Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 37,720
 1. Archiwum osobiste Jana Sehna

  Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Jana Sehna, przewodniczącego OKBZH w Krakowie, kierownika Działu Dokumentacji Państwowego Muzeum w Oświęcimiu oraz pełnomocnika ministra sprawiedliwości do ścigania zbrodniarzy niemieckich, dot. m.in. przeprowadzania czynności śledczych w sprawach karnych przeciwko zbrodniarzom wojennym, gromadzenia i zabezpieczenia materiałów dowodowych, a także ścigania i ekstradycji przestępców wojennych; dokumentacja dochodzeniowa dot. zbrodni popełnionych w latach 1939–1945, m.in. protokoły zeznań świadków oraz osób oskarżonych o przestępstwa wojenne, ekspert...

 2. Archiwum osobiste Tadeusza Rybarskiego

  Materiały przekazane przez Teresę Rybarską. Wspomnienia Tadeusza Rybarskiego spisane podczas pobytu w III Rzeszy na przymusowych robotach

 3. Archiwum osobiste Edwarda Rewera

  Materiały przekazane przez Elżbietę Litwin. Materiały dot. Edwarda Rewera: wspomnienia wojenne z lat 1939–1945 dot. kampanii wrześniowej, służby w Armii Polskiej w ZSRS i w II KP, pobytu w łagrach na Półwyspie Kola oraz na emigracji we Włoszech i w Wielkiej Brytanii do 1947 r.

 4. Archiwum osobiste Danuty Rajszewicz

  Materiały przekazane przez Remigiusza Rajszewicza. Wspomnienia Danuty Rajszewicz z okresu powstania warszawskiego

 5. Archiwum osobiste Adama Poszwińskiego

  Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Adama Poszwińskiego – członka organizacji konspiracyjnej Ojczyzna, kierownika Wydziału Gospodarki w Biurze Delegatury Rządu, łącznika między władzami okupacyjnymi a 111 polskimi zakładnikami internowanymi w Poznaniu w latach 1939–1940 (m.in. kopia pierwszego zarządzenia władz okupacyjnych Poznania z dnia 10 IX 1939 r. w sprawie internowania zakładników polskich, listy imienne zakładników, regulamin porządkowy dla zakładników, oświadczenia zakładników, podania rodzin zakładników o zwolnienie z obozu, wycinki prasowe z prasy okupacyjnej)

 6. Archiwum osobiste Bolesława Pasińskiego

  Materiały przekazane przez Magdalenę Jęczmyk. Wspomnienia Bolesława Pasińskiego dot. jego działalności w AK na Wileńszczyźnie do lipca 1944 r., zesłania i ucieczki z obozu w Ar - chan gielsku oraz jego losów powojennych

 7. Archiwum osobiste Feliksa Niczkie

  Materiały przekazane przez Stanisława Hofmana. Wspomnienia Feliksa Niczkie ps. „Proch”, uczestnika walk w powstaniu warszawskim, żołnierza Zgrupowania „Chrobry II”, Samodzielnej Brygada im. Czesława Mączyńskiego, oddziałów partyzanckich w lasach chojnowskich, aresztowanego przez NKWD za przynależność do NSZ

 8. Archiwum osobiste Kazimierza Koźlika

  Materiały przekazane przez Stanisława Koźlika. Dokumenty dot. pobytu Kazimierza Koźlika na robotach przymusowych w miejscowości Arenzhain k. Luckau (Arbeitsbuch, Arbeitskarte, Meldekarte, Quittungskarte)

 9. Archiwum osobiste Leona Kota

  Materiały przekazane przez Bolesława Czyżowskiego. Kserokopia relacji Leona Kota pt. „Opis rozstrzelania dwóch jeńców – Polaków przez niemieckich ludobójców w m. Bożków w 1945 r.”

 10. Archiwum osobiste Romana Gutowskiego

  Materiały przekazane przez Barbarę Thieme. Kserokopia dokumentacji z lat 1944–1999 dot. Romana Gutowskiego – żołnierza AK ps. „Zabawa”, zawierającej m.in. szkic działalności Oddziału Dyspozycyjnego II/PSK AK Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej kryptonim „Bank”

 11. Archiwum osobiste Artura Greisera

  Archiwum rodzinne Artura Greisera (1897–1946), nazistowskiego polityka, Ober gruppen - führera SS, prezydenta Senatu Wolnego Miasta Gdańska, namiestnika Rzeszy w Kraju Warty, skazanego przez NTN na karę śmierci. Materiały zawierają m.in. listy oraz karty pocztowe Artura Greisera adresowane m.in. do rodziców z lat 1915–1919 i Ingrid Greiser z lat 1937–1943 oraz fotografie osobiste

