Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 21
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Radomiu
 1. Okręgowy Komitet Żydowski w Radomiu

  • Regional Jewish Committee in Radom

  W skład zespołu wchodzą: - normatywy Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Żydów Polskich, 1945-1948, sygn. 1, - protokoły zebrań zarządu, 1945-1949, sygn. 2, - korespondencja z CKŻP, komitetami w Jedlińsku, Kozienicach, Szydłowcu i ziomkostwami za granicą, 1945-1947, sygn. 3-11, - akta Okręgowej Żydowskiej Komisji Historycznej w Radomiu, 1945-1950, sygn. 12, - dokumentacja dot. Pomnika Męczenników Żydów w Radomiu, 1945-1950, sygn. 13, - materiały dot. synagogi, domu modlitw i cmentarza żydowskiego, 1945-1950, sygn. 14-15, - akta Szpitala Żydowskiego w Radomiu, 1945-1947, sygn. 16, - sprawy ...

 2. Sąd Grodzki w Białobrzegach

  • Court of the first instance in Białobrzegi

  W skład zespołu wchodzą: 1. Repertorium spraw cywilnych "C" z lat [1938-1939] 1939-1941, sygn. 1, 2. Sprawy cywilne dotyczące podziału majątku, zakłóconego posiadania i alimentacji z lat 1940-1944, sygn. 2-4, 3. Sprawy opiekuńcze z lat [1931-1937] 1941, sygn. 5, 4. Licytacje z lat 1939-1941, sygn. 6,7.

 3. Starosta Powiatowy w Radomiu

  • Kreishauptmann Radom Land
  • Radom County Governor

  W skład zespołu wchodzą akta: 1. Urząd Spraw Wewnętrznych (m.in. wytyczne w sprawie polityki administracyjnej w GG, schematy organizacyjne władz nadrzędnych, dane o zniemczeniu nazw miejscowości i ulic, raporty, dane dotyczące przesiedleń ludności polskiej i żydowskiej, sytuacji polityczno - społecznej w powiecie, akta do dziejów ludności niemieckiej polskiego pochodzenia, dane o działalności polskich organizacji opiekuńczych.); sygn. 1-34. 2. Urząd do Spraw Policyjnych (m.in. dane o organizacji władz policyjnych, materiały dotyczące zabezpieczenia polskiej ewidencji, doniesienia o napadach...

 4. Gubernator Dystryktu Radomskiego

  • Der Gouverneur des Distrikts Radom
  • Radom District Governor

  W skład zespołu wchodzą: 1. Akta policyjne (zarządzenia typu policyjnego i administracyjnego, sprawozdania zbiorcze na temat stanu bezpieczeństwa w dystrykcie Dowódcy SS i Policji, meldunki); sygn. 1-14. 2. Materiał archiwalny wytworzony przez komórki organizacyjne Urzędu Gubernatora Dystryktu: - Akta urzędów (Kontroli Cen, Personalnego); sygn. 15-21. - Akta wydziałów (Spraw Wewnętrznych, Finansowego, Sprawiedliwości, Gospodarki, Wyżywienia i Rolnictwa, Leśnictwa, Pracy, Propagandy, Wiedzy i Nauczania, Budowlany oraz Komendy Służby Budowlanej i Kasy Kredytowej); sygn. 22-1083. 3. Teczki per...

 5. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Radomiu

  • Delegatura Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Kielcach z siedzibą w Radomiu
  • Ekspozytura Wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państwowego Majątków Opuszczonych i Porzuconych w Radomiu
  • Local Liquidation Office in Radom
  1. Działa Ogólny (materiały statystyczne i opisowe dotyczące organizacji i działalności: plan pracy, ewidencja pracowników, protokoły, sprawozdania, statystyka finansowa.); sygn. 1-30. 2. Dział Likwidacyjny (zarządzenie poinspekcyjne, sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności działu, wykaz mienia po zdrajcach narodu, protokoły wprowadzające w stan posiadania, statystyka nieruchomości i ich ewidencji, bilanse, oszacowanie majątku i przejęcie na własność państwa przedsiębiorstw, dzierżawa); sygn. 31-523., 891-953 3. Dział egzekucyjny (wykazy osób, sprawozdania z pracy działu, konfisk...
 6. Urzędy Pracy z terenu dystryktu radomskiego - zbiór szczątków zespołów

