Archival Descriptions

Displaying items 101 to 120 of 37,720
 1. Loewy postcard collection

  Collection is comprised of twenty-eight postcards written by Sylvia Loewy, in Stockholm, Sweden, to her husband, Fritz, after his 1942 arrest and deportation. Not knowing where her husband was, Sylvia sent the postcards by registered mail to shtetls, ghettos and concentration camps throughout the Polish General Government territory. The postcards were sent in batches with similar messages, explaining that she lives in Sweden, that she is fine, and that she hopes to receive news from her husband as soon as possible.

 2. Holocaust Memorial Committee fonds

  Fonds is comprised of administrative and other records generated as a result of the activities of the Holocaust Memorial Committee of the VHCS. The Holocaust Memorial Committee managed the building of a Holocaust memorial monument and an accompanying commemorative book project. The VHCS initiated and funded the committee’s work; its board members at the time of the memorial unveiling were Robert Krell, Leon Kahn, Dave Shafran, Freda Kaplan, Robbie Waisman, Leon Dales, Mariette Doduck, David Ehrlich, Lili Folk, Rome Fox, Paul Heller and Jack Kowarsky. Records in fonds include administrative ...

 3. Holocaust-era serials collection

  Collection is comprised of newspapers, magazines and other periodicals published in Western Europe and the United States in the period leading up to and during the Second World War. Publications are relevant to Holocaust studies and education in that they demonstrate widespread antisemitism, Nazi propaganda, international responses and military and resistance activities. Serials in collection are both originals and reprints printed after the original publication.

 4. Bankierskantoor Lissa & Kann

  Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor NV Bankierskantoor van Lissa & Kann. Toch overleefde het bankiershuis de oorlog, zij het niet langer als zelfstandig bankierskantoor, maar in het bezit van de firma Hope & Co. Op 5 juni 1940 werd een drietal overeenkomsten gesloten, namelijk tussen J.H. Kann en Hope & Co., tussen J.H. Kann en Lissa & Kann en tussen Hope & Co. en Lissa & Kann. De reden dat J.H. Kann, enig aandeelhouder, zijn gehele aandelenbezit verkocht aan Hope & Co, was zijn debetpositie bij het bankierskantoor. In de overee...

 5. Starostwo Powiatowe Łowickie w Łowiczu

  • Łowicz County Governor's Office

  Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950: zarządzenia i okólniki władz, przepisy wewnętrzne, sprawy osobowe pracowników, sprawozdania sytuacyjne i z działalności urzędu, uroczystości oraz organizacja akcji społecznych, sprawy władz i urzędów niezespolonych, szkolnictwo zawodowe, likwidacja firm i zakładów poniemieckich, przedsiębiorstwa podlegające przejęciu na rzecz państwa, przydział lokali, lustracje i inspekcje, sprawy komunikacji, poczty i telekomunikacji, szkolenia, biblioteki, rejestracja i statystyka szkód wojennych (kwestionariusze z terenu Łowicza i gmin powiatu), osadnictwo, akcja ...

 6. Rapporto generale della commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati

  • Anselmi Commission on Jewish Properties - General Report
  • Rapporto Generale della Commissione Anselmi sui Beni Ebraici
  • General report by the commission aiming to study the acquisition of Jewish citizens' goods by private and public bodies in Italy

  The general report, available both in Italian and in English, traces spoliation, confiscation, depredation liquidation and post-war restitution of Jewish citizens' properties. The cooperation by several banks and the Banca d'Italia is described.

