Archival Descriptions

One item found
Country: Sweden
 1. Judiska församlingen i Stockholm

  • Jewish Community of Stockholm
  • Mosaiska församlingen i Stockholm
  • Riksarkivet
  • SE/RA/730128
  • Swedish
  • 1771-2000
  • Not available.

  Arkivbestånden har ordnats och förtecknats i drygt 80 delarkiv. Den övergripande fördelningsstrukturen är följande: 01 Församlingens huvudarkiv 02 Kyrkböcker 03 Församlingsorgan 04 Fonder och stiftelser 05 Organisationer och föreningar 06 Företag 07 Rabbiner och övrig församlingspersonal 08 Personarkiv 09 Musikalier 10 Bild- och fotosamling I Huvudarkivet ingår kansliets för församlingen gemensamma handlingar och efter en omorganisation inom församlingen 1972 även handlingar rörande rotlarnas verksamhet. T.o.m. 1910 hade församlingen officiell kyrkobokföring för sina medlemmar i Stockholm; ...