Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Warszawie close
 1. Starostwo Miejskie w Warszawie

  • Stadthauptmannschaft Warschau
  • Office of the Warsaw City Governor,

  The collection contains i.a. birth and death statistics, weekly reports of the chairman of the Judenrat (1941), the dispute over the boundaries of the ghetto, forced labour, Jewish mutual aid, the fight against typhus, applications for passes, and cases of illegal trade and smuggling

 2. Sąd Obwodowy w Pułtusku

  • Amtsgericht Ostenburg
  • Local Court in Pułtusk

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: handel, ubój, przemyt, wyrób alkoholu, niedostarczenie kontyngentów, zatajanie ilości posiadanego inwentarza, wykroczenia celne i dewizowe, paserstwo, kradzieże.

 3. Sąd Obwodowy w Mławie

  • Amtsgericht Mielau
  • Local Court in Mława

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie I - szej instancji. Przeważnie dotyczą: nielegalnego handlu, uboju, wyrobu alkoholu, użycia zboża na paszę, zatajenia danych przy spisie inwentarza, przekroczenie granicy, przemytu, obrotu kartami żywnościowymi, opuszczeniem miejsca zamieszkania, kłusownictwa, oszustwa.

 4. Sąd Obwodowy w Makowie

  • Amtsgericht Mackeim
  • Local Court in Maków Mazowiecki

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie I - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: handel, ubój, przemyt, spekulacja, uszkodzenie ciała, spowodowanie pożaru, fałszerstwo dokumentów, kradzieże.

 5. Sąd Obwodowy w Ciechanowie

  • Amtsgericht Zichenau
  • Local Court in Ciechanów

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, używanie fałszywych dokumentów, nielegalny wyrób alkoholu, znęcanie się nad ludźmi, przekupstwo urzędnika, nielegalne kontakty z więźniami, spowodowanie pożaru. Protokóły przesłuchań zawierają wyjaśnienia osób podejrzanych i zeznania ewentualnych świadków. W protokole podaje się imię i nazwisko oskarżonego, personalia, narodowość, miejsce zamieszkania, wiadomość o tym, czy oskarżony jest aresztowany i gdzie przebywa, określa się czyn przestę...

 6. Sąd Obwodowy w Ostrołęce

  • Amtsgericht Scharfenwiese
  • Local Court in Ostrołęka

  Zawartość aktowa przeważnie dotyczy wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, wyrób alkoholu, spekulacje, lichwiarstwo, a także sprawy poważniejsze: fałszowania dokumentów i naruszenia umowy o pracę, także pomocy przy ucieczce z więzienia.

 7. Sąd Obwodowy w Płocku

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, używania fałszywych dokumentów, nielegalnego wyrobu alkoholu, używania fałszywych dokumentów, włóczęgostwa, kłusownictwa. Protokóły przesłuchań zawierają wyjaśnienia osób podejrzanych i zeznania ewentualnych świadków. W protokóle podaje się imię i nazwisko oskarżonego, personalia, narodowość, miejsce zamieszkania, wiadomość o tym, czy oskarżony jest aresztowany i gdzie przebywa, określa się czyn przestępczy i jego prawną k...

 8. Sąd Obwodowy w Sierpcu

  • Amtsgericht Sichelberg
  • Local Court in Sierpc

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, wyrób alkoholu, spekulacje, przemyt, lichwiarstwo, a także sprawy poważniejsze: pomoc w ucieczce więzienia, fałszerstwo dokumentów.

 9. Sąd Obwodowy w Przasnyszu

  • Amtsgericht Praschnitz
  • Local Court in Przasnysz

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, używania fałszywych dokumentów, nielegalnego wyrobu alkoholu, używania fałszywych dokumentów, włóczęgostwa, kłusownictwa. Protokóły przesłuchań zawierają wyjaśnienia osób podejrzanych i zeznania ewentualnych świadków. W protokóle podaje się imię i nazwisko oskarżonego, personalia, narodowość, miejsce zamieszkania, wiadomość o tym, czy oskarżony jest aresztowany i gdzie przebywa, określa się czyn przestępczy i jego prawną k...