 7. Podziemne Archiwum Getta Białostockiego

  • Archiwum Mersika - Tenenbauma
  • Konspiracyjne archiwum getta w Białymstoku
  • Underground Archive of the Białystok Ghetto

  W naszych zasobach znajduje się: - ponad 400 ogłoszeń, rozporządzeń, komunikatów i odezw Rady Żydowskiej w getcie Białystok 8.07.1941 - 12.1942; - protokoły posiedzeń Rady Żydowskiej 02.08.1941 - 29.11.1942; - relacje z gett: Białystok, Ciechanowiec, Dereczyn, Grajewo, Grodno, Mińsk, Słonim, Sokoły, Supraśl, Swisłocz, Urle, Wilno i in.; z obozu zagłady w Treblince; - pisma M. Tenenbauma (w odpisach): dziennik 01.1943-03.1943, listy, odezwy; - odpisy dokumentów osobistych ofiar obozu w Treblince; - opracowanie dotyczące Rady Żydowskiej w Białymstoku;

 8. Gmina Żydowska Gliwice

  • Synagogen Gemeinde Gleiwitz
  • Jewish Community in Gliwice (Gleiwitz)

  Akta gminy żydowskiej w Gliwicach (1910- 1943), - Protokoły posiedzeń zarządu gminy 1914-1942, - Okólniki, ogłoszenia i zarządzenia nazistowskie 1938-1942, - sprawy gminy i Bezirkstelle Gleiwitz 1938-1943, - korespondencja gminy z władzami, gminami (Berlin, Wrocław, Opole, Racibórz), instytucjami żydowskimi, osobami prywatnymi. 1919-1943: - legaty, fundacje 1910-1939, - dokumenty bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1931-1939, - statuty i korespondencja dotycząca domu starców 1926-1942, - sprawy własności gminy i majątku jej członków 1933-1943, w tym sprawy procesowe, spisy przejmowanych m...

 9. Gmina Żydowska w Wiedniu

  • Israelitische Kultusgemeinde Wien
  • Jewish Community in Vienna

  I. Korespondencja gminy (fragmenty) z lat 1871-1940: m.in..: - Israelitische Theologische Lehranstalt in Wien. [Izraelickie Seminarium Teologiczne w Wiedniu] 1893-1937 - statut, protokoły sesji egzaminacyjnych, korespondencja 1896-1930, notatki, 24 indeksy studentów z 1930 r., prace dyplomowe i seminaryjne słuchaczy, b.d. i 1935; - Vereinigung jüdischer Exportakademiker in Wien (Exportakademie des K.K. Handelsmuseums) [Związek Żydowskich Studentów Akademii Eksportu w Wiedniu (Akademia Eksportu Cesarsko-Królewskiego Muzeum Handlowego] - bd. - statut; - dokumenty biblioteki gminnej 1866 - po ...

 10. Gmina Żydowska we Wrocławiu

  • Synagogen Gemeinde zu Breslau
  • Jewish Community in Wrocław (Breslau)

  Akta Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, m.in.. - protokoły posiedzeń Zarządu 1922-1939; - korespondencja Zarządu (1796-1939) z urzędami, gminami i związkami żydowskimi oraz osobami prywatnymi; w tym m.in.: - korespondencja w sprawach opieki nad uchodźcami z Rosji, Rumunii, Galicji, Kongresówki 1867-1874, 1882-1907, 1914-1930, - dokumentacja przygotowań do III Zjazdu Związku Niemieckich Żydów w 1909 r., Okręgowego Związku Pruskich Gmin Żydowskich we Wrocławiu 1926-1931, korespondencja z Niemieckim Związkiem Gmin Żydowskich 1914-1924, korespondencja w sprawach emigracji 1934-1939; - wykazy tzw. S...

 11. Records of the Mayor of Salgótarján

  • Salgótarján város polgármesterének iratai

  The collection holds the records of the Mayor, the head of the administration of the town of Salgótarján between 1922 and 1950. Records related to the Holocaust include, but not limited to the following topics: cases of trade licences and permits, citizenship and naturalization cases, disenfranchisement of Jewish citizens, petitions for granting the right to vote, records concerning the implementation of the anti-Jewish laws as well as instances of bureaucratic and illegal antisemitic measures, building permits, internal matters of Jewish communities, ban on Zionist organizations, Jewish mi...

