Holding Institution: Archiwum Państwowe w Poznaniu
  1. Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu.

    • State Repatriation Office. Poznań Voivodship Branch
  2. Drugi Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu

    • Second Local Liquidation Office in Poznań
  3. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu

    • Regional Liquidation Office in Poznań
  4. Urząd Powierniczy w Poznaniu

    • Treuhandstelle Posen
    • Trustee Office in Poznań

    Zespół akt Treuhandstelle Posen zawiera materiały źródłowe dotyczące bardzo ważnej dziedziny życia gospodarczego, gdyż przemysł i rzemiosło nawet w rolniczej Wielkopolsce odgrywały dużą rolę. Dla dziedziny tej charakterystyczny był przemysł rolniczo – spożywczy, budowy maszyn rolniczych, a poza tym znaczną rolę odgrywał także przemysł drzewny. Akta dotyczące handlu mówią o wymianie towarowej pomiędzy przemysłem i rzemiosłem a rolnictwem oraz między miastem a wsią. Materiały te, jakkolwiek pochodzą z czasów drugiej wojny światowej częściowo pozwalają na wysunięcie wniosków w tym zakresie w o...

  5. Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu

    • Regional Military Court in Poznań
  6. Akta prokuratur w Poznaniu

    • Files of public prosecutors in Poznań
  7. Wyższy Sąd Okręgowy w Poznaniu

    • Oberlandesgericht Posen
    • Higher Regional Court in Poznań

    Akta ogólne (4 j.a.) oraz akta personalne (1535 j.a.).

  8. Zakład Karny we Wronkach

    • Strafanstalt Wronke
    • Penitentiary in Wronki

    1 Administracja więzienna 1895-1944 35 j.a. 2 Akta personalne więźniów kat. A 1936-1948 4028 j.a. 2.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1939-1944 599 j.a. 2.2 Zdrada państwa i nielegalne organizacje 1940-1948 500 j.a. 2.3 Nielegalne posiadanie broni 1939-1944 68 j.a. 2.4 Nielegalne posiadanie radia 1939-1943 73 j.a. 2.5 Szpiegostwo 1940-1943 10 j.a. 2.6 Sabotaż 1939-1943 18 j.a. 2.7 Opór wobec władzy 1939-1944 27 j.a. 2.8 Ucieczka z getta, więzienia lub obozu 1939-1942 34 j.a. 2.9 Pomoc dla jeńców, więźniów i zbiegów 1939-1944 253 j.a. 2.10 Pobicie Niemców 1936-1944 99 j.a. 2.11 Antynie...

  9. Starostwo Powiatowe we Wrześni

    • Landratsamt Wreschen
    • Września County Governor's Office
  10. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

    • Landratsamt Wollstein
    • Wolsztyn County Governor's Office
  11. Starostwo Powiatowe w Turku

    • Landratsamt Turek
    • Turek County Governor's Office
  12. Starostwo Powiatowe w Środzie

    • Landratsamt Schroda
    • Środa County Governor's Office
  13. Starostwo Powiatowe w Śremie

    • Landratsamt Schrimm
    • Śrem County Governor's Office
  14. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

    • Landratsamt Scharnikau
    • Czarnków County Governor's Office
  15. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

    • Landratsamt Rawitsch
    • Rawicz County Governor's Office
  16. Starostwo Powiatowe w Obornikach

    • Landratsamt Obornick
    • Oborniki County Governor's Office
  17. Starostwo Powiatowe w Ostrowie

    • Landratsamt Ostrowo
    • Ostrów Wielkopolski County Governor's Office
  18. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

    • Landratsamt Posen
    • Poznań County Governor's Office
  19. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

    • Landratsamt Neu Tomischel
    • Nowy Tomyśl County Governor's Office
  20. Starostwo Powiatowe w Lesznie

    • Landratsamt Lissa
    • Leszno County Governor's Office