Language of Description: Ukrainian
 1. Житомирське обласне управління

  Список особового складу статистичного відділу Житомирської управи та заяви на працеувлаштування, особові справи вчителів, постанови облуправління про організацію поліції, про порядок запису актів громадського стану, інструкції про перепис населення, худоби, протоколи зборів статбюро, відомості про стан озимих, про наявність землі в громадських господарствах області, копії атестатів та свідоцтв вчителів, списки промислових підприємств області, населених пунктів області, екзаменаційних запитів для навчальних закладів, учбові плани та звіти про роботу шкіл. Окремі справи містять відомості про ...

 2. Житомирский генерал-комиссариат, г. Житомир

  Наступні справи містять відомості про організацію окупаційного адміністративного і силового апарату, а також про антиєврейську політику: Оп. 1 • Спр. 1. Распоряжения о переводе полицаев, приговоры, 28 октября 1942 г. — 21 октября 1943 г., 54 арк. • Спр. 2. Отчеты районных и окружных организаторов о работе на местах и структура организации ОУН, 31 июля 1941 г. — 25 марта 1943 г., 179 арк. Спр. 3. Донесения Ковальского М., Виньгаловой Н., Арендт М., Гринасевича М., Ставиченко М., Шерия В., Ветвицкого С. и Кулицкого А., 9 декабря 1941 г. — 24 февраля 1942 г., 28 арк. • Спр. 5. Списки повешенны...

 3. Ярунська районна управа, м. Ярунь Житомирської області

  Спр. 1. Протоколы общих собраний жителей сел Ярунского района об избрании членов сельуправ и правлений общественных хозяйств, 23 июня — 18 августа 1941 г., 32 арк. Арк. 4 - розпорядження районної управи сільським управам про реєстрацію єврейського населення.

 4. Житомирська обласна комісія зі встановлення збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни, м. Житомир

  Наступні справи містять відомості про переслідування та вбивства єврейського населення: Оп. 1. Спр. 2. Доклад об итогах работы Житомирской областной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории Житомирской области, б. д., 78 арк. Спр. 3. Докладная записка «Об итогах учета ущерба и расследовании злодеяний немецко-фашистских захватчиков по Житомирской области», 1944 г., 29 арк. Спр. 4. Доклад «Об итогах работы Житомирской областной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистск...

 5. Редакція газети «Голос Волині», м. Житомир

  Оп. 1 Спр. 3. Ведомости на выплату заработной платы рабочим и служащим редакции газеты «Голос Волыни» и выплату гонорара корреспондентам газеты за октябрь 1941 года, 7 октября — 11 ноября 1941 г., 811 арк. Спр. 4. Ведомости на выплату заработной платы рабочим и служащим редакции и типографии газеты «Голос Волыни» и выплату гонорара корреспондентам газеты за октябрь — ноябрь месяцы 1941 года, октябрь — декабрь 1941 г., 989 арк. Спр. 10. Переписка с генералкомиссариатом и гебитскомиссариатом по хозяйственным и организационным вопросам. Ежедневные сводки Верховного командования вооруженными си...

 6. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР

  Документи періоду Другої світової війни (1941–1945 рр.) містять: - постанови та розпорядження Ради народних комісарів УРСР; - директиви та вказівки НКВД СРСР по лініях роботи; - директиви та вказівки НКВД УРСР по лініях роботи; - листування НКВД УРСР з інстанціями, органами влади та управління УРСР про діяльність органів держбезпеки; - доповідні, спецповідомлення, надіслані НКВД УРСР та управліннями НКВД областей командуючим, членам військових рад фронтів та з’єднань; - доповідні, спецповідомлення, довідки, надіслані НКВД УРСР в інстанції та до органів влади й управління УРСР; - спецповідом...

