Sąd Obwodowy w Słupcy

  • Amtsgericht Grenzhausen
  • Local Court in Słupca
Identifier
104
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

98 files

Biographical History

W okresie okupacji hitlerowskiej teren powiatu konińskiego znajdował się w tzw. Kraju Warty (Wartheland). Już w początkach okupacji hitlerowskiej jako sądy powszechne I instancji utworzono sądy obwodowe (Amtsgerichte). Funkcjonowały one do wyzwolenia, które w powiecie konińskim nastąpiło w styczniu 1945 r. Sądem II instancji i władza nadrzędną sądów obwodowych powiatu konińskiego był w tym czasie Sąd Okręgowy w Poznaniu (Landgericht Posen). Podstawą organizacyjna sądów powszechnych była w tym czasie pruska ordynacja sądowa z 1879 r., która przetrwała w Niemczech do 1945 r. Na terenie dawnego powiatu konińskiego oprócz Sądu Obwodowego w Słupcy (Amtsgericht Grenzhausen) były jeszcze sądy obwodowe w Kleczewie i Koninie.

Scope and Content

  1. Sprawy o należność, daty: 1942-1945, sygn. 1-3.
  2. Sprawy uznania za zmarłych, daty: 1940-1944, sygn. 4-9.
  3. Sprawy testamentowe, daty: 1942-1944, sygn. 10-12.
  4. Sprawy opiekuńcze, daty: 1940-1944, sygn. 13-91.
  5. Sprawy kurateli, daty: 1939-1944, sygn. 92-97.
  6. Ustalanie prawego pochodzenia, daty: 1942-1943, sygn. 98.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0