Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie

  • akta administracyjne (sprawozdania, konferencje, plany pracy, kontrole) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - akta dotyczące badań nad zbrodniami niemieckimi (dokumenty dotyczące badań nad obozami niemieckimi, rejestry egzekucji wykonanych w latach 1939-1945) - dane dotyczące robotników przymusowych na terenie Pomorza Zachodniego, zeznania świadków, akta żołnierzy SA i członków NSDAP
 2. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie

  • akta administracyjne (korespondencja, sprawozdania, opracowania, konferencje) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - akta dotyczące badań nad zbrodniami niemieckimi (szczątkowe informacje dotyczące działalności szefa Wydziału Bezpieczeństwa Policji i SD w Koszalinie, Policji Państwowej w Koszalinie i Pile) - jenieckie znaczki identyfikacyjne ze stalagów
 3. Areszt Śledczy w Szczecinie

  • akta osób osadzonych - akta administracyjne (sprawozdania) - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 4. Areszt Śledczy w Koszalinie

  • akta osób osadzonych - akta administracyjne (sprawozdania)