Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Rzeszowie close
 1. Akta miasta Błażowej

  • Files of the town of Błażowa

  Zarząd Miejski; lata 1888-1918 Zachowały się uchwały Rady Gminnej miasta Błażowej od 1907 r., zdekompletowane budżety, inwentarz długów długoterminowych od 1909 r. oraz księga szupasowa. Zarząd Miejski; lata 1919-1939 Zachowany fragmentarycznie - budżety gminy miasta Błażowej, sprawozdania roczne, uchwały Rady Gminnej, inwentarz długów długoterminowych, księga szupasowa, rejestr kar, dziennik podawczy. Zarząd Miejski; lata 1939-1944 Akta zachowane w ok. 70 %. 1. Dział Ogólno Organizacyjny - zarządzenia Starostwa i ich realizacja przez Zarząd Miejski, materiały dotyczące ewidencji ludności, ...

 2. Sąd Niemiecki w Rzeszowie

  • Das Deutsche Gericht in Reichshof
  • German Court in Rzeszów

  Wydział 2 /cywilny/ 1. Sprawy wydawania dokumentów stanu cywilnego; lata 1941-1944, sygn. 1-3 - Zawiera 3 sprawy dotyczące wydania metryki i poprawek w aktach metrykalnych. 2. Sprawy spadkowe; lata 1940-1944, sygn. 4-18 - Materiały dotyczące spadków po zmarłych narodowości niemieckiej, prawdopodobnie również Polaków, którzy przyjęli obywatelstwo niemieckie, osadnikach i pracownikach administracji niemieckiej. 3. Sprawy opiekuńcze nad małoletnimi; lata 1940-1944, sygn. 19-84 - Materiały dotyczące załatwiania spraw opiekuńczych małoletnich po zmarłych rodzicach, a także dzieci nieślubnych uro...

 3. Akta miasta Głogowa Małopolskiego

  • Files of the town of Głogów Małopolski

  Akta cechów - Do szczególnie cennych należy księga wyzwolin czeladników cechu szewskiego z lat 1590-1664, a także dokument pergaminowy Hieronima A. Lubomirskiego z 1694 roku ustanawiający porządek cechowy dla Cechu różnego oraz Księga zapisów na członków cechu tkackiego z lata 1720-1863. Akta rady i ławy z okresu do roku 1772 - Z tego okresu zachował się dokument Stefana Batorego zezwalający Krzysztofowi Głowie na lokację miasta Głogowa - dokument nosi datę 31.V.1578 r. Zachowały się też przywileje i nadania późniejszych właścicieli. Cennym źródłem do poznania warunków życia i problemów, kt...

 4. Akta miasta Łańcuta

  • Files of the town of Łańcut

  Akta cechów 1406-1894; lata 1406-1894, sygn. 1-13 - Przywileje cechowe głownie dla tkaczy i szewców wydane przez właścicieli miasta. Akta z okresu 1866-1918 - Zwierzchności Gminnej; lata 1879-1918, sygn. 14-17 - Księga uchwał Rady Miejskiej, rejestry mężczyzn, materiały dot. obchodów setnej rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Akta z okresu 1918-1939 - Zarząd Miejski 1) Dział Ogólno - Organizacyjny; lata 1918-1939, sygn. 18-82 - Dzienniki podawcze, protokoły czynności, indeksy, okólniki, zarządzenia, regulaminy, instrukcje, księgi uchwał Rady Miasta, Zwierzchności Gminnej, Zarządu Miejsk...

 5. Zarząd Miejski w Rzeszowie

  Najcenniejsze materiały, które są zachowane w zespole, to akta Miejskiej Rady Narodowej w Wydziale Ogólnym. W pełni są zachowane protokoły z sesji Rady, posiedzeń prezydium, komisji, Zarządu Miejskiego. W wydziale Administracyjno - Prawnym na uwagę zasługują wnioski i kwestionariusze o ustalenie szkód i odszkodowań wojennych mieszkańców Rzeszowa, zestawienie szkód w majątku szkolnym, przedsiębiorstwach miejskich, nieruchomościach gminy. W Wydziale Finansowym zachowane są budżety miasta na lata 1946-1948. W aktach Wydziału Technicznego znajdują się imienne wykazy żołnierzy Armii Radzieckiej ...

 6. Akta miasta Rzeszowa

  • Files of the town of Rzeszów

  The collection contains i.a. items including German bills and public announcements; information on the establishment of the ghetto and forced labour for Jews; confiscations of property and its administration; death sentences; lists of deceased Jews for the years 1935-1942; an incomplete list of the Jews of Mielec (1941); lists of licences issued and tribute payments by residents in the years 1941-1943; registers of houses and lists of names of the tenants of various real properties; records of personal identity documents issued; alphabetical card files on population movements ; and the orig...

 7. Prokuratura Sądu Okręgowego w Rzeszowie

  • Public Prosecutor at the County Court in Rzeszów
 8. Urząd Metrykalny Izraelicki w Rzeszowie

  • Israelite Registry Office in Rzeszów

  The collection contains i.a. records and registry files from the years of the occupation: marriage certificates (Trauungsscheine), birth certificates, death certificates, as well as various other certificates, personal identity documents, residence registration documents, etc.

 9. Prokuratura Niemiecka w Rzeszowie

  • Das Leiter der Deutsche Staatsanwaltschaft
  • German Public Prosecutor in Rzeszów
 10. Więzienie w Dębicy

  • Prison in Dębica
 11. Więzienie w Rzeszowie

  • Prison in Rzeszów
 12. Więzienie w Sokołowie

  • Prison in Sokołów Małopolski
 13. Akta miasta Rudnika nad Sanem

  • Files of the town of Rudnik nad Sanem
 14. Akta miasta Tyczyna

  • Files of the town of Tyczyn
 15. Sąd Grodzki w Rzeszowie

  • Court of the first instance in Rzeszów
 16. Sąd Grodzki w Ropczycach

  • Court of the first instance in Ropczyce
 17. Sąd Grodzki w Rzeszowie

  • Court of the first instance in Rzeszów
 18. Sąd Grodzki w Tyczynie

  • Court of the first instance in Tyczyn
 19. Sąd Grodzki w Leżajsku

  • Sąd Powiatowy [Grodzki] w Leżajsku
  • Court of the first instance in Leżajsk
 20. Urząd Metrykalny Żydowski w Dębicy

  • Jewish Registry Office in Dębica