Archival Descriptions

Holding Institution: Archives de la Ville de Bruxelles / Archief van de Stad Brussel close
 1. [Section Fonds administratifs] Assistance publique et affaires sociales.

  In dit bestand bevinden zich enkele nummers die betrekking hebben op de prix Aron-Samdam (uitgereikt sinds 1929) en de verdeling van de opbrengsten van de legaten door de stad Brussel. Het gaat om stukken in verband met het beheer van de legaten van Lucien en Marianne Aron-Samdam, en de selectie van kandidaten en begunstigden. Nr. 163 bevat de grootboeken (1961-1986), die o.a. de datum, naam van de begunstigde, en de grootte van het geschonken bedrag vermelden. Onder nr. 164 vinden we de inschrijvingsformulieren (voor 1975-1988), waarin o.a. naam, voornaam, adres, geboortedatum, … worden op...

 2. [Section Fonds administratifs] Archives du Service du Personnel de la Ville de Bruxelles.

  In doos 1 van het deelbestand inzake het personeel tijdens de Tweede Wereldoorlog vinden we een dossier (nr. 2) terug over het personeel van de stad Brussel inzake het opstellen van het zgn. Jodenregister. Het gaat o.a. om stukken betreffende vacatures voor “agents temporaires”, een lijst van ca. 5000 Joden, een lijst van ambtenaren die het Jodenregister opgemaakt hebben maar ontslagen werden op 28 december 1940 (met opgave van redenen zoals “extreme traagheid”), … Vermoedelijk bevinden zich nog voor deze gids relevante dossiers in het bestand, gezien de inventarisatie op moment van schrijv...

 3. [Section Fonds administratifs] Enseignement / Instruction publique.

  Ce fonds est divisé en trois séries. Dans la première série, Instruction Publique I, on notera deux dossiers : IP I 48 : Enseignement primaire, 1808-1881, École israélite ; et IP I 50 : Enseignement primaire : écoles primaires subsidiées, 1832-1862, contenant de la correspondance et des pièces diverses concernant l’école israélite ; dans la deuxième série, Instruction Publique II, on notera les dossiers suivants : IP II 7 : Enseignement primaire, école israélite et écoles confessionnelles, 1859-1880, I. École primaire israélite reprise par la ville (1859-1880). Correspondance, devis, plans,...

 4. [Section Fonds administratifs] Généralités, Cabinet du Bourgmestre.

  On notera notamment le n°866 « Mesures concernant les Juifs » (2 dossiers): « Insigne à porter par les Juifs », il s’agit de correspondance relative au port de l’étoile jaune (1942) ; « Écoles juives », il s’agit de correspondance entre le bourgmestre de la Ville de Bruxelles et l’Oberfeldkommandantur (1942).

 5. Fonds Affiches administratives. Sous-série Placards et ordonnances.

  Ce fonds comprend notamment, dans la sous-série Placards et ordonnances (1790-1815), une affiche de 1808 concernant les Juifs de Bruxelles.

 6. Fonds Administratifs. Archives du Secrétariat.

  Il s’agit des minutes des réunions du Conseil communal de Bruxelles ville. On y notera notamment un dossier intitulé : « Personnel temporaire, ordonnances concernant les Juifs » (1940). Il s’agit de documents administratifs, de formulaires types et vierges.