Archival Descriptions

Displaying items 1 to 17 of 17
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Poznaniu - Oddział w Koninie
 1. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Koninie

  • Local Liquidation Office in Konin

  Sprawy organizacyjne, rejestry nieruchomości opuszczonych, rejestry sprzedaży nieruchomości i ruchomości, repertoria majątku skonfiskowanego osobom VD, repertoria spraw egzekucyjnych, likwidacja urzędu.

 2. Akta miasta Kłodawa

  • Files of the town of Kłodawa

  I. Magistrat Miasta Kłodawy, daty skrajne: 1861-1862, sygn. 1, zawartość: stan wojenny i zaburzenia krajowe II. Zarząd Miejski w Kłodawie, daty skrajne: 1919-1939 [1940], sygn. 1a, 1b, 1c , 2-33, 129-133, zawartość: wybory do rady miejskiej, komisje magistrackie, finanse, elektryfikacja, bezrobocie, sprawy wojskowe, budownictwo, zadłużenie miasta, ewidencja ludności - księgi ludności stałej, III. Der Amtskommissar in Tonningen, daty skrajne: 1939-1942, sygn. 34-39, 39a, 39b, 39c, zawartość: zarządzenia władz powiatowych, ruch ludności, spis gruntów, podatek gruntowy, finanse, IV. Zarząd Mie...

 3. Sąd Obwodowy w Koninie

  • Amstgericht Konin
  1. Sprawy uznania za zmarłego, daty: 1942-1944, sygn. 1. 2. Sprawy testamentowe, daty: 1941-1945, sygn. 2-34. 3. Sprawy spadkowe, daty: 1941-1944, sygn. 35-71. 4. Sprawy opiekuńcze, daty: 1941-1944, sygn. 72-176. 5. Sprawy kurateli, daty: 1940-1944, sygn. 177-196. 6. Legalizacja pochodzenia, małżeństw itp., daty: 1940-1944, sygn. 197-213. 7. Spisy mienia poszczególnych osób, daty: 1941-1944, sygn. 214-229.
 4. Sąd Obwodowy w Kleczewie

  • Amtsgericht Lehmstadt
  • Local Court in Kleczew
  1. Sprawy testamentowe, daty: 1941-1944, sygn. 1-2. 2. Sprawy opiekuńcze, daty: 1940-1944, sygn. 3-68. 3. Sprawy kurateli, daty: 1941-1944, sygn. 69-81. 4. Ustalanie opieki, daty: 1943-1944, sygn. 82.
 5. Sąd Obwodowy w Słupcy

  • Amtsgericht Grenzhausen
  • Local Court in Słupca
  1. Sprawy o należność, daty: 1942-1945, sygn. 1-3. 2. Sprawy uznania za zmarłych, daty: 1940-1944, sygn. 4-9. 3. Sprawy testamentowe, daty: 1942-1944, sygn. 10-12. 4. Sprawy opiekuńcze, daty: 1940-1944, sygn. 13-91. 5. Sprawy kurateli, daty: 1939-1944, sygn. 92-97. 6. Ustalanie prawego pochodzenia, daty: 1942-1943, sygn. 98.
 6. Akta gminy Przykona (powiat Turek)

  • Amtsbezirk Przykona
  • Files of the commune of Przykona
 7. Akta gminy Karszew (powiat Koło)

  • Files of the commune of Karszew
 8. Akta gminy Pęczniew (powiat Turek)

  • Files of the commune of Pęczniew
 9. Akta gminy Oleśnica

  • Files of the commune of Oleśnica
 10. Akta gminy Tuliszków

  • Files of the commune of Tuliszków

  I. Magistrat Miasta Tuliszkowa, daty skrajne: [1786] 1807-1866 [ok. 1870], sygn.: 1-173, 614-615, uwagi: sprawy wyznaniowe, majątku kościelnego., szkolnictwo, kasa miejska, utrzymanie dróg i mostów, dzierżawy, opieka społeczna, szpitalnictwo, towarzystwo ogniowe, księgi ludności. II. Magistrat goroda Tuliszkowa, daty skrajne: 1867-1870, sygn.: 174-230, uwagi: zarządzenia władz nadrzędnych, finanse, budżet, kasa miejska, podatki, sprawy wojskowe, przepisy porządkowe, sprawy karne. III. Osada Tuliszkow, daty skrajne: 1872-1914, sygn.: 231-237, 620-629, uwagi: opis historyczny osady z 1890 r.,...

