Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 101
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Poznaniu
 1. Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu.

  • State Repatriation Office. Poznań Voivodship Branch
 2. Drugi Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu

  • Second Local Liquidation Office in Poznań
 3. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu

  • Regional Liquidation Office in Poznań
 4. Urząd Powierniczy w Poznaniu

  • Treuhandstelle Posen
  • Trustee Office in Poznań

  Zespół akt Treuhandstelle Posen zawiera materiały źródłowe dotyczące bardzo ważnej dziedziny życia gospodarczego, gdyż przemysł i rzemiosło nawet w rolniczej Wielkopolsce odgrywały dużą rolę. Dla dziedziny tej charakterystyczny był przemysł rolniczo – spożywczy, budowy maszyn rolniczych, a poza tym znaczną rolę odgrywał także przemysł drzewny. Akta dotyczące handlu mówią o wymianie towarowej pomiędzy przemysłem i rzemiosłem a rolnictwem oraz między miastem a wsią. Materiały te, jakkolwiek pochodzą z czasów drugiej wojny światowej częściowo pozwalają na wysunięcie wniosków w tym zakresie w o...

 5. Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu

  • Regional Military Court in Poznań
 6. Akta prokuratur w Poznaniu

  • Files of public prosecutors in Poznań
 7. Wyższy Sąd Okręgowy w Poznaniu

  • Oberlandesgericht Posen
  • Higher Regional Court in Poznań

  Akta ogólne (4 j.a.) oraz akta personalne (1535 j.a.).

 8. Zakład Karny we Wronkach

  • Strafanstalt Wronke
  • Penitentiary in Wronki

  1 Administracja więzienna 1895-1944 35 j.a. 2 Akta personalne więźniów kat. A 1936-1948 4028 j.a. 2.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1939-1944 599 j.a. 2.2 Zdrada państwa i nielegalne organizacje 1940-1948 500 j.a. 2.3 Nielegalne posiadanie broni 1939-1944 68 j.a. 2.4 Nielegalne posiadanie radia 1939-1943 73 j.a. 2.5 Szpiegostwo 1940-1943 10 j.a. 2.6 Sabotaż 1939-1943 18 j.a. 2.7 Opór wobec władzy 1939-1944 27 j.a. 2.8 Ucieczka z getta, więzienia lub obozu 1939-1942 34 j.a. 2.9 Pomoc dla jeńców, więźniów i zbiegów 1939-1944 253 j.a. 2.10 Pobicie Niemców 1936-1944 99 j.a. 2.11 Antynie...

 9. Starostwo Powiatowe we Wrześni

  • Landratsamt Wreschen
  • Września County Governor's Office
 10. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

  • Landratsamt Wollstein
  • Wolsztyn County Governor's Office
 11. Starostwo Powiatowe w Turku

  • Landratsamt Turek
  • Turek County Governor's Office
 12. Starostwo Powiatowe w Środzie

  • Landratsamt Schroda
  • Środa County Governor's Office
 13. Starostwo Powiatowe w Śremie

  • Landratsamt Schrimm
  • Śrem County Governor's Office
 14. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

  • Landratsamt Scharnikau
  • Czarnków County Governor's Office
 15. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

  • Landratsamt Rawitsch
  • Rawicz County Governor's Office
 16. Starostwo Powiatowe w Obornikach

  • Landratsamt Obornick
  • Oborniki County Governor's Office
 17. Starostwo Powiatowe w Ostrowie

  • Landratsamt Ostrowo
  • Ostrów Wielkopolski County Governor's Office
 18. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

  • Landratsamt Posen
  • Poznań County Governor's Office
 19. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

  • Landratsamt Neu Tomischel
  • Nowy Tomyśl County Governor's Office
 20. Starostwo Powiatowe w Lesznie

  • Landratsamt Lissa
  • Leszno County Governor's Office