Вінницька обласна управа

 • Vinnytsa regional administration
 • Vinnytska oblasna uprava
Identifier
P-1311
Language of Description
English
Dates
1941 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

380 files in three inventories

Scope and Content

Inv. 1, file 8. Order of occupation authority on supply of meat by population, including requirements for Jews and orders regarding animals belonging to Jews.

Inv. 1, file 9, 17, 23, 270, 274, 278, 283, 286 - information on the socio-economic directions of the persecution of Jews.

Inv. 1, file 9, 17, 23; file 236, p. 7; file 237, p. 21; file 238, p. 11; file 240, p. 4-5; file 246, p. 17; file 247, p. 74-76 - contain correspondence with subordinate district councils on "Jewish question".

Inv. 1, file 1-4, 7, 8, 16 - correspondence from Sidor Bernard, head of the administration, with the German commandant's office, his reports to the German authorities, the orders and correspondence of senior German officials with the facts of the seizure of Jewish property, the "resettlement", and the "evacuation" of Jews.

Inv. 1, file 10. A statement from a Ukrainian citizen in Khmelnyk to the chief of regional police about a local Jew; report on the search of a resident in village of Berezivka of Lypovets district for the purpose of identifying and extracting "Jewish things" from her and her request to return these things as earned and her own; a letter from Vinnytsia city administration to the Vinnytsia regional council requesting to provide lists of working Jews in connection to establishment of a ghetto in the city; letter of the commandant of the Ukrainian Order Service to the regional council about arrest of two Jews and bringing them to SD; a letter from Vinnytsya Regional Council to the Kalinovsky District Administration on Yaniv village synagogue "covered with sheet iron" and its requisition; letter to elder of Kozinets village of Turbiv district to return the house to a woman who was exiled on the basis of her allegedly Jewish origin; a letter to the Vinnytsia district regarding the transfer of two Jewish houses to the Vinnytsia railway service.

Inv. 1, file 253. A complaint of a female resident of the Pliskiv district to Vinnytsya regional administration on local police officers who, under the pretext of her allegedly Jewish origin, searched her apartment and took away property and jewels; act on seized property.

Inv. 1, file 257. A Samhorodok citizen's complaint about confiscation of his cow, which he had previously bought from a local Jew; a letter from the Vinnytsia regional administration to Samgorodok district administration to return the cow to him.

Inv. 1, file 284. Includes the names of officials of the Vinnytsia Regional Administration, who were engaged in the "solution of the Jewish question".

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Вінницька обласна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця.

Identifier
P-1311
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1942
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

380 files

Scope and Content

Розпорядження німецького командування; обіжники, постанови, накази, протоколи нарад управи; фінансові плани райконтор зв'язку; кошториси; звіти управи та її віддідлів; положення, інструкції та пам'ятки з питань торгівлі; акти обстеження підприємств; креслення будівель цехів заводів та схеми їх водопостачання; документи про обрання старост сільсь-ких общин; копії посвідчень та довідок Вінницької міської управи; заяви громадян про прийняття на роботу; списки працівників управи, установ та організацій; бухгалтерські документи касово-меморіального характеру; листування голови управи з гебітскомісаром, з районними та сільськими управами, підприємствами з питань основної діяльності; особові справи працівників установ та організацій області Accompanying memo to SD identifying 'suspects' as they are sent to SD from various village outposts, members of militia to be used in cases and interrogations, Feldkommandant 675 file Nov, Dec 1941. Memos to SD in Vinnitsa, about Ukrainians denouncing Jews and Communists. Letters of 1941 to Ukrainian and German police re: plundering and denouncing village members. Letter regarding incidents of rape by Germans, complaint of Ukrainian militia about German behavoir. Ukrainian woman denouncing first husband as communist and plunderer.Memo to General Commissar Shitomir (Klemm) about Christmas wages, December 1941 Memo to POW camp administration Cholm asking to release a Ukrainian for work in German administration. Memos to the district economic leader about Ukrainian agricultural leaders who are not working hard enough to bring in the harvest with requests that they be removed and taken into custody.

Existence and Location of Copies

 • USHMM RG-31.011M

Rules and Conventions

ISAD (G)

Вінницька обласна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця.

Identifier
P-1311
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

380 справ, 3 описи

Scope and Content

Окремі справи містять документи, які стосуються переслідувань євреїв:

 1. Оп. 1, спр. 8. Розпорядження окупаційної влади про м'ясопоставку населенню, включаючи вимоги до євреїв та накази стосовно худоби, яка належала євреям.

 2. Оп. 1, спр. 9, 17, 23, 270, 274, 278, 283, 286 - містять відомості про соціально-економічні напрями переслідувань євреїв.

 3. Оп. 1, спр. 9, 17, 23; спр. 236, арк. 7; спр. 237, арк. 21; спр. 238, арк. 11; спр. 240, арк. 4-5; спр. 246, арк. 17; спр. 247, арк. 74-76 - містять листування з підлеглими районними управами щодо "єврейського питання".

 4. Оп.1, спр. 1-4, 7, 8, 16 - містять листування голови управи Сидора Бернарда з німецькою комендатурою, його звіти німецькій владі, розпорядження та відношення вищих німецьких службових осіб з фактами вилучення та розграбування єврейського майна, “переселення”, “евакуації” євреїв.

 5. Оп. 1, спр. 10. Розлога заява начальнику обласної міліції від мешканця-українця у м. Хмельник на місцевого єврея; звіт про обшук мешканки с. Березівка Липовецького району з метою знайдення та вилучення у неї "єврейських речей" та прохання від неї повернути ці речі як зароблені та власні; лист від Вінницького міського управління до Вінницької обласної управи з проханням надати списки євреїв, які працюють, у зв'язку із створенням гетто у місті; лист коменданта української служби порядку до обласної управи про затримання німецькими службовцями двох євреїв та доправлення їх до СД; лист від Вінницької обласної управи до Калинівської райуправи про наявність у с. Янів синагоги, "критої бляхою" та її реквізицію; лист до старости с. Козинець Турбівського району про повернення хати жінці, яку біли вигнано на підставі її єврейського походження; лист до Вінницької облуправи щодо передачі Вінницькій залізниці двох єврейських будинків.

 6. Оп. 1, спр. 253. Скарга мешканки Плисківського району до Вінницької облуправи на місцевих поліцейських, які під приводом її начебто єврейського походження влаштували в її помешканні обшук та забрали майно і коштовності; акт на вилучене майно.

 7. Оп. 1, спр. 257. Скарга мешканця с. Самгородок на вилучення у нього міліцією корови, яку він раніше купив у місцевого єврея; лист з Вінницької облуправи до Самгородокської райуправи про повернення йому корови.

 8. Оп. 1, спр. 284. Містить імена посадовців Вінницької обласної управи, які займалися "вирішенням" єврейського питання.

Archivist Note

Опис додав Михайло Тяглий

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0