Archival Descriptions

Displaying items 1 to 10 of 10
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Płocku
 1. Akta miasta Płocka

  • Files of the Town of Płock

  Część I - 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu m. Płocka l. 1808-1867 (sygn. od 1 do 974) [not relevant] Część II - Stadtverwaltung Schröttersburg [Zarząd Miasta Płocka] z l. 1939-1944: 1. Allgemeine Verwaltung [Zarząd Ogólny] l. 1939-1944 (sygn. od 1 do 653): zarządzenia, obwieszczenia, struktura organizacyjna, zakresy czynności i wykazy urzędników, listy płac, akta osobowe pracowników, listy gospodarstw rodzinnych, sprawy kwaterunkowe m.in.. Karty meldunkowe poszczególnych osób oraz karty comiesięcznych zgłoszeń b. wojskowych polskich – uczestników kampanii wrześniowej, wykazy osób w...

 2. Akta miasta Gąbina

  • Files of the Town of Gąbin

  I.-IV. not relevant V. Komitet Obywatelski w Gąbinie l. 1914-1915 (sygn. 469): protokoły posiedzeń i rezolucje, plan nowo założonego cmentarza żydowskiego w m. Gąbinie. VI. Magistrat der Stad Gombin l. 1915-1918 [1919] (sygn. od 470 do 538): korespondencje z władzami wojskowymi, powiatowymi, sądowymi, materiały wyborcze do Rady Miejskiej w r. 1917, protokoły posiedzeń Rady, sprawy gospodarczo-finansowe, podatek miejski, akta ubezpieczeń od ognia, dane statystyczne (wykazy kościołów i duchowieństwa, młodzieży szkolnej, robotników i rzemieślników chcących wyjechać do Niemiec), sprawy zdrowia ...

 3. Akta miasta Gostynina

  • Files of the Town of Gostynin

  Zawartość 1. Magistrat miasta Gostynina l. 1932-1938 (sygn. od 1 do 3): Protokoły posiedzeń Magistratu i Zarządu miejskiego, Rady Miejskiej i jej Prezydium. 2. Miejska Rada Narodowa l. 1945-1950 (sygn. od 4 do 17): Protokoły posiedzeń MRN i PMRN, Zarządu Miejskiego i komisji; sprawozdania z zebrań Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju; protokoły z wyborów delegatów do MRN. 3. Zarząd Miejski miasta Gostynina a) Referat Organizacyjny l. 1945-1950 (sygn. od 18 do 122): Statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń Zarządu; szkolnictwo – statu...

 4. Akta miasta Sierpca

  • Files of he Town of Sierpc

  I. Stadtverwaltung Sierpc l. 1917-1918 (sygn. 125): akta licytacji na wydzierżawienie jatek. II. Magistrat Miasta Sierpca l. 1924-1932 (sygn. od 126 do 127 oraz od 129 do 130): protokoły posiedzeń, księgi uchwał, wykazy radnych i członków Magistratu, sprawy wojskowości, obwieszczenia o poborze rekruta. III. Zarząd Miejski w Sierpcu l. 1939-1939 (sygn. 128 i 131): korespondencja ze starostwem, wykaz przedsiębiorstw skupujących zboże i tłuszcz zwierzęcy, ustalanie cen artykułów zbożowych, komunikaty rabina o zawartych małżeństwach. IV. Miejska Rada Narodowa w Sierpcu l. 1945-1950 (sygn. od 1 ...

 5. Akta miasta Raciąża

  • Files of the Town of Raciąż
  1. Miejska Rada Narodowa l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 1 do 8): protokoły posiedzeń Rady, jej Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 2. Zarząd Miejski miasta Raciąża l. [1939] 1945-1950 (sygn. od 9 do 32): protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego; a) Referat Ogólno-Organizacyjny l. 1939-1950 (sygn. od 33 do 89): akta dotyczące organizacji władz miejskich, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania, kontrola wewnętrzna, zestawienia i rejestracja szkód wojennych i zbrodni hitlerowskich, akta dotyczące majątku przedsiębiorstw miejskich /rzeźnia, szkoły, przedszkola, elektrownia miejska/, plany gospodarcze, b...
 6. Akta miasta Wyszogrodu

  • Files of the Town of Wyszogród

  I.-III. not relevant [1862-1934] IV. Zarząd Miejski m. Wyszogrodu l. 1934-1939 [1945]: 1. Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1934-1939 [1940] (sygn. od 172 do 200): protokoły posiedzeń Zarządu, Komisji Sanitarnej i Gminnej Komisji Rewizyjnej, wybory, okólniki i rozporządzenia władz nadrzędnych, obchody świąt i rocznic; 2. Ddział Administracyjny l. 1934-1939 (sygn. od 201 do 254): aprowizacja, cenniki artykułów żywnościowych, walka z drożyzną, sprawy włóczęgostwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy karno-administracyjne, ewidencja i kontrola ludności, sprawy budowlane i odbudowy, projekt...

 7. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kierownictwo Powiatowe w Płocku

  • Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Schröttersburg
  1. Kreisorganisationsamt [Powiatowy Urząd Organizacyjny] z l. 1940-1945 (sygn. od 1 do 4): sprawy powołania Okręgowego Urzędu Pełnomocnika Sztabu Gotowości i utworzenia gminnych grup Reich Land Bund [Państwowego Związku Ziemskiego], rozkazy, plan stanowisk, wykazy przedsiębiorstw kupieckich i rzemieślniczych oraz zawodów ludności Bielska, statystyka ludności niemieckiej, polskiej, żydowskiej i Volksdeutschów, miesięczne plany służby NSDAP). 2. Kreispersonalamt [Powiatowy Urząd Personalny] z l. 1939-1944 (sygn. od 5 do 44): akta osobowe pracowników. 3. Kreispropagandamt [Powiatowy Urząd Prop...
 8. Starosta Płocki

  • Der Landrat in Schröttersburg
  • Płock Country Governor
  1. Der Landrat /Landrat/ l. 1939-1945 (sygn. od 1 do 23): zezwolenia na prowadzenie sklepów i zakładów rzemieślniczych, sprawy przydziału materiałów budowlanych, nadużyć gospodarczych, zwolnienia od płacenia podatku. 2. Preisbehörde L. III /Komórka ds. Ustalania i Kontroli Cen/ l. 1940-1942 (sygn. od 24 do 277): akta przeciwko właścicielom sklepów, straganów, rzemieślnikom, przygodnym sprzedawcom nieprzestrzegającym obowiązujących zarządzeń porządkowych i cenników. 3. Abteilung Feuerpolizei L. III /Wydział Policji Ogniowej/ l. 1940-1945 (sygn. 278): odpisy zarządzeń o bezpieczeństwie przeci...
 9. Żandarmeria - Powiat Płock

  • Gendarmerie - Kreis Schröttenburg

  Zespół zawiera: karty personalne, wykazy składek rezerwistów policji i członków kasy zapomogowej Żandarmerii

 10. Starosta w Gostyninie

  • Der Kreishauptmann in Gostynin
  • Gostynin County Governor

  Karty rejestracyjne volksdeutchów