Akta gminy Tuliszków

  • Files of the commune of Tuliszków
Identifier
26
Language of Description
Polish
Dates
1807 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
  • Russian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

640 files

Creator(s)

Biographical History

Miasto Tuliszków było początkowo własnością prywatną, należało do kolejnych właścicieli dóbr tuliszkowskich. W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej straciło prawa miejskie i ze statusem osady weszło w skład gminy Tuliszków. W 1917 r. Tuliszków odzyskał prawa miejskie. Od czasu Księstwa Warszawskiego aż do końca marca 1939 r. Tuliszków należał do jednostki administracyjnej szczebla powiatowego w Koninie (powiatu i obwodu). Z dniem 1 kwietnia 1939 r. wszedł w skład powiatu tureckiego. W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Tuliszkowa. Wraz z powiatem konińskim leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Tuliszków znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwowości polskiej (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych, np. w latach 1807-1866 były to kolejno Urząd Municypalny Miasta Tuliszkowa i Magistrat Miasta Tuliszkowa (z językiem urzędowym polskim), w latach 1867-1870 Magistrat Goroda Tuliszkowa (z językiem urzędowym rosyjskim), w latach 1917-1939 były to kolejno: Magistrat Miasta Kleczewa i Zarząd Miejski w Tuliszkowie, w latach 1940-1944 Amtsbezirk Tulischkow. Stadt und Land (z językiem urzędowym niemieckim), w latach 1945-1950 Zarząd Miejski w Kleczewie. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz (z wyjątkiem lat 1870-1917, gdy Tuliszków nie posiadał praw miejskich oraz czasów okupacji hitlerowskiej, gdzie władze niemieckie z terenu miasta i gminy Tuliszków utworzyły jedną jednostkę administracyjną z komisarzem [Amtskommissar] na czele), mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski.

Scope and Content

I. Magistrat Miasta Tuliszkowa, daty skrajne: [1786] 1807-1866 [ok. 1870], sygn.: 1-173, 614-615, uwagi: sprawy wyznaniowe, majątku kościelnego., szkolnictwo, kasa miejska, utrzymanie dróg i mostów, dzierżawy, opieka społeczna, szpitalnictwo, towarzystwo ogniowe, księgi ludności. II. Magistrat goroda Tuliszkowa, daty skrajne: 1867-1870, sygn.: 174-230, uwagi: zarządzenia władz nadrzędnych, finanse, budżet, kasa miejska, podatki, sprawy wojskowe, przepisy porządkowe, sprawy karne. III. Osada Tuliszkow, daty skrajne: 1872-1914, sygn.: 231-237, 620-629, uwagi: opis historyczny osady z 1890 r., księga podatków, kasa miejska, księgi ludności stałej, dokumenty ewidencji ludności. IV. Magistrat miasta Tuliszkowa, daty skrajne: [1911] 1918-1935 [1939], sygn.: 238-452, 630-638, uwagi: zarządzenia, budżet miasta, finanse, szkolnictwo, oświata, rejestry mieszkańców, ewidencja rezerwistów, dzienniki korespondencyjne magistratu. V. Amtsbezirk Tulischkow. Stadt und Land, daty skrajne: [1939] 1940-1945, sygn.: 453-515, uwagi: zarządzenia aprowizacyjne, wykazy zakładów przemysłowych i handlowych, plany gospodarcze. niemiecka lista narodowa, żydzi, sprawy, wojskowe, szkolnictwo. VI. Zarząd Miejski w Tuliszkowie:

  1. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: 1946-1950, sygn.: 516-535, br. 525, uwagi: sprawy personalne, protokoły, księga uchwał prezydium, majątek komunalny, przedsiębiorstwa miejskie.
  2. Dział Finansowo-Budzetowy, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 536-578, uwagi: budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, rejestr gospodarstw.
  3. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 579-588, uwagi: drogi i place publiczne, rolnictwo, przemysł, handel, statystyka gospodarcza.
  4. Dział Administracji Społecznej, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 589-613, 639-641, uwagi: oświata, kultura, sztuka, zdrowie publiczne, akcje sanitarno-porządkowe, komitet opieki społecznej, szkody wojenne, akta stanu cywilnego - zestawienia, narodowy spis powszechny 1950 r. - zestawienia, ruch ludności, sprawy wyznaniowe, budownictwo, ewidencja koni.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0