 7. Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР

  Матеріали, що дотичні до історії окупаційного режиму та Голокосту: Спр. 24. Довідки на співробітників Української поліції м. Харкова. 1943. 87 арк. Спр. 26. Розшук агентів іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 300 арк. Спр. 27. Розвідка агентури іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 315 арк. Спр. 28. Список № 2 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 286 арк. Спр. 29. Список № 1 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 171 арк...

 8. Колекція друкованих видань КГБ УРСР

  Наступні справи містять відомості щодо історії євреїв, окупаційного режиму та Голокосту: Спр. 252. Сборник справочных материалов об органах германской разведки, действовавших против СССР в период ВОВ. 1952 г. Тома 1-2-3-4-1. Спр. 306. Список румын, совершивших преступления против СССР в период ВОВ 1941-1945 гг. 1945 г. Тома 1-7. Спр. 319. Список лиц, работавших в румынских полицейских и разведывательных органах. 1942. Тома 1-5. Спр. 322. Список сотрудников германской жандармерии и полиции и лиц, преследовавшихся этими органами, 209 л. 1942. Спр. 323. Справочник-список офицерского и рядового...

 9. Слідча частина МГБ і Слідчий відділ КГБ УРСР

  Наступні справи містять відомості щодо історії євреїв, окупаційного режиму та Голокосту: • документи про розшук і встановлення свідків звинувачень для Нюрнберзького міжнародного судового процесу проти головних нацистських військових злочинців (1945 р.); • документи про підготовку та проведення відкритого судового процесу в Києві над нацистськими військовими злочинцями (1946 р.); • документи про діяльність ОУН і УПА в західних областях України (довідки у справах заарештованих, протоколи допитів, доповідні записки про проведення судових процесів) (1946–1949 рр.); • листування органів держбезп...

 10. Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР

  Мікрофільмовані документи імперського міністерства у справах східних окупованих територій та його керівника А. Розенберга: • документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Україні; • доповідні про дії партизанських загонів і груп та підпілля в Україні; • документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Білорусії та Прибалтиці; • доповідні та повідомлення про соціально-політичне й економічне становище на окупованих територіях СРСР; • доповідні та повідомлення про реагування населення окупованих територій на заходи німецької адміністрації, події на фронті; • доку...

 11. Наказнянська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Наказне Плисківського району

  Накази райуправи; протоколи загальних зборів; відомості про збирання врожаю, заготівлю сільгоспродуктів; з обліку трудоднів; відомості кількість землі в сільському господарстві села; прибутково-видаткові ордери; списки мешканців села; списки осіб, вивезених на роботу до Німеччини. Деякі справи містять документи стосовно переслідувань євреїв: Оп. 1, спр. 2. Лист гебітскоміссара районному голові м. Плисків та старості с. Наказне з відмовою надати для ремонту єврейський будинок.

 12. Дзюньківська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Дзюньків Плисківського району

  Накази райуправи; документи про набір робочої сили та відправлення до Німеччини; списки платників податків. Деякі справи містять документи щодо переслідувань євреїв: Оп. 1, спр. 1. Розпорядження райуправи м. Плисків старості с. Дзюньків надати списки євреїв, які мешкають у селі; розпорядження райуправи м. Плисків до старости с. Дзюньків сприяти у зібрані розкраденого єврейського бондарського інструменту та передати його до Плисківського промкомбінату. Оп. 1, спр. 2. Наказ райуправи м. Плисків до старости с. Дзюньків про збір з кожного єврейського двора кольорових металів у обсязі 32 кг у дв...

 13. Самгородоцька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Самгородок

  Окремі справи містять документи, що стосуються переслідувань євреїв: Оп. 1, спр. 2. Акт комісії районної управи м. Самгородок від 9-10 червня 1942 р. про проведення оцінки конфіскованого у євреїв майна та передачу його для продажу, з переліком майна.

 14. Брацлавська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Брацлав

  Окремі справи містять відомості щодо переслідувань євреїв: Оп. 1, спр. 6. Значна частина справи містить списки та відомості на майно, яке було конфісковано у євреїв Брацлава.

