Архівна колекція документів з історії краю (Вінницька область)

  • Archival collection on the history of Vinnitsa region
Identifier
Р-5022
Language of Description
English
Dates
1798 - 1990
Level of Description
Collection
Languages
  • Russian
  • Ukrainian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

189 files

Scope and Content

In some files, there are documents on the persecution and mass destruction of the Jewish population during the German-Romanian occupation, photocopies of documents on the preparations for resettlement of Jews into ghettos, announcements of the German and Romanian occupation authorities on taxes and indemnities imposed on the Jewish population of cities of Vinnytsia, Zhmerynka, Haysyn, Mogiliv-Podilsky, a photo of the exhumation of the killed Jewish population of Khmilnyk [inventory 1, file 141, pp. 1, 12, 19, 32].

Copies of chronological informations on the Nazi occupation of locations of Vinnytsia region and return of the Soviet Army are available. This group of documents contains information on the shooting of the Jewish population in 1941-1943 in the cities of Vinnitsa, Khmilnyk, Lityn and others [inv. 1, files 148, 174, pp. 1-29].

There are copies and extracts from documents on the occupation regime in Vinnytsia region, including persecution and extermination of the Jewish population, Soviet activists, partisans and underground members [file 148, pp. 19, 32, 40].

Participation of Jews in the Soviet underground and guerrilla movement is reflected in copies of references, notes, awards documents; including the information about fight activities of a separate Jewish company of the 2nd Partisan Formation after I. Stalin [inv. 1, files 142, 148].

Archivist Note

Entry added by Mikhail Tyaglyy

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Архівна колекція документів з історії краю (Вінницька область)

Identifier
Р-5022
Language of Description
Ukrainian
Dates
1798 - 1990
Level of Description
Collection
Languages
  • Russian
  • Ukrainian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

189 справ

Scope and Content

У низці справ колекції містяться документи про переслідування та масове знищення єврейського населення під час німецько-румунської окупації, фотокопії документів про підготовку до переселення євреїв у гетто, оголошення німецької і румунської окупаційної влади про податки і контрибуції, що накладалися на єврейське населення міст Вінниці, Жмеринки, Гайсина, Могилева-Подільського, фотографія ексгумації могили розстріляного єврейського населення м. Хмільника та ін. [оп. 1, спр. 141, арк. 1, 12, 19, 32].

Зберігаються копії хронологічних довідок про нацистську окупацію населених пунктів Вінницької облaсті і звільнення їх частинами радянської армії. У вказаній вище групі документів міститься інформація про розстріл єврейського населення в період 1941–1943 рр. в містах Вінниці, Хмільнику, Літині та ін. [оп.1, спр. 148, 174, арк. 1–29].

Наявні копії та витяги з документів щодо окупаційного режиму на території Вінницької області, в тому числі щодо переслідування та знищення єврейського населення, радянських активістів, партизанів та підпільників [спр. 148, арк. 19, 32, 40].

Участь євреїв у радянському підпільному і партизанському русі знаходить відображення в копіях довідок, доповідних записок, нагородних документів; в тому числі про бойові дії окремої єврейської роти ІІ партизанського з’єднання ім. Сталіна [оп. 1, спр. 142, 148].

Archivist Note

Entry added by Mikhail Tyaglyy from: Faina Vynokurova, Collections of the State Archive of Vinnytsa region as a source on the history of Jews during the German and Romanian occupation, 1941-1944 (PhD Thesis, Kyiv, 2003, unpublished manuscript).

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0