Held By: Державний архів Вінницької області
 1. Хронологічні довідки про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Вінницької області та визволення їх Радянською армією (колекція).

  Хронологічні довідки про тимчасову окупацію нацистськими загарбниками залізничних станцій і населених пунктів та визволення їх Радянською армією.

 2. Колекція свідчень, спогадів та інших документів колишніх в'язнів гетто, концентраційних та робочих таборів, а також громадян, примусово вигнаних до Німеччини

  Рішення міськвиконкомів та райвиконкомів області; спогади остарбайтерів Вінницької області; спогади вінничан про перебування на окупованій території, в концтаборах; спогади в'язнів єврейських гетто Вінниччини; схема розташування концентраційних таборів і гетто на території області у 1941-1944 рр. та відомості про них; списки в'язнів єврейських гетто по районах обасті

 3. Вапнярська містечкова управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Вапнярка Томашпільського району

  Акти на продаж реквізованого майна; заяви громадян; касові книги; відомості на виплату зарплатні працівникам управи.

 4. Жмеринська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Жмеринка

  Накази та постанови міськуправи; місячні оборотні баланси; відомості на виплату зарплатні робітникам та службовцям Сербинівського вапнякового заводу

 5. Мурованокуриловецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Муровані-Курилівці

  Місячний звіт про стан худоби по господарствам району за 1942 р.; відомості на видачу допомоги сім'ям осіб, вивезених до Німеччини.

 6. Ямпільська повітова управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль.

  Постанови, накази, розпорядження, інструкції Румунського Головного військового штабу, Головного Управління цивільного губернаторства Трансністрії, повітової управи, жандармського інспектора; конвенція, укладена між румунською та німецькою арміями про адміністрування 'Трансністрії'; рішення префектури про призначення на посади чиновників установ, викладацький склад шкіл повіту; протоколи повітових адміністративних конференцій; фінансові звіти районів повіту; звіт про організацію та роботу повітового сільськогосподарського відділу; відомості про роботу медичних установ повіту, про стан та дія...

 7. Погребищенська районна поліція (періоду німецько-фашистської окупації),

  Документи знаходяться на таємному зберіганні.

 8. Немирівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Немирів

  Розпорядження жандармерії про заготівлю продуктів; листування з сільуправами з питань заготівлі та вивезення лісу.

 9. Балківська районна поліція (періоду німецько-фашистської окупації), с. Балки Барського району.

  Акти та протоколи допитів про крадіжки; списки пожежних команд сіл району, агрономів, поліцейських та старост общин.

 10. Чечельницька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Чечельник

  Звіт про надходження с/г продукції та її видачу окупаційним військам; доручення на видачу МТС та с/г общинам хімікатів; відомості про надходження хімікатів

 11. Ободівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ободівка

  Акти інвентаризації майна сільських управ, общин, шкіл; акти та відомості про завдання збитків общинам окупаційними військами; відомості про збирання врожаю зернових культур; відомості обліку робочих днів, про урожайність с/г культур; накладні; рахунки; описи майна торгівельних установ району; листування з сільуправами з питань проведення с/г робіт; списки працівників райуправи.

 12. Могилів-Подільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Могилів-Подільський

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; розпорядження агрономічної та ветеринарної секцій з вирощування молодняка телят, свиней та вівців; бюджети господарств; штатні розписи; фінансові звіти за 1941-1942 рр.; звіти сільуправ; статистичні відомості про кількість дворів, землі, худоби; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; акти про реквізицію посівного матеріалу, забій худоби, обстеження шкіл, стану посівів зернових культур, перевірок та зборів продуктів у населення; відомості господарств...

 13. Томашпільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Томашпіль

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; бюджет райуправи на 1943-1944 рр.; бюджети господарств; штатні розписи; звіти сільуправ про роботу; статистичні відомості про кількість дворів, землі, худоби; акти апробації сільськогосподарських культур по селах району, інвентаризації майна управ, інших установ та організацій, комісії з визначення врожайності, про прийом і здавання лісових дільниць, реквізицію посівного матеріалу, забій худоби, перевірок та зборів продуктів у населення; відомості відвідування учнями шкіл;...

 14. Могилів-Подільська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Могилів-Подільський

  Постанови, накази, розпорядження, обіжники, інструкції губернаторства Трансністрії; міської управи з адміністративно-господарських та кадрових питань; накази військового командування румунської армії про встановлення цін на с/г продукти; бюджети управи; кошториси управи на проведення ремонту будинків; акти перевірки фінансової діяльності управи, санітарного стану будинків та дворів; угоди з громадянами про оренду землі; дозволи міської управи на знесення зруйнованих споруд; карта Могилівського повіту; заяви громадян про видачу перепусток для переходу кордону, дозволів на відкриття приватних...

 15. Гайсинська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Гайсин

  Директиви та розпорядження інспектора шкіл; плани заготівлі по району; місячні звіти про стан худоби; відомості про розподіл палива по району, кількість населення та господарств, стан транспорту; списки працівників управи, учителів району та спеціалістів; листування з обласною та сільуправами з питань особового складу, постачання хліба та м'яса, стану млинів.

 16. Козятинська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Козятин

  Авансові звіти; відомості на виплату зарплатні працівникам управи, суду, вчителям шкіл району; касові ордери; квитанції; рахунки; списки платників податків

 17. Літинська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Літин

  Розпорядження районної управи про надання виробничих планів господарствами району; відомості про надання продуктів працівникам установ та організацій району, нарахування податків на будівлі, про надання допомоги сім'ям осіб, вивезених до Німеччини; прибутково-видаткові документи; списки платників податків, власників собак.

 18. Калинівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Калинівка

  Розпорядження, накази обласної та районної управ; річні бюджети; квартальні звіти райуправи; відомості про надання допомоги сім'ям осіб, вивезених до Німеччини, стан худоби, наявність с/г інвентаря; накладні; квитанції; ордери; рахунки; листування з особами та організаціями з питань надання допомоги, забезпечення лісоматеріалами та ін.; відомості на виплату зарплатні працівникам управи та інших установ району

 19. Віницький окружний комісар (гебітс-комісар) (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Постанови, розпорядження Українського сільськогосподарського бюро при Вінницькому представництві відділу харчування і сільського господарства Житомирського генералкомісаріату, Вінницької обласної управи, гебітс-комісара, протоколи нарад працівників сільгоспвідділу; плани меліоративних робіт, посівів по Вінницькій області; бюджет Козятинської райуправи; акти інвентаризації Стрижавського та Білорукавського будинків інвалідів, відомості про кількість штуцпунктів, успішність учнів шкіл Брацлавського району; статистичні відомості про учнів Літинського району, стан тваринництва у районах області;...

 20. Ямпільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль

  Накази та розпорядження губернатора Трансністрії; накази, рішення, об'яви повітової та районної управ; накази повітового та районного шкільного відділу; протокол засідання комісії з питань реквізиції коней; проект бюджету претури на 1942-1943 рр.; акти прийому робіт, закупівлі товарів; акти-відомості обліку земельних ділянок та населення по селах району; книги обліку надходження на склади райуправи продуктів, реквізованих в населення та сільських господарствах; списки працівників німецьких установ, платників податків; листування з губернаторством та командуванням І Руминського етапного сект...