Holding Institution: Державний архів Дніпропетровської області
 1. Дніпропетровський обласний комітет Комуністичної партії України

  • Dnipropetrovsk Regional Committee of the Communist Party of Ukraine
  • Dnipropetrovskyi oblasnyi komitet Komunystychnoi partii Ukrainy
  • Днепропетровский областной комитет Коммунистической партии Украины

  Inventory 4 (Opys 4) contains filed relating to the history of the German occupation regime, population policies and the Holocaust in the region during the World War II. Inventory 4 (Opys 4). File 4. Letters, informations, reports by the Regional Committee to the lower-level party and governmental bodies, city- and district Communist party branches about activities of military registration and enlistment offices, defense construction works and dislocation of military units, creation of destruction battalions, about atrocities committed by the occupiers and their accomplices. 1943. 66 pages....

 2. Архівний відділ виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів

  • Archival department of the Executive Committee of Dnipropetrovsk Regional Council of People's Delegates
  • Arkhivnyi viddil vykonkomy Dnipropetrovskoi oblasnoi Rady narodnykh deputativ
  • Архивный отдел исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов

  Files of inventories 1-add., 2 and 3 relate immediately to the World War II in the region and contain information about human losses and material damage during the German occupation, information about the structure of the occupation regime, population policies and the Holocaust. Inventory 1-additional (Opys 1 dodatkovyi). File 91/19. Correspondence with district branches of NKVD concerning compiling lists of establishments, organizations and enterprises which existed during the German-Fascist occupation in the region. 1944-45. 43 pages. File 94/21. Statements about annihilation of the Germa...

 3. Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх співучасниками, м. Дніпропетровськ

  • Dnipropetrovsk Regional State Commission for Registration of Damage Caused by German-Fascist Invaders and Their Accomplices, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska oblasna komisiia obliku zbytkiv, zapodiianykh nimetsko-fashistskymy zagarbnykamy ta ikh spivuchasnykamy, m. Dnipropetrovsk

  Despite the Commission was focused primarily on collecting information on the material damage caused by the German occupiers, some part of collection are files containing materials about atrocities towards the civilian population of the region, including the Holocaust-related data. Inventory 1 (Opys 1) File 1. Directives, lists of personnel in charge in regional organizations, correspondence between regional commission and Extraordinary State Commission regarding sending commission statements and statements by individuals, who were evacuated from Dnipropetrovsk, to compensate the material d...

 4. Дніпропетровський штадткомісар, м. Дніпропетровськ

  • Dnepropetrowsk Stadtkommissar
  • Dnipropetrovsk City Commissar
  • Dnipropetrovskyi shtadtkomisar, m. Dnipropetrovsk

  As an occupation German civil administration documentation, the collection contains the following files which are -- or potentially could be -- related to the Holocaust: File 1. Orders, decrees by Reichskommissariat Ukraine, gendarmerie and city board instructions about organization of gendarmerie, registration of anti-Soviet individuals, prohibition to Germans to marry persons of another ethnicity, reporting police and gendarmerie activities, fight against partisans, Jews, arrest of communists in Piatikhatskyi district. Minutes of propaganda staff meeting and gendarmerie officers meeting; ...

 5. Сільські управи Дніпропетровської області (об'єднаний фонд)

  • Village boards of Dnipropetrovsk region (joint collection)
  • Silski upravy Dnipropetrovskoi oblasti (objednanyi fond)

  Village boards were the lowest level administrative bodies responsible for implementation of the German orders on the ground and facilitation of the occupation policies. Some of the files included in the Inventory 2 of the collection are connected to the German population policies and the Holocaust. Inventory 2 (Opys 2) File 1. Orders of the chef of district board in Apostolovo district, Soldatovo village board. 1941-42. 549 pages. File 4. Orders and decrees of Apostolovo district board about prohibition of Soviet propaganda, giving help to prisoners of war, awarding for arrests of communis...

 6. Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  • Dnipropetrovsk Ukrainian Auxiliary board, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska Ukrainska dopomizhna uprava, m. Dnipropetrovsk

  As an occupation authority body, Dnipropetrovsk City Board was involved into the Nazi population policy and the Holocaust. Below are selected files which contain occupation and Holocaust-related information. File 1. Orders by city board about its structure, introduction of rationing system, forbiddance to population to sell and exchange foods, license issuing. 60 pages. File 2. Orders and decrees by the German military commandant to population about punishment for signaling to Red Army, about forcible mobilization of population to compulsory public works. Plan for creation of industrial coo...

