Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Warszawie - Oddział w Grodzisku Mazowieckim close
 1. Sąd Grodzki w Skierniewicach

  • Court of the first instance in Skierniewice

  Akta spraw karnych, dotyczą w przeważającej części spraw o pobicie, uszkodzenie ciała, kradzieży mienia lub pieniędzy, znieważenia urzędnika państwowego, nielegalnej produkcji alkoholu, akta osobowe, repertorium "S"

 2. Akta miasta Żyrardowa

  • Files of the town of Żyrardów

  Sprawy finansowe - budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe. Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, listy volksdeutschy, księgi biercze daniny, protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego. Wykazy lekarzy, listy osób straconych przez okupanta hitlerowskiego, sprawy społeczno-polityczne, sprawy MO i UB. Plany i projekty, domowe książki meldunkowe.

 3. Sąd Grodzki w Skierniewicach

  • Court of the first instance in Skierniewice

  Akta spraw karnych, akta spraw cywilnych, akta spraw opiekuńczych, akta spraw egzekucyjnych

 4. Sąd Grodzki w Piasecznie

  • Court of the first instance in Piaseczno

  akta spraw cywilnych, akta spraw karnych, akta osobowe.

 5. Sąd Grodzki w Piasecznie

  • Burggericht in Piaseczno
  • Court of the first instance in Piaseczno

  akta spraw cywilnych akta spraw karnych

 6. Urząd Pracy w Skierniewicach

  • Arbeitsamt in Skierniewice
  • Labour Office in Skierniewice

  karty pracy

 7. Więzienie w Grodzisku Mazowieckim

  • Prison in Grodzisk Mazowiecki

  Akta osobowe byłych więżniów z czasów okupacji

 8. Akta miasta Skierniewic

  • Files of the town of Skierniewice

  The collection contains i.a. the materials on forced labour; correspondence with the Rada Żydowska (Judenrat, Jewish Council) regarding the establishment of the ghetto (1940); a list of names of wealthier Jews; postwar documents on issues including property rights cases;

 9. Sąd Grodzki w Wołominie

  • Court of the first instance in Wołomin
 10. Sąd Grodzki w Wołominie

  • Court of the first instance in Wołomin
 11. Sąd Grodzki w Żyrardowie

  • Court of the first instance in Żyrardów
 12. Sąd Grodzki w Żyrardowie

  • Court of the first instance in Żyrardów
 13. Sąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim

  • Court of the first instance in Grodzisk Mazowiecki
 14. Sąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim

  • Court of the first instance in Grodzisk Mazowiecki
 15. Sąd Grodzki w Radzyminie

  • Court of the first instance in Radzymin
 16. Sąd Grodzki w Legionowie

  • Court of the first instance in Legionowo

  Akta spraw cywilnych, akta o uznanie za zmarłego, akta osobowe

 17. Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rawie Mazowieckiej

  • Commission for the Investigation of Hitlerite Crimes in Rawa Mazowiecka

  The collection contains postwar witness statements by Polish witnesses to events connected with the extermination of the Jews in the surrounding localities, above all Biała Rawska and Rawa Mazowiecka; also questionnaires connected with the register of locations and facts about the crimes.

 18. Ubezpieczalnia Społeczna w Żyrardowie

  • The social insurance institution in Żyrardów
 19. Akta miasta Mogielnicy

  • Files of the town of Mogielnica

  The collection contains i.a. correspondence with parties including the Judenrat; cases concerning real estate.

 20. Akta miasta Rawy Mazowieckiej

  • Files of the town of Rawa Mazowiecka

  The collection contains i.a. lists of commercial and artisan enterprises including the addresses and names of their proprietors; postwar documents on the synagogues and the cemetery.