Archival Descriptions

Displaying items 1 to 7 of 7
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Płocku - Oddział w Kutnie
 1. Burmistrz miasta Kutna

  • Der Burgermeister der Stadt Kutno
  • Kutno Town Burgomaster

  Zespół zawiera: akta meldunkowe osiedlonej ludności niemieckiej, meldunki policji niemieckiej w różnych sprawach karnych, nakazy rewizji i wysiedleń ludności polskiej i niemieckiej, anonimowy donos.

 2. Policja Porządkowa w Kutnie

  • Schutzpolizei in Kutno
  • Protection Police in Kutno

  Zespół zawiera: dzienniki czynności, księgi rozmów telefonicznych, księgi i plany wart.

 3. Zarząd Gminy Kutno

  • Der Gemeindeverwaltung Kutno
  • Administration of the Commune of Kutno

  Zespół zawiera: zarządzenia dotyczące odebrania sprzętu sportowego, wykazy jeńców zwolnionych z obozów i osób zabitych w 1939 r., wykazy szkód wojennych, sprawy osadnictwa niemieckiego, zarządzenia władz nadrzędnych.

 4. Starosta Powiatu Kutnowskiego

  • Der Landrat des Kreises Kutno
  • Kutno County Governor

  Wykazy wysiedlonej ludności polskiej, sprawy opieki nad przesiedleńcami niemieckimi, sprawy volkslisty.

 5. Sąd Obwodowy w Kutnie

  • Amtsgericht in Kutno
  • Local Court in Kutno

  I.Wydział karny /akta szczegółowe spraw/, 1940-1944, sygn. od 1 do 1812 nielegalne przejścia przez granicę, kradzież i szmugiel, nielegalna produkcja alkoholu, nielegalny ubój, handel , niedopełnienie obowiązku meldunkowego, fałszowanie przepustek, bójki, podpalenia

 6. Urząd Komisarza miasta Kutna jako miejscowa władza policyjna

  • Der Amtskommisar der Stadt Kutno als Ortspolizeibehorde

  Zespół zawiera: sprawy niemieckiej przynależności państwowej, poświadczenia obywatelstwa niemieckiego, sprawy opieki i ochrony niemieckich przesiedleńców, listy typowanych do wysiedlenia Polaków, dziennik korespondencyjny.

 7. Getto w Kutnie. Zbiór kopii fotografii z 1940 roku.

  Skanowane fotografie przedstawiajace ewakuację ludnosci żydowskiej do getta w Kutnie 1940 r. oraz pobyt na jego terenie