Archival Descriptions

Displaying items 1 to 19 of 37,720
 1. Studentenführung und NS-Studentenbund 1933-1948 (mit Zug. 69 und 244)

  Das vorliegende Findbuch umfasst insgesamt zwei Archivzugänge des Universitätsarchivs aus der Provenienz „Studentenschaft der Universität“ aus der Zeit zwischen 1933 und 1945. In das Findbuch ebenfalls aufgenommen wurde die Überlieferung der Kölner Hochschulgruppe des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB), da hier entsprechend dem Polyzentrismus der nationalsozialistischen Verwaltungsstruktur Überschneidungen zu beobachten waren.

 2. NS-Dozentenschaft (1933-1945)

  Parallel zur verfaßten Studentenschaft richteten die Nationalsozialisten an den Hochschulen Dozentenschaften ein, an deren Spitze – entsprechend dem „Führerprinzip des Nationalsozialismus – der Dozentenführer stand. Auf den wirtschaftswissenschaftliche PD Dr. Heinrich Freiherr von Stackelberg folge im November 1935 der Professor für Psychiatrie, Maximinian de Crinis, der diese Position bis zu seiner Berufung an die Universität Berlin 1938 innehatte. Aus dieser Zeit stammt – mit ganz geringen, darüber hinausgehenden Ausnahmen – die Überlieferung aus der Provenienz Dozentenschaft.

 3. Arbeitsgemeinschaft für Wehrwissenschaft

  Das Findbuch umfasst Teilnehmerlisten der Wehrwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft, sowie Verlagsprospekte des Sanssouci-Verlages und weiterer Verlage und weitere Papiere und Dokumente der Arbeitsgemeinschaft für Wehrwissenschaft.

 4. Budapesti Népbíróság iratai. Büntetőperes iratok

  • People’s Court of Budapest. Criminal Trial Records. 1945-1949

  Documents of the Budapest People’s Court are one of the key sources pertaining to the interwar and wartime history of Hungary as well as the Holocaust. The materials include trials against former prime ministers Béla Imrédy, László Bárdossy, Döme Sztójay and Ferenc Szálasi, several ministers, undersecretaties of state and other protagonists of the anti-Jewish policies as well as the direct perpetrators of murders and other atrocities against labor servicemen and Jewish civilians, trials against members of the Arrow Cross, the Volksbund, gendarmerie and various other pro-Nazi organizations a...

 5. Zbiór Eugenii Żytkowiak

  Kserokopia wspomnień z pobytu w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Ravensbrück w latach 1944–1945

 6. Zbiór Zygmunta Żółcińskiego

  Notatka o zajściu na stacji kolejowej w Chełmie w związku ze śmiercią Władysława Sikorskiego w 1943 r.

 7. Zbiór Marka Żemisa

  Wykaz organizacji Polski Podziemnej działających w latach 1939–1944, broszura Regionalna Agencja Prasowa Polesie

 8. Zbiór Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Stołecznego Województwa Warszawskiego. Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

  Relacje świadków dot. zbrodni popełnionych przez nacjonalistów UPA na obywatelach polskich na terenie powiatów: Łuck, Włodzimierz, Dubno, Równe, Zdołbunów, Krzemieniec, Kostopol, Horochów, Kowel, Sarny i Luboml na Wołyniu w latach 1939–1944; listy osób zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich; periodyk „Komunikaty Towarzystwa im. Romana Dmowskiego” zawierający artykuł Jędrzeja Giertycha pt. O przeprowadzonej przez Ukraińców rzezi ludności polskiej z 1980 r.

 9. Zbiór Wydawnictwa „Książka i Wiedza” - materiały dot. planowanej publikacji pt. „IV Rzesza”

  Materiały przejęte przez GKBZHwP do planowanej publikacji pt. „IV Rzesza”. Fotokopie i odpisy materiałów z zasobu archiwalnego GKBZH w Polsce, archiwów państwowych, miejsc pamięci przy b. obozach koncentracyjnych oraz instytucji zagranicznych dot. niemieckich więzień i obozów, gett, eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej, masowych egzekucji, działalności funkcjonariuszy niemieckich oraz osób podejrzanych o zbrodnie wojenne, wysiedleń ludności oraz grabieży mienia, stosowania gazów w celu eksterminacji, udziału lekarzy niemieckich w eksperymentach pseudomedycznych, działania wymiaru sp...

 10. Zbiór wycinków prasowych dotyczących zbrodni hitlerowskich

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP, GKBZHwP oraz GKBZHwP – IPN: wycinki z prasy krajowej i zagranicznej dot. m.in. zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej, działalności podziemia, ścigania i procesów karnych przestępców wojennych, działalności głównej i oddziałowych KBZHwP; opublikowane wspomnienia ofiar; fotokopie wycinków prasowych (m.in. z polskiej prasy okupacyjnej z 1943 r. dot. zamordowania oficerów polskich w Katyniu)

 11. Zbiór Doroty Fatimy Wolniarskiej-Witek

  Dokumentacja fotograficzna dot. działań Grupy Kampinos AK w czasie walk powstańczych w 1944 r.

 12. Zbiór wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy SS i Policji w GG

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP: wytyczne w sprawie składania wniosków o nadanie Wo jen - nych Krzyży Zasługi i Wojennych Medali Zasługi, wnioski dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w GG, dowódcy Policji Porządkowej w GG, dowódcy SS i policji w dystrykcie warszawskim, komendanta Policji Porządkowej dla dystryktu warszawskiego, dowódcy SS i policji w dystrykcie radomskim, komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie radomskim, komendanta Policji Porządkowej w dystrykcie radomskim, inspektora służby specjalnej w Krakowie, komendanta Policji Bezpieczeńs...

 13. Zbiór Stefana Lecha Władyki

  Wspomnienia Stefana Lecha Władyki – żołnierza Brygady Świętokrzyskiej NSZ obejmujące lata 1945–1946 (kserokopia)

 14. Zbiór Tomasza Wiśniewskiego

  Fotografie przedstawiające front rosyjsko-niemiecki (I wojna światowa), kampanię wrześniową 1939 r., okupację niemiecką terenów Polski, życie codzienne żołnierzy niemieckich na tyłach frontu, walki frontowe, jeńców polskich, zniszczenia wojenne

 15. Zbiór Jadwigi Urbanik

  Wspomnienia Jadwigi Urbanik, przesiedlonej wraz z rodziną z pomorskiej wsi Brąchnowo do Niemiec w okresie 1939–1940

 16. Zbiór Jędrzeja Tucholskiego

  Reprodukcje fotografii oddziału partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”; wydanie nadzwyczajne „Lwowskich Wiadomości” z 1 VIII 1941 r., kserokopie zeszytu ewidencyjnego żołnierzy PSZ na Zachodzie; karty ewidencyjne repatriantów, listy do archiwum MSW, karty imienne osób poszkodowanych, materiały przekazane przez archiwa b. państw ZSRS w sprawach represji obywateli polskich przez sowieckie władze w okresie 1939–1956, kartoteka funkcjonariuszy Policji Państwowej z lat 1918–1939, kartoteka posłów oraz członków organizac...

 17. Zbiór Witolda Szymańskiego

  Zbiór publikacji dot. II wojny światowej np. Informator o wystawie zorganizowanej w United States Holocaust Memoria Museum, Du Prel Max Freiherr, Das Generalgouvernement

 18. Zbiór Edmunda Sobczaka

  Zbiór opowiadań Edmunda Sobczaka dot. Holocaustu w Kępnie

 19. Zbiór Elżbiety Sidor

  Fotografie z okresu II wojny światowej