  1. Materiały Urzędu Pracy w Radomiu (m.in. zarządzenia typu organizacyjnego i schematy organizacyjne, budżety, protokoły wizytacji, informacje na temat działania zakładów pracy i funkcjonowania tzw. ochrony pracy); sygn. 1-23. 2. Materiały Urzędu Pracy w Ostrowcu (sprawy administracyjno - organizacyjne, sprawozdanie z działalności UP w Częstochowie); sygn. 24-25.
 7. Komenda Policji Polskiej Powiatu Radomskiego

  • Das Kommando der Polnischen Polizei des Kreises Radom Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Radomiu
  1. Sprawy organizacyjne i personalne, 1940-1943, sygn. 1-2, 2. Zarządzenia administracyjne, 1940-1941, sygn. 3, 3. Zaopatrzenie, 1940-1944, sygn. 4, 4. Zgłoszenia o napadach i akcjach sabotażowych, działalność PP, 1942-1943, sygn. 5-6, 5. Kontrola nad handlem i cenami, 1940-1944, sygn. 7, 6. Zwalczanie fałszerstw pieniężnych, 1941, sygn. 8.
 8. Sąd Apelacyjny w Radomiu

  Dokumentacja z lat 1940-1944 obejmująca następujące zagadnienia: 1. Zarządzenia władz nadrzędnych i własne, sygn. 1-10, 1940-1944 2. Akta administracyjne - powołanie Biura Orzecznictwa, komisja egzaminacyjna sędziów i urzędników, sprawy rejestru handlowego i korespondencja, sygn. 2-7, 9, 14-17; 1940-1945 3. Zbiór postanowień i wyroków, sygn. 8, 11-13; 1940-1944 4. Repertoria i skorowidze, sygn. 18-24; 1944-1945 5. akta osobowe komornika Sądu Grodzkiego w Opocznie, sygn. 25; [1923-1939] 1939-1942 [1947-1948]

 9. Niemiecki Sąd Wyższy w Radomiu

  • Deutsches Obergericht Radom
  • Higher German Court in Radom

  Zawartość zespołu stanowią: rewizje procesów w sprawach cywilnych, akta personalne tłumacza przysięgłego (sygn. 6) oraz spis pracowników sądu otrzymujących karty żywnościowe (sygn. 5).

 10. Sąd Niemiecki w Radomiu

  • Deutsches Gericht Radom
  • German Court in Radom

  Zawartość zespołu stanowią akta: spraw cywilnych dotyczące alimentów i o uznanie ojcostwa (sygn. 1-18) i, przykładowo pozostawione, listy płac i wezwanie do sądu (sygn. 19-20)

 11. Więzienie w Radomiu

  • Deutsche Strafanstalt Radom
  • Gefängnis Radom
  • Prison in Radom

  Arkusze ewidencyjne więźniów (uporządkowane w ramach poszczególnych liter alfabetu)

 12. Sąd Specjalny. Prokuratura przy Sądzie Specjalnym w Radomiu

  • Sąd Specjalny w Radomiu Sondergericht. Staatsanwaltschaft bei dem Sondergericht in Radom
  • Public Prosecutor at the Special Court in Radom

  Zawartość zespołu stanowią akta spraw w układzie alfabetycznym

 13. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Kierownictwo Okręgu Radom

  • NSDAP (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) Distriktsandortsführung Radom
  1. Dane personalne i organizacyjne NSDAP w dystrykcie, 1941-1944, sygn. 1-2, 31, 40 2. Korespondencja dotycząca placówek terenowych NSDAP w: Koluszkach, Końskich, Kozienicach, Opatowie, Opocznie, Ostrowcu, Piotrkowie, Skarżysku -Kamiennej, Starachowicach, Szpinalowie, Włoszczowej; m. in. ankiety personalne, obsada placówek, 1941-1944, sygn. 3-17 3. Korespondencja dot. przedszkoli niemieckich na terenie dystryktu, 1941-1944, sygn. 18-27, 29, 32-36 4. Spis członków NSDAP odznaczonych za zasługi w czasie wojny, 1944, sygn. 28 5. Korespondencja dot. akcji pomocy dla Niemców, 1941-1944, 37 6. Za...
 14. Polska Spółka Obuwia Bata S.A. w Krakowie. Fabryka w Radomiu

