Archival Descriptions

Displaying items 1 to 15 of 15
Holding Institution: Державний архів Івано-Франківської області
 1. P-192

  Книга обліку платників податків.

 2. Станіславська міжокружна каса соціального забезпечення, м. Станіслав, дистрикту Галичина.

  Статут, циркуляри, розпорядження генерального губернаторства, головної каси у Варшаві про облік робітників та службовців, надання їм матеріальної та медичної допомоги, внутрішній розпорядок роботи кас і їх філій; фінансові звіти про надходження та використання коштів у касах соцзабезпечення; анкети установ, кооперативів, артілей, підприємств Станіславського округу; листування з касами і їх філіями, установами, організаціями та підприємствами з питань надання матеріальної та медичної допомоги, прийом, звільнення та облік робітників та службовців.

 3. Прокуратура Коломийського окружного суду, м. Коломия, дистрикту Галичина

  Звинувачувальні акти, копії рішень суду, донесення правоохоронних органів; справи прокурорського нагляду по звинуваченню осіб у вбивствах, крадіжках, махінаціях, привласненні чужого майна, підробці документів та ін.

 4. Колекція документів періоду Другої світової війни.

  Протоколи допитів, накази та ін. документи про розстріл громадян в застінках Станіславського гестапо; інформації, копії листів, радіограми органів поліції; фотографії

 5. Коломийське окружне староство, м. Коломия, дистрикту Галичина.

  Директиви та розпорядження генерального губернаторства про боротьбу з антифашистським рухом, вивезення до Німеччини на примусові роботи, введення 'нового' німецького порядку, вивезення сільськогосподарської продукції та ін.; статзвіти про наявність населення по національних групах, домоволодінь, залишених єврейським населенням, яке було знищено німецькими окупантами

 6. Стецівська волосна управа, с. Стецева Снятинського повіту, дистрикту Галичина.

  Директиви, циркуляри, розпорядження Коломийського окружного староства з основної діяльності; протоколи засідань управи; статистичні відомості управи про кількість обробленої землі та розпорядження окружного староства про збільшення податку; бюджети громади; списки вулиць та мешканців с. Стецева, Потічок; листування із Снятинським повітовим комісаріатом про конфіскацію та продаж майна, яке належало єврейському населенню, про оподаткування та ін. Відомості на видачу зарплати.

 7. Залуцька волосна управа, с. Залуччя Снятинського повіту, дистрикту Галичина

  Накази, розпорядження Коломийського окружного староства із сільськогосподарських питань, про вивезення до Німеччини на примусові роботи; фінансовий звіт, бюджет, статзвіти, відомості, зведення про перепис населення, кількість обробленої землі, оподаткування, здачу контингенту; списки господарств, жителів с. Залуччя та ін.; картки обліку виїзду і в'їзду громадян; заяви окремих осіб про звільнення їх від оподаткування; листування із окружним староством, гмінними управами про реєстрацію іноземних громадян, накладання штрафів за невиконання трудової повинності, боротьбу з інфекційними захворюва...

 8. Снятинська міська управа, м. Снятин, дистрикту Галичина.

  Директиви, циркуляри, розпорядження генерального губернаторства, Коломийського окружного староства з основної діяльності; статзвіти; списки осіб, вивезених до Німеччини на примусові роботи; заяви громадян про видачу дозволів на отримання хлібних карток, звільнення від оподаткування, отримання промислових товарів; листування управи із окружним староством, судовими органами, установами, організаціями та громадянами з фінансових, правоохоронних, сільськогосподарських питань

 9. Станіславське окружне староство, м. Станіслав, дистрикту Галичина

  Директиви, розпорядження Станіславської обласної управи, генерального губернаторства про реєстрацію сімей, члени якої мобілізовані в Радянську армію, ведення актів громадянського стану; звіти про політичний та економічний стан; захворювання населення в окрузі; відомості сільських управ про наявність сімей, родичі яких були мобілізовані в Радянську армію, наявність безробітних, розміри збитків, нанесених населенню; списки, анкети хворих; заяви учнів середніх шкіл про призначення стипендій; листування із сільськими управами, адміністративними та фінансовими органами з питань призначення пенсі...

 10. Коломийська міська управа, м. Коломия, дистрикту Галичина.

  Розпорядження Коломийського окружного староства та міської управи; бюджет; свідоцтва, видані магістратом на використання житлової площі; заяви громадян про надання житлової площі видачу їм ордерів, дозволів на придбання будинків, будівельних матеріалів, промислових товарів; листування з питань ремонту житлових приміщень в м. Коломиї; книги реєстрації фірм. Посвідчення з місця роботи, відомості на видачу зарплати, списки громадян та ін.

 11. Станіславська надзвичайна державна комісія по встановленню і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників і їх спільників на території Станіславської області.

  • Stanislav Special State Comission on the investigation of the atrocities concluded by Nazi occupiers and their associates in the Stanislav area

  The copies of the documents from this collection are described by USHMM as follows: 1. Reports and regulations of the Stanislav Regional Special State Committee on the results of the investigation on the atrocities committed by the fascist aggressors, including damage caused to the industrial and commercial enterprises, as well as to the individuals. 16 June– 22 August 1945. 64 pp. 1а. Acts on the damages caused by the German-Fascist occupiers in town of Stanislavow. 1 October 1944- 1 January 1945. 374 pp. 1B. Same. 1 of January- 16 of February 1945. 185 pp. 2. Reports from interrogations, ...

 12. Станіславське відділення поліції безпеки і служби безпеки, дистрикту Галичина.

  Протоколи допитів громадян с. Зелена Надвірнянського району, розстріляних гестапівцями

 13. Долинський повітовий комісаріат Калуського округу, дистрикту Галичина.

  Розпорядження окружного комісаріату та листування з Калуським окружним староством у справах організації сільських збірних громад, виборів поліцейських з місцевого населення, розміщення військових частин та госпіталів, здачі контингенту сільськогосподарських продуктів; статистичні відомості про національний склад населення; списки громад та підприємств Долинського повіту, працівників установ, переселенців; заяви громадян на видачу перепусток на виїзд; прейскуранти на сільськогосподарську продукцію.

 14. Городенківський повітовий комісаріат, м. Городенка, дистрикту Галичина.

  Особові картки робітників Городенківського цукрового заводу