[Section Fonds administratifs] Archives du Service du Personnel de la Ville de Bruxelles.

Identifier
BE / ASB-AVB / [Section Fonds administratifs] Archives du Service du Personnel de la Ville de Bruxelles
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • [Section Fonds administratifs] Archives du Service du Personnel de la Ville de Bruxelles
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 1000 dozen (350 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

In doos 1 van het deelbestand inzake het personeel tijdens de Tweede Wereldoorlog vinden we een dossier (nr. 2) terug over het personeel van de stad Brussel inzake het opstellen van het zgn. Jodenregister. Het gaat o.a. om stukken betreffende vacatures voor “agents temporaires”, een lijst van ca. 5000 Joden, een lijst van ambtenaren die het Jodenregister opgemaakt hebben maar ontslagen werden op 28 december 1940 (met opgave van redenen zoals “extreme traagheid”), … Vermoedelijk bevinden zich nog voor deze gids relevante dossiers in het bestand, gezien de inventarisatie op moment van schrijven nog aan de gang was.

Finding Aids

  • (niet-gepubliceerde overdrachtslijst) Liste des dossiers relatifs à la gestion du personnel communal en fonction durant la Seconde Guerre mondiale, Brussel, ASB-AVB, s.d. Te raadplegen op de PC’s in de leeszaal na aanvraag bij het leeszaalpersoneel.

Process Info

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.