 10. Sąd Obwodowy w Płońsku

  • Amtsgericht Plöhnen
  • Local Court in Płońsk

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, używania fałszywych dokumentów, nielegalnego wyrobu alkoholu używania fałszywych dokumentów, włóczęgostwa, kłusownictwa. Protokóły przesłuchań zawierają wyjaśnienia osób podejrzanych i zeznania ewentualnych świadków. W protokóle podaje się imię i nazwisko oskarżonego, personalia, narodowość, miejsce zamieszkania, wiadomość o tym, czy oskarżony jest aresztowany i gdzie przebywa, określa się czyn przestępczy i jego prawną kw...

 11. Sąd Specjalny przy Sądzie Krajowym w Ciechanowie

  • Sondergericht bei dem Landgericht Zichenau
  • Special Court in Ciechanów

  Akta niemieckiego Sądu Specjalnego obejmującego zakresem swej działalności teren regencji ciechanowskiej. Oprócz właściwych akt spraw sądowych takich jak: nielegalny ubój, nielegalny handel, przemyt przez granicę, kradzież, paserstwo, rabunki, nielegalne przechowywanie broni, porzucenie pracy, oszustwa, zranienia, wykroczenia celne, uprawianie prostytucji, sabotaż, morderstwo, przekupstwo, wyłudzenia - akta te zawierają między innymi protokoły wykonania egzekucji, fotografie skazanych, listy pożegnalne osób skazanych na śmierć pisane do rodzin, obwieszczenia o wykonaniu wyroku śmierci na os...

 12. Starostwo Powiatowe w Sokołowie - Węgrowie

  • Kreishauptmannschaft Sokołów - Węgrów
  • Sokołów Podlaski-Węgrów County Governor’s Office

  W zespole tym znajdują się materiały do organizacji Land i Stadtkommissariate Węgrów, zarządzenia organizacyjne i plan akt, obwieszczenia komisarza miasta w sprawie zaciemnień, spisu przemysłowego /1941/, a także preliminarze budżetowe. Na uwagę zasługują: meldunek policji o aresztowani ludności, o uciekinierach z terenów wschodnich; sprawy kontyngentów, ich ściąganie, zarządzenia, akcje premiowania /1944 r./, rejestracja bydła oraz wykaz skonfiskowanego bydła.

 13. Starostwo Powiatowe w Łowiczu - Skierniewicach

  • Kreishauptmannschaft Łowicz - Skierniewice
  • Łowicz - Skierniewice County Governor’s Office

  Znajdują się tutaj zarządzenia organizacyjne dot. utworzenia urzędów, plan akt oraz opis statystyczny powiatu z mapa /1:500 000/. Do spraw szkolnictwa zachowało się sprawozdanie z konferencji nauczycieli szkół niemieckich, raporty z uruchomienia szkół niemieckich w starostwie /1940 r./. W aktach zespołu znajdują także odbicie sprawy związane z przesiedleniami folksdojczów /niekompletne/, rejestracją zniszczonych zakładów przemysłowych, werbunkiem robotników polskich z terenu starostwa na roboty przymusowe do Rzeszy /1944 r./, a także sprawozdania z wykorzystania budżetu oraz preliminarze bu...

 14. Starostwo Powiatowe w Siedlcach

  • Kreishauptmannschaft Siedlce
  • Siedlce County Governor’s Office

  W aktach znajdują się zdjęcia z wizyty gubernatora L. Fischera w Siedlcach, niekompletne sprawozdania starosty z 1944 r. oraz projekt budżetu na rok 1944/1945.

 15. Starostwo Powiatowe w Garwolinie

  • Kreishauptmannschaft Garwolin
  • Garwolin County Governor’s Office

  Na uwagę zasługuje księga zgonów z lat 1942-1943, zawierająca m.in.iInformacje o Niemcach zlikwidowanych przez ruch oporu. Poza tym w zespole zachowała się mapa powiatu /1:500 000/ wraz z opisem oraz preliminarz budżetowy na rok 1944.

