Archival Descriptions

Displaying items 1 to 17 of 17
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lesznie
 1. Sąd Obwodowy w Wolsztynie

  • Amtsgericht Wollstein
  • Local Court in Wolsztyn

  I. Akta prezydialne: m.in. różnego typu zarządzenia, organizacja sądownictwa, składy osobowe prokuratur, wykazy więzień, spis osób więzionych w Wolsztynie w grudniu 1939 r. II. Akta cywilne: uznanie ojcostwa, uznanie za zmarłego, sprostowania w aktach USC, testamenty, sprawy spadkowe, sprawy opiekuńcze i kurateli

 2. Akta gminy Osieczna

  • Der Amtskommissar des Amtsbezirks Storchnest Distriktsamt Storchnest Komisariat Obwodowy Osieczna Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Osiecznej Wójtostwo Obwodowe Osieczna Zarząd Gminny w Osiecznej
  • Files of the commune of Osieczna

  I. Distriktsamt Storchnest, 1833-1919 posiedzenia, wybory, budżety, podatki, sprawy bezpieczeństwa publicznego, drogowe, wojskowe, kasowe, żydowskie, ogniowe, meldunkowe II. Komisariat Obwodowy Osieczna, 1919-1928 sprawy administracyjne, plebiscyt, budżety, podatki, sprawy sanitarne, statystyczne i policyjne, mienie niemieckie, pobór, zwalnianie robotników III. Wójtostwo Obwodowe Osieczna, [1888] 1928-1935 wybory, budżety, podatki, sprawy kościelne, towarzystwa, związki, przemysł, handel, statystyka, osadnictwo, sprawy sanitarne, ewidencja ludności, sprawy karne IV. Zarząd Gminny w Osieczne...

 3. Akta miasta Rawicz

  • Der Burgermeister der Stadt Rawitsch Magistrat zu Rawitsch Zarząd Miejski w Rawiczu
  • Files of the town of Rawicz

  I. Magistrat zu Rawitsch /Magistrat w Rawiczu, Zarząd Miejski w Rawiczu, 1794-1939 1. Sprawy komunalne - sprawy administracyjne, rejestry mieszkańców, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy finansowe, kasa oszczędności, sprawy budowlane, kościoły fundacje, szpitale 2. Sprawy policyjne - sprawy budowlane i pożarowe, przemysł, handel, rolnictwo, stowarzyszenia, gazownia 3. Sprawy administracyjne - gmina żydowska, sprawy wojskowe, uroczystości II. Der Burgermeister der Stadt Rawitsch (Burmistrz miasta Rawicza), 1939-1945 zarządzenia, wysiedlanie, spisy więźniów, grabież mienia polskiego, ...

 4. Akta miasta Miejska Górka

  • Magistrat w Miejskiej Górce Zarząd Miejski w Miejskiej Górce
  • Files of the town of Miejska Górka

  I. Akta z okresu zaboru pruskiego, 1795-1919 1. Sprawy ogólne - uroczystości państwowe, Wiosna Ludów, odznaczenia, spokój i porządek w prowincji, okólniki 2. Sprawy dotyczące granic miasta i rady miejskiej - spory graniczne, ogłoszenia, przywileje, wybory 3. Sprawy dotyczące ludności miejskiej - nadania obywatelstwa miasta 4. Sprawy urzędnicze - urzędnicy miejscy, wybory, nominacje 5. Sprawy dotyczące kasy miejskiej - stan kasy miejskiej 6. Statystyka i sprawozdawczość - tabele i sprawozdania 7. Sprawy dotyczące sądownictwa - korespondencja z sądami, sprawy sporne i procesowe, sędziowie pol...

 5. Akta miasta Leszno

  • Magistrat miasta Leszna Magistrat zu Lissa Stadtverwaltung zu Lissa Zarząd Miejski w Lesznie
  • Files of the town of Leszno

  I. Okres zaboru pruskiego, 1793-1914 1. Sprawy ogólne miasta - statut, statystyki, wykazy, tabele, wybory, urzędnicy 2. Sprawy administracyjne miasta - protokoły posiedzeń władz miejskich, zgłoszenia, sprawozdania, opisy miasta, sprawy budowlane 3. Sprawy policyjne - zarządzenia, włóczęgostwo, zaświadczenia, aresztanci, paszporty 4. Sprawy handlu i przemysłu - okólniki, zarządzenia, koncesje, stan bydła, wykazy warsztatów, rejestr wiatraków, ceny rynkowe 5. Rzemiosło - sprawy sporne, przywileje cechowe, kasy cechowe 6. Sprawy kościelne i szkolne - zarządzenia, odbudowa kościoła ewangelickie...