 7. Бюро забірних карток міської управи, м. Дніпропетровськ

  Розпорядження, циркуляри Дніпропетровської міської управи про інвентаризацію матеріальних цінностей, наднормову роботу, страхування робочої сили. Накази завідуючого бюро забірних карток про організацію бюро, режим роботи, утворення комісії для перевірки роботи бюро, норму оформлення карток на кожного обліковця та з особового складу. Листування з відділами міської управи та установами і організаціями з адміністративно-фінансових питань. Фінансові звіти, акти ревізій роботи бюро, перевірки каси, складу, договори з підприємствами та організаціями. Об'яви, оголошення, відомості, зведені відомос...

 8. Дніпропетровський міський житловий відділ № 7 Дніпропетровської міської управи, м. Дніпропетровськ

  Накази, розпорядження міської управи про мобілізацію населення на будівництво Запорізького шосе, зміни у соціальному страхуванні та комунальних тарифах, реєстрацію громадян, що прибули з Північного Кавказу. Документи касово-меморіального порядку. Прибутково-витратні ордери, баланси домоуправлінь, рахунки за квартирну плату. Списки мешканців, пенсіонерів, безробітних, жінок, що мають дітей для одержання хлібних карток, вугілля

 9. Покровська районна управа, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області.

  Постанови, накази, розпорядження, об'яви німецького командування про встановлення окупаційного режиму, здачу зброї, колгоспного та державного майна, з сільськогосподарських питань, про ціноутворення в кустарних промислах та оподаткування. Звіти районного фінансового відділу, райземвідділу, бюджетних установ. Зведення про проведення сільськогосподарських робіт та виконання поставок в общинних господарствах. Відомості про наявність сільськогосподарських машин, реманенту, тяглової сили, про обмін грошей. Довідки про народження. Списки та відомості про заробітну плату вчителів

 10. Кам'янський штадткомісаріат, м. Кам'янське Дніпропетровської області.

  Відомості про місячні витрати коштів та засобів виробництва на підприємствах

 11. Новомосковська районна управа, м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

  Відомості про кількість шкіл та учнів у м. Новомосковську та Новомосковському районі

 12. Софіївська районна управа, с. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.

  Списки общинних господарств. Зведення про хід сільськогосподарських робіт. Звіти управи та общинних господарств про постачання сільгосподарських продуктів, про якість насіння. Списки громадян, вивезених на роботу до Німеччини. Статистичні зведення про кількість населення району, вивезеного до Німеччини

 13. Фризендорфська районна управа, с. Фризендорф Фризендорфського району Дніпропетровської області

  Розпорядження німецької влади. Списки, анкети фольксдойче, проживаючих у Фризендорфському районі

 14. Верхньодніпровська районна управа, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.

  Постанови та накази районної управи про введення гужової, трудової повинності для населення, землеустрій, здачу сільськогосподарських продуктів та худоби. Листування з сільуправами

 15. Гебітскомісаріат, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

  Накази, розпорядження, інструкції рейхскомісара України з питань землеустрою в общинних господарствах, розміщення лісозахисних смуг. Листування з управою Криворізького сільського району про організацію професійних та сільськогосподарських шкіл, списки учнів шкіл.

 16. Генеральний комісаріат, м. Дніпропетровськ.

  Циркуляри, інструкції та постанови Рейхкомісара України з питань робітничої, аграрної та фінансової політики. Дванадцять заповідей про відносини до російського населення на Сході. Накази, розпорядження, інструкції генералкомісара, гебітскомісарів, штадткомісара про дислокацію жандармських постів, боротьбу з партизанами, євреями, створення єврейської управи, арешти комуністів. Листування з Рейхскомісаріатом України, установами про навчальні плани та програми у школах і сільськогосподарських училищах, репертуар театрів, про вилучені із міського музею експонати. Звіти відділу пропаганди штадтк...

 17. Широківська районна управа, с. Широке Широківського району Дніпропетровської області.

  Відомості про кількість орної землі, посіви озимини, ярових культур в общинних господарствах. Проекти розподілу земель общинних господарств для індивідуального користування. Списки членів общинних господарств та перепису населення

 18. Покровський гебітскомісаріат, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області.

  Накази, розпорядження, об'яви гебітскомісаріату та районної управи щодо встановлення окупаційного режиму, про вилучення агітаційної літератури. Інструкції про проведення посівної кампанії, заготівлю хутра. Звіти про проведення сільськогосподарських робіт в общинних господарствах. Списки працівників райуправи та МТС, добровольців німецької армії, автобіографії старост. Відомості сільуправи про вивезення населення до Німеччини.