy postcard collection

  Collection is comprised of twenty-eight postcards written by Sylvia Loewy, in Stockholm, Sweden, to her husband, Fritz, after his 1942 arrest and deportation. Not knowing where her husband was, Sylvia sent the postcards by registered mail to shtetls, ghettos and concentration camps throughout the Polish General Government territory. The postcards were sent in batches with similar messages, explaining that she lives in Sweden, that she is fine, and that she hopes to receive news from her husband as soon as possible.

 12. Holocaust Memorial Committee fonds

  Fonds is comprised of administrative and other records generated as a result of the activities of the Holocaust Memorial Committee of the VHCS. The Holocaust Memorial Committee managed the building of a Holocaust memorial monument and an accompanying commemorative book project. The VHCS initiated and funded the committee’s work; its board members at the time of the memorial unveiling were Robert Krell, Leon Kahn, Dave Shafran, Freda Kaplan, Robbie Waisman, Leon Dales, Mariette Doduck, David Ehrlich, Lili Folk, Rome Fox, Paul Heller and Jack Kowarsky. Records in fonds include administrative ...

 13. Holocaust-era serials collection

  Collection is comprised of newspapers, magazines and other periodicals published in Western Europe and the United States in the period leading up to and during the Second World War. Publications are relevant to Holocaust studies and education in that they demonstrate widespread antisemitism, Nazi propaganda, international responses and military and resistance activities. Serials in collection are both originals and reprints printed after the original publication.

 14. Bankierskantoor Lissa & Kann

  Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor NV Bankierskantoor van Lissa & Kann. Toch overleefde het bankiershuis de oorlog, zij het niet langer als zelfstandig bankierskantoor, maar in het bezit van de firma Hope & Co. Op 5 juni 1940 werd een drietal overeenkomsten gesloten, namelijk tussen J.H. Kann en Hope & Co., tussen J.H. Kann en Lissa & Kann en tussen Hope & Co. en Lissa & Kann. De reden dat J.H. Kann, enig aandeelhouder, zijn gehele aandelenbezit verkocht aan Hope & Co, was zijn debetpositie bij het bankierskantoor. In de overee...

 15. Starostwo Powiatowe Łowickie w Łowiczu

  • Łowicz County Governor's Office

  Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950: zarządzenia i okólniki władz, przepisy wewnętrzne, sprawy osobowe pracowników, sprawozdania sytuacyjne i z działalności urzędu, uroczystości oraz organizacja akcji społecznych, sprawy władz i urzędów niezespolonych, szkolnictwo zawodowe, likwidacja firm i zakładów poniemieckich, przedsiębiorstwa podlegające przejęciu na rzecz państwa, przydział lokali, lustracje i inspekcje, sprawy komunikacji, poczty i telekomunikacji, szkolenia, biblioteki, rejestracja i statystyka szkód wojennych (kwestionariusze z terenu Łowicza i gmin powiatu), osadnictwo, akcja ...

 16. Rapporto generale della commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati

  • Anselmi Commission on Jewish Properties - General Report
  • Rapporto Generale della Commissione Anselmi sui Beni Ebraici
  • General report by the commission aiming to study the acquisition of Jewish citizens' goods by private and public bodies in Italy

  The general report, available both in Italian and in English, traces spoliation, confiscation, depredation liquidation and post-war restitution of Jewish citizens' properties. The cooperation by several banks and the Banca d'Italia is described.

 17. Podziemne Archiwum Getta Białostockiego

  • Archiwum Mersika - Tenenbauma
  • Konspiracyjne archiwum getta w Białymstoku
  • Underground Archive of the Białystok Ghetto

  W naszych zasobach znajduje się: - ponad 400 ogłoszeń, rozporządzeń, komunikatów i odezw Rady Żydowskiej w getcie Białystok 8.07.1941 - 12.1942; - protokoły posiedzeń Rady Żydowskiej 02.08.1941 - 29.11.1942; - relacje z gett: Białystok, Ciechanowiec, Dereczyn, Grajewo, Grodno, Mińsk, Słonim, Sokoły, Supraśl, Swisłocz, Urle, Wilno i in.; z obozu zagłady w Treblince; - pisma M. Tenenbauma (w odpisach): dziennik 01.1943-03.1943, listy, odezwy; - odpisy dokumentów osobistych ofiar obozu w Treblince; - opracowanie dotyczące Rady Żydowskiej w Białymstoku;

 18. Gmina Żydowska Gliwice

  • Synagogen Gemeinde Gleiwitz
  • Jewish Community in Gliwice (Gleiwitz)

  Akta gminy żydowskiej w Gliwicach (1910- 1943), - Protokoły posiedzeń zarządu gminy 1914-1942, - Okólniki, ogłoszenia i zarządzenia nazistowskie 1938-1942, - sprawy gminy i Bezirkstelle Gleiwitz 1938-1943, - korespondencja gminy z władzami, gminami (Berlin, Wrocław, Opole, Racibórz), instytucjami żydowskimi, osobami prywatnymi. 1919-1943: - legaty, fundacje 1910-1939, - dokumenty bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1931-1939, - statuty i korespondencja dotycząca domu starców 1926-1942, - sprawy własności gminy i majątku jej członków 1933-1943, w tym sprawy procesowe, spisy przejmowanych m...

 19. Gmina Żydowska w Wiedniu

  • Israelitische Kultusgemeinde Wien
  • Jewish Community in Vienna

  I. Korespondencja gminy (fragmenty) z lat 1871-1940: m.in..: - Israelitische Theologische Lehranstalt in Wien. [Izraelickie Seminarium Teologiczne w Wiedniu] 1893-1937 - statut, protokoły sesji egzaminacyjnych, korespondencja 1896-1930, notatki, 24 indeksy studentów z 1930 r., prace dyplomowe i seminaryjne słuchaczy, b.d. i 1935; - Vereinigung jüdischer Exportakademiker in Wien (Exportakademie des K.K. Handelsmuseums) [Związek Żydowskich Studentów Akademii Eksportu w Wiedniu (Akademia Eksportu Cesarsko-Królewskiego Muzeum Handlowego] - bd. - statut; - dokumenty biblioteki gminnej 1866 - po ...

 20. Gmina Żydowska we Wrocławiu

  • Synagogen Gemeinde zu Breslau
  • Jewish Community in Wrocław (Breslau)

  Akta Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, m.in.. - protokoły posiedzeń Zarządu 1922-1939; - korespondencja Zarządu (1796-1939) z urzędami, gminami i związkami żydowskimi oraz osobami prywatnymi; w tym m.in.: - korespondencja w sprawach opieki nad uchodźcami z Rosji, Rumunii, Galicji, Kongresówki 1867-1874, 1882-1907, 1914-1930, - dokumentacja przygotowań do III Zjazdu Związku Niemieckich Żydów w 1909 r., Okręgowego Związku Pruskich Gmin Żydowskich we Wrocławiu 1926-1931, korespondencja z Niemieckim Związkiem Gmin Żydowskich 1914-1924, korespondencja w sprawach emigracji 1934-1939; - wykazy tzw. S...