 6. Akta miasta Krzywiń

  • Magistrat w Krzywiniu Magistrat zu Kriewen Zarząd Miejski w Krzywiniu
  • Files of the town of Krzywiń

  I. Magistrat zu Kriewen (Magistrat w Krzywiniu), 1845-1919 posiedzenia władz miejskich, sprawy finansowe, podatkowe, budowlane, pożarowe, emigracji zarobkowej II. Magistrat, Urząd Policyjny w Krzywiniu, Zarząd Miejski w Krzywiniu, 1919-1939 1. Wydział Ogólny - sprawy ogólno-orgnizacyjne, osobowe, budżetowe, rachunkowe 2. Wydział Bezpieczeństwa - sprawy społeczno-polityczne, meldunkowe, cudzoziemcy, ochrona granic państwa 3. Wydział Samorządowy - organizacja, zebrania, sprawy finansowe, komunalne, inspekcyjne 4. Wydział Administracyjny - kradzieże, gorzelnie, wyszynk, sprawy sądowe, testamen...

 7. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

  I. Referat Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, podział administracyjny II. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa polskiego, zmiany imion i nazwisk, ruch ludności, przywłaszczanie nieruchomości, poszukiwanie rodzin III. Referat Społeczno-Polityczny - okólniki, sprawozdania sytuacyjne, statystyka ludności, wysiedlanie ludności niemieckiej, repolonizacja Ziem Odzyskanych, rejestracja cudzoziemców, repatriacja obywateli radzieckich, stosunek kleru katolickiego do nowego ustroju, stowarzyszenia i związki, sprawy wyznaniowe, rehabilitacja volksdetschów, poszukiwanie rodzin, zbrod...

 8. Akta miasta Jutrosin

  • Zarząd Miejski w Jutrosinie
  • Magistrat zu Jutroschin
  • Files of the town of Jutrosin

  I. Okres zaboru pruskiego 1. Sprawy komunalne - statuty, sprawozdania, recesy, statystyki, ruch ludności, wybory, burmistrz, urzędnicy miejscy, sprawy kasowe, dzierżawy, ulice i budynki w mieście, gazownia, sprawy kościelne, szkolne i zdrowia publicznego, ubodzy 2. Podatki państwowe - zarządzenia, wymierzanie podatków 3. Sprawy policyjne - zarządzenia, korespondencja, stowarzyszenia, sprawy pożarowe i budowlane, więźniowie, listy gończe, żandarmeria, cudzoziemcy, ubezpieczenia ogniowe, sprawy sanitarne, poczta, telegraf, drogi, mosty, gmina żydowska, sprawy sądowe i rozjemcze, sprawy grunto...

 9. Akta gminy Rydzyna

  • Files of the commune of Rydzyna

  The collection contains i.a. cases concerning forced labourers, a list of residents of Rydzyna by nationality (1941 and 1943), various statistical information, lists of Jews from the camp in Kłoda (Judenarbeitslager Roden b. Reisen) dating from 1942, and copies of entries in the land register concerning the Jewish synagogue and cemetery.

 10. Sąd Obwodowy w Rawiczu

  • Amtsgericht Rawitsch
  • Local Court in Rawicz

  I. Generalia - zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy budżetowe II. Sprawy testamentowe III. Sprawy spadkowe

 11. Sąd Obwodowy w Bojanowie, pow. rawicki

  • Amtsgericht Schmückert
  • Local Court in Bojanowo

  I. Sprawy testamentowe II. Sprawy spadkowe

 12. Sąd Obwodowy w Kościanie

  • Amtsgericht Kosten
  • Local Court in Kościan

  sprawy testamentowe, sprawy spadkowe

 13. Sąd Obwodowy w Jutrosinie, pow. rawicki

  • Amtsgericht Jutroschin /Orlahöh/
  • Local Court in Jutrosin

  sprawy testamentowe, sprawy spadkowe

 14. Sąd Obwodowy w Gostyniu

  • Amtsgericht Gostingen
  • Local Court in Gostyń

  Uznanie za zmarłego, sprawy testamentowe, sprawy spadkowe, sprawy opiekuńcze

 15. Sąd Obwodowy w Lesznie

  • Amtsgericht Lissa
  • Local Court in Leszno

  I. Sprawy karne - dotyczące drobnych przestępstw kryminalnych II. Sprawy cywilne - testamenty, sprawy spadkowe, sprawy małżeńskiej wspólności majątkowej III. Akta rejestracyjne przedsiębiorstw z terenu powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego - ukazują m.in. wywłaszczanie Polaków z ich mienia

 16. Sąd Krajowy w Lesznie

  • Landgericht Lissa
  • Regional Court in Leszno

  Akta zachowały się szczątkowo. Zespół zawiera bowiem wyłącznie akta cywilne: rozwodowe, dotyczące ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz dotyczące ubezwłasnowolnienia.

 17. Spółka Zarządzająca Skonfiskowanymi Gruntami Oddział w Lesznie

  • Grundstücksgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost mbH. Zweigstelle Lissa
  • Land Company affiliated to the Main Trustee Office for the East with limited liability, Leszno Branch Office

  The collection contains files concerning confiscated land assets (with and without buildings) previously owned by Poles and Jews, as well as highly accurate lists of all real estate in Leszno, and other documents and legal files on property and property confiscations.