Archival Descriptions

Language of Description: Finnish close
 1. Bécsi főkonzulátus iratai

  • Records of the Hungarian Chief Consulate in Vienna

  The records of the Hungarian Chief Consulate in Vienna originate from the years 1938 to 1945 when Austria was incorporated into the German Reich. They provide a sizable documentation of issues relevant for the historical study of the Holocaust.The relevant parts of collection mostly concern citizenship issues, property questions around the time of “Aryanization” after the so called Anschluss in 1938 as well as cases of arrests of Hungarian Jews. Many further files in the collection of the Hungarian Chief Consulate in Vienna record complaints that were received in those years. More general r...

 2. Suomen juutalaisten arkisto

  Tietosisältö Helsingin juutalaisen seurakunnan, sen ylläpitämien laitosten, seurakunnan piirissä toimineiden yhdistysten arkistoja, Viipurin ja Tampereen juutalaisten seurakuntien, Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston ja juutalaisten keskusjärjestöjen arkistoja sekä henkilöarkistoja.

 3. Valtiollisen poliisin I arkisto

  Arkisto sisältää mm. henkilökortteja, henkilömappeja, kuulustelupöytäkirjoja, asiamappeja, ilmoituksia, valokuvia ja kirjediaareja. Holokaustiin liittyvä aineisto on vain pieni osa tätä isoa kokoelmaa ja se on kuvailtu alakokoelmissa.

 4. Ulkomaalaisia koskevat erityiset Suomeen tulokysymykset

  Kirjeenvaihto, raportteja ja lehtileikkeitä koskien Suomeen pyrkiviä ulkomaalaisia 1920-50-luvulla. Aineisto sisältää dokumentteja, jotka liittyvät juutalaisiin pakolaisiin Itävallasta ja Saksasta 1930-luvun lopussa, sekä Puolan ja Baltian juutalaisiin pakolaisiin vuonna 1940.

 5. Pakolaistilastoja ym. pakolaisia ja kulkureita koskevia

  Aineisto liittyy pakolaisiin (myös juutalaisiin) Suomessa 1920-40-luvulla. Aineisto sisältää kirjeenvaihtoa ja pakolaisten listoja. Jotkut dokumentit koskevat juutalaisten karkotusta Suomesta Saksaan.

 6. Juutalaiskysymys

  Ulkoasiainministeriön kirjeenvaihto ja raportteja koskien juutalaisten asemaa Suomessa, Euroopassa ja Israelissa, juutalaisia pakolaisia Suomessa, sekä juutalaisia yhdistyksiä.

 7. Anthoni, Arno Kalervo

  Kansio sisältää dokumentteja (kirjeenvaihtoa ja raportteja), jotka liittyvät Arno Anthonin sotarikostutkintaan.

 8. Valtiollisen poliisin II arkisto

  Arkisto sisältää mm. henkilökortteja, henkilömappeja, kuulustelupöytäkirjoja, asiamappeja, ilmoituksia, valokuvia ja kirjediaareja. Holokaustiin liittyvä aineisto on vain pieni osa tätä isoa kokoelmaa ja se on kuvailtu alakokoelmissa.

 9. Suomen Punaisen Ristin Sotavankitoimiston arkisto

  • Kansallisarkisto
  • Pk-2713
  • English, Finnish
  • 1939-1948
  • 41,15 hyllymetriä

  Arkistoon kuuluu diaareja, saapuneita ja lähetettyjä kirjeitä, erilaisia kortistoja ja luetteloita sotavangeista sekä sotavankien kuolintodistuksia. Sotavankikortistot ja -luettelot ovat arkiston keskeisintä aineistoa.