Sąd Krajowy w Lesznie

  • Landgericht Lissa
  • Regional Court in Leszno
Identifier
93
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

348 files

Biographical History

Sąd Krajowy w Lesznie (Landgericht Lissa) został utworzony przez hitlerowców w styczniu 1940 r. Był to sąd II instancji, któremu podlegały sądy obwodowe. W przypadku Sądu Krajowego w Lesznie podlegały mu Sądy Obwodowe w: Bojanowie, Gostyniu, Jutrosinie, Kościanie, Lesznie, Rawiczu i w Śmiglu. Do kompetencji Sądu Krajowego należały sprawy cywilne i mniejszej wagi sprawy karne. Sprawował on także nadzór nad więzieniami przy podległych im sądach obwodowych.

Scope and Content

Akta zachowały się szczątkowo. Zespół zawiera bowiem wyłącznie akta cywilne: rozwodowe, dotyczące ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz dotyczące ubezwłasnowolnienia.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0