Archival Descriptions

Displaying items 1 to 6 of 6
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Toruniu - Oddział we Włocławku
 1. Sąd Obwodowy w Lipnie

  • Amtsgericht Leipe
  • Local Court in Lipno
  • sprawy USC (Standesamtssachen, III), sygn. 1, 1941-1942. - sprawy z oskarżenia cywilnego (Privatklagen, Bs), sygn, 2-6, 1942-1943. - sprawy zakończone nakazem karnym (Strafbefehle, Cs), sygn, 7-398, 1939-1944. - sprawy karne dotyczące przestępstw (Verbrechenssachen, Dls), sygn. 399-428, 1939-1944. - sprawy karne dotyczące wykroczeń (Vergehenssachen, Ds), sygn. 429-1051, 1939-1944. - indywidualne orzeczenia sądowe (Einzelne richterliche Anordnungen, Gs), sygn.1052-1055, 1941-1943.
 2. Sąd Obwodowy w Radziejowie

  sygn. 1-5, akta personalne urzędników sądowych z lat 1940-1944; sygn. 6, akta spraw spadkowych z lat 1942-1943; sygn. 7-25, akta spraw karnych (Cs. i Ds.) z lat 1940-1944

 3. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Bydgoszczy Biuro Obwodowe w Aleksandrowie Kujawskim

  • Regional Liquidation Office in Bydgoszcz. Local Agency in Aleksandrów Kujawski

  Wnioski o zwrot nieruchomości opuszczonych poprzednim właścicielom, protokóły zdawczo-odbiorcze zabezpieczenia opuszczonych sklepów i aptek z terenu powiatu aleksandrowskiego.

 4. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Bydgoszczy Biuro Obwodowe we Włocławku

  • Regional Liquidation Office in Bydgoszcz. Local Agency in Włocławek

  Akta spraw związanych z zabezpieczeniem mienia opuszczonego, poniemieckiego i pożydowskiego przechodzącego na własność Państwa. Wnioski o zwrot nieruchomości i majątków poprzednim właścicielom. Spisy i protokóły zdawczo-odbiorcze zakładów produkcyjnych, warsztatów rzemieślniczych, aptek, mleczarni, tartaków, restauracji, sklepów, olejarni, młynów, przejętych przez Państwo na terenie miasta Włocławka i powiatów lipnowskiego i włocławskiego.

 5. Sąd Specjalny we Włocławku

  • Sondergericht Leslau
  • Special Court in Włocławek
  1. Sprawy karne Sd 4 Kls, sygn. 1-312; 1941-1944. 2. Sprawy karne Sd 5 Kls, sygn. 313- 461; 1942-1943. 3. Sprawy karne Sd 4 KMs, sygn. 462-479; 1941-1942. 4. Sprawy karne Sd 5 KMs, sygn. 480-482; 1941-1944 5. Sprawy karne Sd 4 Js, sygn. 283-485; 1941-1941 6. Dopływ do zespołu, opracowany w roku 2011, sygn. 486-526; 1940-1944 [1947].
 6. Sąd Obwodowy we Włocławku

  • Amtsgericht Leslau
  • Local Court in Włocławek