Akta miasta Rychwał

 • Files of the town of Rychwał
Identifier
22
Language of Description
Polish
Dates
1824 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Polish
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

152 files

Creator(s)

Biographical History

Miasto Rychwał było początkowo własnością prywatną, należało do kolejnych właścicieli dóbr rychwalskich. W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej Rychwał stracił prawa miejskie i ze statusem osady wszedł w skład gminy Dąbroszyn. Najprawdopodobniej pod koniec I wojny światowej Rychwał ponownie uzyskał prawa miejskie. W przedmiotowym okresie Rychwał należał do jednostki administracyjnej szczebla powiatowego w Koninie (powiatu i obwodu konińskiego). W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Rychwała. Wraz z powiatem konińskim leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Kleczew znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwowości polskiej (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych, np. Urząd Municypalny Miasta Rychwał, Magistrat Miasta Rychwał, Zarząd Miejski w Rychwale, Magistrat der Stadt Reichwald. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz (za wyjątkiem lat 1870-ok.1917, gdy Rychwał nie posiadał praw miejskich oraz czasów okupacji hitlerowskiej, gdzie władze niemieckie w 1940 r. z terenu miasta Rychwał i gminy Dąbroszyn utworzyły jedną jednostkę administracyjną), mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski.

Scope and Content

 1. Magistrat Miasta Rychwała (Wydział Oświecenia), daty: 1824-1860, sygn. 1-3, 1a: dozór bożnicy i ubiory żydowskie (korespondencja i rachunki).
 2. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: 1825-1939, sygn. 4-17, 147-150: protokoły, budżet, podatki, opieka społeczna, bezrobocie, ruch ludności, rejestr karno-egzekucyjny, zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy, rejestry mieszkańców.
 3. Magistrat der Stadt Reichwald, daty: [1936] 1939-1942, sygn. 18-23, 23a, 135-143: zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy.
 4. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: [1930] 1945-1950:
 1. Miejska Rada Narodowa, daty: 1947-1950, sygn. 24-33: organizacja, sprawozdawczość;
 2. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty: [1930] 1945-1950, sygn. 34-56: zmiana granic, charakterystyka gospodarcza, protokoły posiedzeń Zarządu;
 3. Dział Finansowo-Księgowy, daty: [1937-1939] 1945-1950, sygn. 57-82: budżet, podatek gruntowy (księgi biercze), majątek miejski.
 4. Dział Gospodarki Gminnej, daty: 1945-1950, sygn. 83-111: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, rolnictwo, gospodarstwa poniemieckie, spisy rolne, statystyka gospodarcza;
 5. Dział Administracji Społecznej, daty: [1933-1939] 1945-1950, sygn. 112-134: służba zdrowia, sprawy narodowościowe, spis powszechny, ruch ludności, szkody wojenne, przesiedlenia, kościoły i związki wyznaniowe, gospodarka mieszkaniowa, rejestry wniosków karnych i egzekucyjnych.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0