 15. Хронологічні довідки про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Вінницької області та визволення їх Радянською армією (колекція)

  Окремі справи містять відомості про переслідування та вбивства єврейського населення: Оп. 1, спр. 15. Комсомольський район: арк. 6 містить, зокрема, відомості про розстріл єврейського населення м. Комсомольськ. Оп. 1, спр. 18. Липовецький район: арк. 6-7 містять, зокрема, відомості про переслідування та вбивства євреїв Липовця. Оп. 1, спр. 22. Мурованокуриловецький район: арк. 16 містить відомості про розстріл єврейського населення Мурованих Курилівців; арк. 19 містить відомості про загибель єврейського насеення у с. Бахтин Мур-Куриловецького району. Оп. 1, спр. 30. Самгородокський район: а...

 16. Вінницький окружний комісар (гебітс-комісар) (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Спр. 4-8, 15, 17, 19, 20, 23 містять постанови, розпорядження, накази, що спрямовані на управління підлеглими територіями і, зокрема, на єврейське населення м. Вінниці та округи. Документи містять відомості щодо: накладання контрибуцій, експлуатацію єврейської праці, її оплату, підвищений податковий тиск, вимогу носити на одязі відмінні знаки у вигляді пов’язок та нашивок із зображенням шестикутної зірки, примусове переселення до ізольованих районів населених пунктів

 17. Вінницький міський мировий суд Вінницького окружного комісаріату (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Оп. 1 спр. 34, 137, 1123, 1133, 1351, 1464, 1554, 1618, 1706, 1708, 1793, 1841, 1846, 1866, 1966, 2142, 2200, 2221, 2244, 2254, 2298, 2320, 2332, 2418, 2773 - типові, однорідні комплекси документів, що являють собою кримінальні та цивільні справи, розглянуті мировим судом при окружному комісаріаті. Зокрема, скарги євреїв: на відчуження будинків, пограбування майна тощо. В позовах висвітлюються обставини, за яких чинилася шкода. Група цивільних справ свідчить про штрафування євреїв, які вчасно не звільнили помешкання й не переселилися до визначених окупаційною владою районів, не внесли своєї...

 18. Вінницький міський касаційний суд при Вінницькому окружному комісарі (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Оп. 1, спр. 18, 24, 28, 43, 45, 90, 91, 102, 139 та ін.- типові, однорідні комплекси документів, що являють собою кримінальні та цивільні справи, розглянуті касаційним судами при окружному комісаріаті. Це, зокрема, скарги євреїв: на відчуження будинків, пограбування майна тощо. В позовах висвітлюються обставини, за яких чинилася шкода. Група цивільних справ свідчить про штрафування євреїв, які вчасно не звільнили помешкання й не переселилися до визначених окупаційною владою районів, не внесли своєї частки коштів у накладену останньою контрибуцію. Є група цивільних справ майнового характеру:...

 19. Немирівська міська комендатура (періоду німецько-фашистської окупації), м. Немирів

  Спр. 1 містить накази немирівського міського коменданта, зокрема про переселення євреїв-ремісників та їх родин.

 20. Вінницька обласна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця.

  Окремі справи містять документи, які стосуються переслідувань євреїв: 1. Оп. 1, спр. 8. Розпорядження окупаційної влади про м'ясопоставку населенню, включаючи вимоги до євреїв та накази стосовно худоби, яка належала євреям. 2. Оп. 1, спр. 9, 17, 23, 270, 274, 278, 283, 286 - містять відомості про соціально-економічні напрями переслідувань євреїв. 3. Оп. 1, спр. 9, 17, 23; спр. 236, арк. 7; спр. 237, арк. 21; спр. 238, арк. 11; спр. 240, арк. 4-5; спр. 246, арк. 17; спр. 247, арк. 74-76 - містять листування з підлеглими районними управами щодо "єврейського питання". 4. Оп.1, спр. 1-4, 7, 8, ...