Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 51
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi

  • akta śledztw dotyczące zbrodni niemieckich i komunistycznych - akta osobowe (akta personalne pracowników i członków) - akta administracyjne (protokoły posiedzeń plenarnych i prezydium, protokoły konferencji i narad, protokoły przesłuchań świadków, struktura i regulaminy organizacyjne, plany pracy, sprawozdania, współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działalność wydawnicza, materiały z sesji naukowych i wystaw, nominacje i odwołania, dzienniki korespondencyjne, korespondencja, materiały dotyczące działalności delegatur wojewódzkich OKBZpNP - IPN w Kaliszu, Koninie, Piotrkowie...
 2. Więzienie w Wieluniu

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 3. Więzienie w Sieradzu

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (odpisy wyroków, korespondencja) - materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy funkcjonariuszy oraz zwolnionych więźniów)
 4. Więzienie w Płocku

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 5. Więzienie w Pleszewie

  • materiały ewidencyjne (księga więzienna)
 6. Więzienie w Piotrkowie Trybunalskim

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy zwolnionych w latach 1940-1960)
 7. Więzienie w Ostrzeszowie

  • materiały ewidencyjne (księga więzienna, skorowidze)
 8. Więzienie w Ostrowie Wielkopolskim

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 9. Więzienie w Łodzi przy ul. Sterlinga

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 10. Więzienie w Łodzi przy ul. Kraszewskiego

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 11. Więzienie w Łodzi przy ul. Kopernika

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy zwolnionych w latach 1952-1957)
 12. Więzienie w Łodzi przy ul. Gdańskiej

  • materiały ewidencyjne (skorowidze)
 13. Więzienie w Łęczycy

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy skazanych, tymczasowo aresztowanych oraz zwolnionych w latach 1945-1973)
 14. Więzienie w Kutnie

  • materiały ewidencyjne (księga więzienna, skorowidze)
 15. Więzienie w Kaliszu

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 16. Ośrodek Pracy Więźniów Łódź-Sikawa

  • materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy zmarłych, skazanych, tymczasowo aresztowanych, zwolnionych, zbiegłych oraz wywiezionych do Niemiec w latach 1945-1950, księga więzienna depozytów obozu - więzienia niemieckiego na Sikawie w Łodzi)
 17. Obóz Pracy Wychowawczej w Głazie

  • akta administracyjne (protokoły kontroli i odpraw, sprawozdania, księgi rozkazów dziennych) - materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 18. Areszt Śledczy w Łodzi

  • akta osób osadzonych - materiały ewidencyjne (wykazy skazanych, tymczasowo aresztowanych oraz zwolnionych w latach 1946-1950)
 19. Sąd Powiatowy w Sieradzu - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

  • akta sądowe sprawy o uznanie za zmarłego
 20. Sąd Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim

  • akta sądowe dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową