Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 94
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Zielonej Górze

  • akta administracyjne (sprawozdania, korespondencja, opracowania, dokumentacja dotycząca działalności Komisji i realizacji ustawowych zadań, akty normatywne, rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez Niemców w latach 1939-1945, wykaz organizacji konspiracyjnych działających na terenie Nadodrza w latach 1945-1956) - materiały ewidencyjne (kartoteka spraw prowadzonych przed sądami wojskowymi)
 2. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu

  • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich - akta administracyjne (sprawozdania, korespondencja, opracowania problemowe przygotowane przez Komisję, dokumentacja dotycząca działalności Komisji i realizacji ustawowych zadań, akty normatywne, dokumentacja fotograficzna, fotokopie z prasy z okresu okupacji, materiały organizacji niepodległościowych działających na terenie Wielkopolski w latach 1945-1956) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze, kartoteka strat osobowych na terenie Wielkopolski w okresie II wojny światowej, kartoteka...
 3. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu - Zespół Śledczy - Nadzoru w Poznaniu

  • akta administracyjne (sprawozdania opisowe i statystyczne zespołu śledczego w Poznaniu oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzanych w okręgowych komisjach w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze; sprawozdania z wizytacji i wyjazdów okręgowych komisji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze, korespondencja) - materiały ewid...
 4. Zakład Karny we Wronkach

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze, kartoteka osób, które zginęły na terenie Zakładu Karnego we Wronkach)
 5. Zakład Karny w Rawiczu

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia więzienia, zarządzenia, rozkazy, zbiory przepisów, wykazy) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze, kartoteka osób, które zginęły na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu)
 6. Zakład Karny w Krzywańcu

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (książki zatrudnienia osadzonych, książki przebiegu służby, książki zgłoszeń) - materiały ewidencyjne (skorowidz)
 7. Zakład Karny w Bojanowie

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (dokumentacja techniczna, protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia więzienia) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 8. Więzienie w Wągrowcu

  • materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 9. Więzienie w Śremie

  • materiały ewidencyjne (kserokopia księgi z lat 1945-1957)
 10. Więzienie w Szamotułach

  • materiały ewidencyjne (księga)
 11. Więzienie w Rogoźnie

  • materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 12. Więzienie w Międzyrzeczu

  • materiały ewidencyjne (skorowidz)
 13. Więzienie w Lesznie

  • materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 14. Więzienie w Grodzisku Wielkopolskim

  • materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 15. Więzienie w Gnieźnie

  • materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 16. Ośrodek Pracy Więźniów w Świebodzinie

  • akta osobowe więźniów
 17. Ośrodek Pracy Więźniów w Nowej Soli

  • akta osobowe więźniów
 18. Ośrodek Pracy Więźniów w Borowie

  • akta osobowe więźniów
 19. Obóz Pracy Leszno-Gronowo

  • akta administracyjne (protokół zdawczo-odbiorczy) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 20. Kolonia Rolna Rawicz-Kawcze

  • akta administracyjne (dokumentacja techniczna, protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia kolonii) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)