Zakład Karny w Rawiczu

Identifier
2451
Language of Description
Polish
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1989
Level of Description
Collection
Languages
  • J. polski
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

544 j.a.; 9,2 mb

Creator(s)

Scope and Content

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia więzienia, zarządzenia, rozkazy, zbiory przepisów, wykazy) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze, kartoteka osób, które zginęły na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu)

Finding Aids

  • Spisy zdawczo-odbiorcze

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.