Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Holding Institution: Държавен архив – Шумен
 1. Семейни въпросници на евреите

  • Family questionnaires of the Jews
 2. 775К, Групов фонд „Еврейски общини в Нови пазар и Шумен“ (1943–1944)

  • Fund "Jewish Municipalities in Novi Pazar and Shumen" (1943-1944)

  ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА - НОВИ ПАЗАР Окръжни и указания от комисарството за еврейски въпроси - София за попълване на деклараци във връзка със Закона за народния заем; за назначаване на учител по еврейски въпроси; молби и заявления на евреи за назначение в еврейското училище (1943–1944) Молби, заявления, позволителни, лични карти и др. във връзка с пътуването на евреи в страната по лични нужди; семейни въпросници и др. (1923–1944) Писма за утвърждаване на проектобюджета; оправдателни документи по еврейската кухня и др. (1943–1944) ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА - ШУМЕН Семейни въпросници на евреите (1943)

 3. Групов фонд „Еврейски благотворителни дружества в Шумен“ (1915–1944)

  • Fund "Jewish Charities in Shumen" (1915-1944)

  ЕВРЕЙСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "БИКУР ХОЛИМ" Устав, рапорти от държавна сигурност и заявления до полицейския началник за провеждане на събрания, списъци с характеристики на членовете на ръководството (1934–1943) Писмо от дружеството до полицейския началник за разрешение за провеждане на забава (1939) Съобщение от управителния съвет за касовата наличност, фондовете, влоговете, имотите на дружеството (1942) ЕВРЕЙСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ЕРМАНАС АУНАДАС" Устав и списък на управителния съвет на дружеството (1921–1935) ЕВРЕЙСКО ЦИОНИСТИЧЕСКО ГИМНАСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "МАКАБИ" Устав и спи...

 4. 173К, Околийско полицейско управление – Преслав (1880-1944)

  • Regional Preslav Police Station - Preslav (1880-1944)

  Окръжни на Министерството на вътрешните работи (МВРНЗ) за провеждане на избори, налага­не политически ограничения на бежанци и евреи, издирва­не на конспиратори, преписки с областния полицейски началник, военно окръжие и общинските кметове за разследване на криминални престъпления, издирване на комунисти, нелегални, парашутисти и избяга­ли затворници, изземване на забранена литература, вестни­ци и списания, провеждане на следствия за извършени кра­жби, изнасилвания, черна борса, саботажи в индустриални предприятия (1929-1944) Заповеди и заповедни книги за назначаване, уволняване, преме...