  • Radomskie Zakłady Obuwia
  • Radom Footwear Works

  Zawartość zespołu stanowią akta dwóch aktotwórców 1. Bata - Schuh - und Lederwerke A.G. in Chelmek, Zweigfabrik in Radom w skład których wchodzą: akta osobowe robotników przymusowych narodowości żydowskiej z lat 1941-1942 [sygn. 1-841] i akta ogólno-administracyjne: sprawozdania opisowe z działalności fabryki za lata 1942-1945 [sygn. 842-847]; oszacowanie i inwentura maszyn z lat 1943-1944 [sygn. 848-849], informacje o zatrudnieniu i sprawach socjalnych z lat 1942-1944 [sygn. 850]; materiały związane z technologią produkcji z lat 1941-1943 [sygn. 851]; dzienniki straży pożarnej z lat 1943-1...

 15. Sąd Grodzki w Kozienicach

  • Court of the first instance in Kozienice

  W skład zespołu wchodzą: 1. Repertoria spraw cywilnych "C", "Co" z lat [1937-1944] 1935-1950 [1951-1956], sygn. 1-7, 2. Repertorium spraw cywilnych - pomocy prawnej "Cps" z lat 1945-1950, sygn. 9, 3. Repertorium postępowań egzekucyjnych i skargi na czynności komorników "E" z lat 1945-1950, sygn. 10, 4. Repertoria spraw wytaczanych w trybie postępowania nakazowego "N" z lat 1948-1950, sygn. 11-13, 5. Repertoria spraw z zakresu sądownictwa niespornego "Ns" z lat 1946-1950, sygn. 14-16, 6. Repertoria spraw z zakresu prawa spadkowego "Sp" z alt 1947-1950 [1951] sygn. 17-19, 7. Repertoria spraw ...

 16. Sąd Grodzki w Kozienicach

  • Court of the first instance in Kozienice

  W skład zespołu wchodzą: 1. Repertoria spraw cywilny "C", "Ca", "Cps" z lat [1936-1939] 1939-1944, sygn. 1-5, 2. Repertoria spraw komorniczych "E" z lat [1939] 1939-1943, sygn. 6 3. Repertorium "Kl" o nadaniu klauzuli wykonalności z lat [1935-1939] 1939-1942, sygn. 7, 4. Repertorium spraw opiekuńczych z lat [1939] 1939-1942, sygn. 8, 5. Repertoria spraw wytaczanych w trybie postępowania nakazowego lub upominawczego "N" z lat [1939] 1939-1942, sygn. 9, 6. Skorowidze spraw cywilnych z lat [1939] 1939-1944, sygn. 10-12, 7. Skorowidze spraw "N" z lat 1939-1944, sygn. 13-14, 8. Sprawy cywilne do...

 17. Sąd Grodzki w Białobrzegach

  • Court of the first instance in Białobrzegi

  W skład zespołu wchodzą: 1.Repertoria spraw cywilny "C" i "Co" z lat [1934-1944] 1945-1948, sygn. 1 i 2, 2. Repertorium opiek z lat [1916-1944] 1945-1946, sygn. 3, 3. Repertorium spraw karnych "Kg" z lat [1941-1944] 1945-1946, sygn. 4, 4. Repertorium spraw komorniczych "E" z lat [1933-1944] 1945-1948, sygn. 5, 5. Repertorium pomocy prawnej "Ns" z lat 1946-1948, sygn. 6, 6. Repertorium spraw o uznanie za zaginionego i zmarłego z lat 1946-1948, sygn. 7, 7. Sprawy cywilne dotyczące podziału majątku, zakłóconego posiadania i alimentacji z lat [1942-1944] 1945-948, sygn. 8, 8. Skorowidz spraw ka...

 18. Starostwo Miejskie w Radomiu

  • Der Stadthauptmann der Stadt Radom
  • City Governor in Radom
 19. Sąd Grodzki w Radomiu

  • Court of the first instance in Radom
 20. Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w Radomiu. Dział Dowodów Osobistych

  • Supreme Council of the Jewish Population in the Radom District – Personal Identification Division

  This is a collection of several thousand applications by Radom Jews for identity documents, which contains a vast quantity of personal data, as well as the photographs submitted for the issue of these Kennkarten.