 12. Records of the Subprefect of Nógrád County

  • Nógrád vármegye alispánjának iratai

  The fond of the records of the Subprefect is one of the key collections pertaining to the history of the Jewish communities and the Holocaust in Nógrád County. The material survived from the years 1939-1944 include records concerning the implementation of the anti-Jewish laws as well as the instances of bureaucratic and illegal antisemitic measures, including the withdrawal of trade licences and permits, quitting rental agreements of Jews, exclusion of Jews from the municipal committees and social organizations, internment and legal procedures, police supervision of Jewish individuals, regi...

 13. Vilcsek family collection

  Collection consists primarily of records generated or used during the period of the Second World War by the Vilcsek family in Budapest, Hungary. These include vital statistics and personal records of the Vilcsek family, photographs, and postcards mailed to the family from Ernő Vilcsek while he was in a labour camp in Hungary. Collection also consists of artworks, several on the theme of the Holocaust, created by Eva Kero after her immigration to Vancouver, BC.Collection has been arranged into three series: Correspondence (1942), Family records ([after 1881]–1949) and Artworks (1969–1971).

 14. Mayer Levit fonds

  The records in this fonds pertain to the experience of Mayer Levit after his liberation from the Bergen-Belsen concentration camp. These include transit and identification documents, a prayer book, embroidered towel, ration card and official documents attesting to his status as prisoner and his subsequent application for compensation.

 15. Maurice Smith militaria collection

  Scope and content: Collection is comprised of memorabilia received or collected by Maurice Smith while performing military service in Italy and the Netherlands. Collection is divided into three series: Artefacts [between 1939 and 1945], Correspondence, photograph (1945) and Publications and ephemera (1944–1945).

 16. Inge (Kollmann) Manes fonds

  Fonds consists of Manes' Star of David badge worn in Belgium, as well as documents and photographs documenting her and her family's experience of the Holocaust in Belgium. Fonds has been arranged into two files: Kollmann family file and Alice Schiffer file.

 17. Frank Orban fonds

  • Vancouver Holocaust Education Centre
  • RA027
  • English
  • 2005
  • 2.15 cm textual records12 postcards3 photographed documents1 album (86 photographs)53 photographs : black and white, colour1 photograph : slide

  Fonds consists of postcards, photographs, identity, work and personal documents produced or received by Frank Orban relating to his family, work and life in Hungary, Israel, Greece and Canada. Fonds has been arranged into the following series: Postcards series (1944), Photographs series ([after 1919]–2005), Personal records series (1938–2005), and Compensation correspondence series (1998–2004).

 18. Collection about the Gottfried family

  The collection consists of vital records, administrative documents, trade certificates, travel papers, correspondence, letters of reference, liturgical materials, and photographs relating to the lives of members of the Gottfried family and the families of Gerda and Lori Gottfried's husbands (the Kraus and Seemann families, respectively). Records detail the vital statistics, career history, educational attainment, travels and emigration efforts of the family from the early twentieth century until the beginning of the twenty-first century. Collection has been arranged into the following serie...

 19. Bick family fonds

  Fonds consists of photograph albums, loose photographs, books, memoir, table cloth and official documents relating to the lives of members of the Bick family. Fonds has been arranged into the following series: Werner Bick memoir series (2002), Prayer books series (1868–1933), Bick family photographs series ([1891?]–[200-]), Siegfried and Johanna Bick emigration documents series (1938–1939) and Household object series ([before 1979]).

 20. Alexander and Gina Dimant fonds

  • Vancouver Holocaust Education Centre
  • RA016
  • English
  • 11.7 cm of textual records4 postcards71 photographs : prints ; black and white, colour7 coins2 bank notes2 thimbles : silver, glass1 pane (20 postage stamps)

  Fonds is comprised of correspondence, photographs, identity and personal documents, society registration documents, minutes, clippings, memorabilia and ephemera created or collected by Alexander and Gina Dimant in Poland, the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), Italy and Canada. Records pertain to their family history, work, school, and social and volunteer activities prior to and after the Second World War.Records have been arranged into the following series: Correspondence (1941–2019), Photographs ([1920?]–[2016], Personal records (1938–2013), Artefacts (1940–[before 1948], 1997),...