 11. Akta miasta Rychwał

  • Files of the town of Rychwał
  1. Magistrat Miasta Rychwała (Wydział Oświecenia), daty: 1824-1860, sygn. 1-3, 1a: dozór bożnicy i ubiory żydowskie (korespondencja i rachunki). 2. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: 1825-1939, sygn. 4-17, 147-150: protokoły, budżet, podatki, opieka społeczna, bezrobocie, ruch ludności, rejestr karno-egzekucyjny, zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy, rejestry mieszkańców. 3. Magistrat der Stadt Reichwald, daty: [1936] 1939-1942, sygn. 18-23, 23a, 135-143: zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy. 4. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: [1930] 1945-1950: 1) Miejska Rada Narodow...
 12. Akta miasta Konina

  • Files of the town of Konin
  1. Magistrat Policji w Koninie /Polizei Magistrat zu Konin/, daty skrajne: 1795-1806, sygn. 1, zawartość: produkcja i sprzedaż piwa. 2. Urząd municypalny miasta Konina, daty skrajne: /1800/ 1807-1866, sygn. 2-497, 850-857, zawartość: repertorium akt, sejmiki szlacheckie, cenzura , biblioteki, sprawy kościelne, szkolnictwo, budownictwo, dzierżawy, kasa miejska, poczta, rzemiosło, Towarzystwo Ogniowe, regulacja hipotek koncesja, ruch ludności, sprawy wojsk., cło, podatki., opieka zdrowotna, lekarze, porządek publiczny, epidemia cholery, szpital, więzienie, włóczęgostwo, sprawy cudzoziemców. 3...
 13. Akta miasta Ślesin

  • Files of the town of Ślesin

  I. Zarząd Miejski w Ślesinie z lat /1916/ 1918-1939 /1940/. 1. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: /1916-1917/ 1919-1939, sygn.: 1-16, zawartość: przywrócenie praw miejskich, plan miasta, sprawy osobowe członków organów gminy, listy wyborców do Rady Miejskiej, komisje Rady Miejskiej, inwentaryzacja mienia i nieruchomości miejskich. 2. Dział Finansowo-Budżetowy, daty skrajne: 1920-1939 /1940/, sygn.: 17-46, zawartość: finanse miejskie, budżety, sprawozdania rachunkowe, ewidencje wydatków budżetowych, księgi kasowe, dzienniki główna, wymiar podatków. 3. Dział Gospodarki Gminnej, daty sk...

 14. Akta miasta Turek

  • Files of the town of Turek

  I. Magistrat Turek, daty: 1801, sygn.: 1, zawartość: sprawy skarbowe. II. Magistrat Miasta Turku 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu, daty: /1556/1807-1867/1924/, sygn.: 2-163, 33a, 108a, zawartość: sprawy organizacji władz miejskich handel, rzemiosło, szkolnictwo, majątek miejski, sprawy kościelne, Żydzi, budowa i konserwacja dróg, kasa miejska regulacja hipotek, Towarzystwo ogniowe, propinacja, umowy dzierżawne, ruch ludności, statystyka policyjna. 2. Akta Burmistrza miasta Turku, daty: 1828-1867/1870/, sygn.: 164-220, zawartość: opieka na nieletnimi, sprawy spadkowe. III. Magistrat...

 15. Sąd Grodzki w Turku

  • Court of the first instance in Turek

  Sprawy karne, daty: 1945-1947, sygn. 1-28: sprawy karne o wykroczenie pospolite: znieważenie władz państwowych i osób, kradzieże, bójki, zniewagi, nielegalny handel, samowolne usuwanie inwentarza z gospodarstw poniemieckich.

 16. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Slupca

  Podział na serie: Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1869-1880, 1 j.a. Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1900-1907, 7 j.a. Księgi łączne, daty skrajne: 1839-1911, 44 j.a.