Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Szczecinie
 1. Rejencja Szczecińska

  • Regierung Stettin
  • Szczecin Regional Administration

  Of greatest significance are the files of the Wydział Prezydialny (Presidium Department), and within these issues connected with supervision of communes, the ruin of Jewish trade, anti-Jewish demonstrations, looting of property, arrests, and name changes

 2. Prezydium Policji w Szczecinie

  • Polizeipräsidium in Stettin
  • Police Presidium in Szczecin

  I. Materiały aktowe 158 j.a. (1,90 m.b.): 1. Wydział Prezydialny 1852-1945; sygn. 1-52; 52 j.a. - zarządzenia policyjne, sprawy organizacyjne, dyscyplinarne, szkoleniowe, paszportowe i graniczne, zmiany nazwisk, roczniki biuletynów służbowych wydawanych przez gestapo i policję związane ze sprawami organizacyjnymi. 2. Urząd ds. Cudzoziemców 1926-1945; sygn. 53-123; 71 j.a. - sprawy personalne urzędników, upoważnienia do korzystania ze środków lokomocji w Szczecinie, fragmentaryczne dane o obozach w których przebywali robotnicy przymusowi, przepisy regulujące nadzór nad robotnikami przymusowy...

 3. Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie

  • Oberpräsidium von Pommern in Stettin
  • Supreme Presidium of the Province of Pomerania in Szczecin
  1. Administracja ogólna [1802] 1806-1934; sygn. 1-189; 189 j.a. - dwór królewski, podróże i śluby członków rodziny królewskiej, hołdy, wybory do sejmu i sejmików, kontakty z różnymi ministerstwami, polityka zagraniczna, kontakty z Francją, Szwecją, Anglią i Danią i Rosją, urzędy pracy, ubezpieczenia, bezrobotni, roboty publiczne, programy walki z bezrobociem w poszczególnych powiatach. 2. Samorząd i gospodarka komunalna [1793] 1806-1934; sygn. 190-1189 (brak poz. 368); 999 j.a. - samorząd prowincji, sejmy krajowe, wybory posłów, otwieranie i zamykanie sesji sejmów pomorskich, sejmy w innych...
 4. Akta miasta Myśliborza

  • Magistrat Soldin
  • Files of the town of Myślibórz
  1. Akta magistratu 1787-1919; sygn. 1-15; 15 j.a. - księgi protokołów rady miejskiej, księgi finansowe kasy kameralnej, kasa ubogich, dochody i wydatki szpitala św. Jerzego, dzierżawa jeziora, rzemieślnicze komisje egzaminacyjne. 2. Nadzór policyjny 1893-1945; sygn. 16-67; 52 j.a. - projekty budżetów, nadzór nad obcokrajowcami, sprawy meldunkowe, kancelaria tajna i personalia, brakowanie akt, kontrola zebrań, zagraniczni robotnicy i firmy, urząd śledczy i więzienie, polscy robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni, statystyka kryminalna, organizacje faszystowskie, likwidacja partii lewicowych, ś...