 12. Archiwum osobiste Karla Fischera

  Archiwum ppłk. Karla Fischera, dowódcy Komendantury Polowej (Feldkommando) 516 w departamencie Haute-Marne (Francja), odkomenderowanego w 1942 r. w okolice Orszy (ZSRS), zawiera m.in. akta procesowe w sprawie wypłacenia odszkodowania przez koksownię w Białym Kamieniu, korespondencję prywatną i rodzinną, konspekty wykładów, opracowania, przemówienia okolicznościowe oraz broszury o charakterze wojskowym i propagandowym; materiały Feldkommando 516: rozkazy dzienne, instrukcje i odezwy; wytyczne dot. wprowadzenia zmian w administracji francuskiej oraz sprawowania nad nią nadzoru; raporty z insp...

 13. Archiwum osobiste Tadeusza Cypriana

  Dokumenty dot. działalności Tadeusza Cypriana (fotografa), członka Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oddelegowanego do pracy w Komisji Zbrodni Wojennych Narodów Zjednoczonych. Zbiór obejmuje korespondencję służbową

 14. Ejnesman, Kornwaser family photograph collection

  Collection is comprised of original photographs and photo postcards of Shoshana Fidelman’s grandparents, parents, uncles and aunts and siblings, none of whom survived the Holocaust. Photographs were taken in Poland prior to the Second World War and mailed by Shoshana Fidelman’s family living in Starachowice-Wierzbnik and Bodzentyn to family members in Canada and Israel.

 15. Writing Lives Memoir Project collection

  Collection is comprised of records accumulated as a result of the participation of the Vancouver Holocaust Education Centre in a project entitled Writing Lives: The Holocaust Survivor Memoir Project. Writing Lives was a partnership between Langara College’s English and History departments, the Azrieli Foundation and the VHEC. For the project, students at Langara College worked closely with Vancouver-based Holocaust survivors to produce their written memoirs over the course of two semesters. In the first semester, students learned the history of the Holocaust. In the second semester, student...

 16. Vancouver Holocaust Education Centre fonds

  • Vancouver Holocaust Education Centre
  • RA000
  • English
  • 1981-2019
  • 596.8 cm of textual records / 5.96 m of textual records574 photographs : prints, black and white, colour545 slides : 35 mm ; black and white, colour65 photographs : negatives51 videocassettes33 audio cassettes754.1 MB of born-digital records116 CDs61 DVDs9 floppy disks16 zip drives23 posters2 banners4 flash drives3 objects2 .mp4s12 .mp3s

  Fonds consists of records generated by staff and volunteers of the Vancouver Holocaust Education Centre in the planning and administration of exhibitions, school programs, commemorative events, symposia, communications as well as a resource centre. Fonds has been arranged into the following series: Exhibition records, Newsletters, Event programming records.

 17. Stanley Winfield fonds

  Fonds consists of photographs, publications, reports and correspondence created or collected by Stanley Winfield while he was a sergeant with the Royal Canadian Air Force, related to the time he spent at the Bergen-Belsen concentration camp shortly after its liberation. Fonds consists of a copy of a scrapbook created by Winfield on the subjects of Bergen-Belsen and Ted Aplin; passports belonging to the Lichtensterns, who were a Jewish couple related to Winfield’s mother and who fled Austria for the United States in 1939; and the program for and copies of speeches delivered at the fiftieth a...

 18. René Goldman fonds

  The records in this fonds pertain mostly to René Goldman and his parents, Wolf and Mira Goldman from Poland, Luxembourg and France. Fonds consists of family photographs, travel and identity documents, disappearance reports, certificates and post-war school records from orphanages resided in by René Goldman. Records have been arranged into the following two series: Goldman family photographs series (1917–[195-?]) and Goldman family records series (1929–1965).

 19. Pollák, Deneberger, Kiss family fonds

  Fonds is comprised of correspondence, family records and photographs created and/or kept by members of the Pollák, Deneberger and Kiss family, a Jewish family living in Tápiószele, Hungary during the Second World War. Records document the family's separation, internment, hiding and well as pre- and post-war activities.

 20. Meyer family fonds

  Fonds consists of records pertaining to the life, military service and work of members of the Meyer family in Germany before 1939, records related to their attempts to leave Germany and personal objects owned by Paul Meyer in Vancouver. Records include identity and transit documents, records related to taxes and fines, diaries, photographs, publications and correspondence. The fonds has been arranged by the archivist into the following five series:Family records series (1875–1939), Correspondence series (1938–1939), Writings, publications and ephemera series (1915–1976), Photographs series ...