 16. Przewodniczący Rady Żydowskiej w Warszawie

  • Der Obmann des Judenrates in Warschau
  • Chairman of the Jewish Council in Warsaw

  Najbardziej cennym materiałem są akta Wydziału Statystycznego i Wydz. Ewidencji zawierające komplet sprawozdań Przewodniczącego Rady Żydowskiej od 07.10.1939 r do 27.02.1941 r. oraz dane ilości mieszkańców i nieruchomości dzielnicy żydowskiej na dzień 01.01.1941 r. Zachowały się też cenne akta ukazujące pod różnymi aspektami sytuację getta - wykresy i tabele dot. spraw zdrowotnych i działalności różnych wydziałów, elaboraty na temat położenia ludności żydowskiej, możliwości produkcyjnych i pracy w getcie, sytuacji finansowej, plany gospodarcze, sprawy opłat i podatków i inne.

 17. Sąd Grodzki w Warszawie

  • Court of the first instance in Warsaw

  Zachował się rewersał sekretariatu III Oddz. Karnego jako jedyne akta administracyjne oraz skorowidz Oddz. II Karnego jako jedyny oryginalny środek ewidencyjny. Wśród zachowanych akt sprawy cywilne stanowią nieco ponad 60 % całości. Sporą ich część stanowią sprawy z kodeksu pracy (sygn. "C.pr.") przejęte po zniesionym przez władze okupacyjne Sądzie Pracy. Zachowały się również sprawy z postępowania nakazowego i upominawczego (sygn. "N" i "E"), sprawy postępowania ogólnego (sygn. "C") oraz sprawy drobniejsze (sygn. "Co") w tym komornicze. Wśród spraw karnych znaleźć można natomiast akta spra...

 18. Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej

  W zespole zawartych jest 8 numerów okólników SKSS-u. Były w nich publikowane rozporządzenia władz organizacji, wszelkie informacje na temat prowadzonych akcji, sprawozdania sekcji oraz projekty zmian organizacyjnych. Wiadomości zawarte w okólnikach stanowiła interesujące źródło nie tylko do dziejów SKSS - u, ale i historii Warszawy podczas okupacji hitlerowskiej. Znajdujemy w nich na przykład informacje o wizycie delegatów Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w 1940 r. i sytuacji mieszkańców stolicy. Drugą grupę stanowią sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji. W dokumentach zostały z...

 19. Komenda Powiatowa Policji Polskiej Ostrów Mazowiecka

  Na zespół składają się akta personalne funkcjonariuszy korpusu Policji Polskiej z terenu dawnego powiatu Ostrów Mazowiecka. W teczkach znajdują się informacje o przebiegu służby policjantów, rozkazy przeniesienia, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia policjantów, decyzje o karach służbowych, informacje o dochodzeniach w sprawach wykroczeń służbowych, fotografie, poświadczenia odbioru legitymacji. Na niektórych dokumentach dotyczących funkcjonariuszy znajdują się adnotacje: "zarejestrowane w 1951 roku", co może świadczyć, że dokumenty były wykorzystywane również w okresie powojennym.

 20. Zbiór fotografii z II wojny światowej 1939-1945

  Na "Zbiór fotografii z II wojny światowej 1939 - 1945" składają się 433 fotografie: Bukowskiego, Fikusa, Szymborskiego oraz autorów nieokreślonych. 191 zdjęć oznakowanych przez autorów (pieczątki imienne, adnotacje odręczne o czasie i miejscu wykonania zdjęcia), 242 zdjęcia autorów nieokreślonych. Do około 30% zdjęć zachowały się negatywy. Wyselekcjonowano 27 zdjęć stanowiących kopie zdjęć publikowanych w wydawnictwach albumowych, książkowych itp. Wśród autorów zdjęć pojawiają się nazwiska T. Bukowskiego ps. "Bończa" (116 zdjęć, J. Szymborskiego (45 zdjęć), E. Fikusa (8 zdjęć), S. Zdziarska...