Archival Descriptions

Holding Institution: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy - Wydział Archiwalny close
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy

  • akta administracyjne (plany pracy, sprawozdania, zarządzenia, organizacja konferencji, korespondencja, sprawy pracownicze, ankiety członków organizacji niepodległościowych, dokumentacja popełnionych zbrodni niemieckich, dokumentacja procesu Forstera) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (kartoteka osobowa zbrodniarzy niemieckich, kartoteka Volkssturmu i SA, kopie inwentarzy akt niemieckich władz okupacyjnych, rejestry miejsc zbrodni, rejestry spraw karnych z dekretu z 31 VIII 1944 r., wykazy uwięzionych w obozach pracy i więzieniach w latach 1945-1954...
 2. Zakład Karny we Włocławku

  • akta osób internowanych - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy)
 3. Zakład Karny w Potulicach

  • akta osobowe więźniów - akta osób internowanych - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy)
 4. Zakład Karny w Orzechowie

  • akta osobowe więźniów
 5. Zakład Karny w Koronowie

  • akta osobowe więźniów - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy)
 6. Zakład Karny w Chojnicach

  • akta osobowe więźniów - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy)
 7. Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie

  • akta osobowe więźniów - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy)
 8. Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu

  • akta osobowe więźniów - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy)
 9. Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu

  • akta operacyjne (akta osobowych źródeł informacji, akta spraw operacyjnych) - akta osobowe więźniów - akta administracyjne (korespondencja, protokoły kontroli, analiza ładu i porządku, fundusz specjalny na cele operacyjne, instrukcje dotyczące pracy operacyjnej) - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy) - materiały ewidencyjne (wykaz imienny skazanych)
 10. Specjalny Sąd Karny w Toruniu

  • akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (repertorium, skorowidz)
 11. Sąd Wojewódzki w Toruniu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy SB
 12. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące spraw rehabilitacyjnych
 13. Sąd Rejonowy we Włocławku

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta spraw rehabilitacyjnych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 14. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 15. Sąd Rejonowy w Toruniu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta spraw rehabilitacyjnych osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 16. Sąd Rejonowy w Świeciu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 17. Sąd Rejonowy w Szubinie

  • akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 18. Sąd Rejonowy w Rypinie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta spraw rehabilitacyjnych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 19. Sąd Rejonowy w Radziejowie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego