Sąd Grodzki w Turku

  • Court of the first instance in Turek
Identifier
241
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1947
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

28 files

Biographical History

Działalność Sądu Grodzkiego w Turku utworzonego nas podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. przerwał wybuch II wojny światowej w 1939 r. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 r. Sąd Grodzki w Turku wznowił działalność na przedwojennych zasadach ustrojowych. Zakończył ją w 1950 r. na podstawie ustawy o zmianie ustroju sądów powszechnych, która jako sądy I instancji w miejsce sądów grodzkich powoływała sądy powiatowe oraz w II instancji sądy wojewódzkie zamiast sądów okręgowych. W międzyczasie do prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. wprowadzono szereg drobnych zmian dotyczących, opłat sądowych, personelu itp. Zasięg terytorialny Sądu Grodzkiego w Turku z lat 1945-1950 obejmował powiat turecki

Scope and Content

Sprawy karne, daty: 1945-1947, sygn. 1-28: sprawy karne o wykroczenie pospolite: znieważenie władz państwowych i osób, kradzieże, bójki, zniewagi, nielegalny handel, samowolne usuwanie inwentarza z gospodarstw poniemieckich.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0