Displaying items 19,221 to 19,240 of 19,285
 1. Ministère des Affaires étrangères

  The record of the Ministry of Foreign Affairs contain among other subfonds the following three subfonds which contain information on the persecution and the fate of Jews in Luxembourg: government in exile, the Luxembourg embassy in Washington and World War II.

 2. Image Collection NIOD

  The collection covers the period from 1914 to 1949, with a particular emphasis on the 1930s (the Interbellum), the Second World War, the Bersiap period in the Dutch East Indies and the aftermath of the war.

 3. Генерал-комісар Волині і Поділля, м. Луцьк, Волинської області

  Загальний відділ: Постанови, розпорядження, обіжники генерал-комісара Волині і Поділля про повноваження обласних комісарів, призначення українців на службу, мобілізацію населення на роботу, порядок ввезення та вивезення товарів в Україні, встановлення поземельного податку в окупованих областях тощо. Списки, заяви, посвідчення, анкети службовців генерал-комісаріату української та німецької національностей. Відділ преси та пропаганди: Бюлетені 'Центральний листок' та 'Службовий листок' генерал-комісара Волині і Поділля в Луцьку. Збірник розпоряджень рейхскомісара України за 1942-1943 рр. Відд...

 4. Есесівська стрілецька добровольча українська дивізія зброї СС 'Галичина', м. Львів

  Розпорядження німецького генерал-губернатора Галичини і копія промови Гімлера про формування стрілецької дивізії зброї СС 'Галичина'. Оголошення та звернення до української молоді про вступ до СС стрілецької дивізії зброї СС 'Галичина'. Звіти та інформації з міст в справі вступу до СС стрілецької дивізії 'Галичина'. Заяви, копії анкет, списки, фото та реєстраційні картки добровольців і їх родин. Дописи до тижневика 'До перемоги' та його окремі примірники зі статтями історії створення дивізії зброї СС 'Галичина', хроніка дивізії від 3 грудня 1943 р. до 8 січня 1944 р.

 5. Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для окупованих західних областей і Нідерландів, м. Брюссель (Бельгія)

  . Листування керівника робочої групи Бельгії доктора Ебелінга з керівниками відділів про приймання на службу німців, проведення пропагандистської роботи німецько-фашистською партією 'НСДАП', про збір архівних матеріалів з історії м. Брюселя та його фотографування, придбання книг для бібліотек. Штати робочої групи Бельгії на 1942 р.

 6. Начальник поліції порядку на Україні, м. Рівне (період німецько-фашистської окупації)

  Місячні фінансові звіти німецько-фашистської поліції порядку міст тимчасово окупованої території України - Києва, Кіровограда, Миколаєва, Житомира, Дніпропетровська, Вінниці, Полтави, Харкова, Херсона, Чернігова, а також Брест-Литовська, Гомеля, Пінська та ін.

 7. Бойова дільниця охоронної поліції ППО, м. Теплітц-Шенау (Чехословаччина)

  Документи про забезпечення сімей українців і росіян-добровольців німецько-фашистської поліції, що виїхали з окупованих областей Радянського Союзу до Німеччини і Чехословаччини, надання їм роботи, матеріальної та медичної допомоги (накази, заяви, листування, списки, посвідчення). Особові справи добровольців німецько-фашистської поліції ПВО.

 8. Управління соцзабезпечення військ 'СС' 'Аусланд', м. Берлін

  Документи про діяльність Управління забезпечення військ СС 'Аусланд' (накази, обіжники, звіти, листування). Документи про призначення і видачу пенсій добровольцям німецько-фашистської армії, надання матеріальної допомоги їх сім'ям (доповіді, листування, списки, квитанції). Особові картки, посвідчення, анкети та особові справи добровольців

 9. Секретариат ГПУ–КГБ УССР

  документы о деятельности внесудебных репрессивных органов, военных трибуналов, выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР; протоколы допросов членов антисоветских организаций, лиц, которым предъявляли обвинение в шпионской, вредительской, националистической деятельности;

 10. Следственная часть МГБ и Следственный отдел КГБ УССР

  документы о поиске и установлении свидетелей обвинения для Нюрнбергского международного судебного процесса против главных нацистских военных преступников (1945 г.); документы о подготовке и проведении открытого судебного процесса в Киеве над нацистскими военными преступниками (1946 г.); документы о деятельности ОУН и УПА в западных областях Украины (справки в делах арестованных, протоколы допросов, докладные записки о проведении судебных процессов) (1946–1949 гг.);

 11. Уголовные дела нереабилитированных лиц

  дело на сотрудников и агентуру разведывательных и контрразведывательных органов нацистской Германии; дела на лиц, работавших в немецких оккупационных административных органах; дела на лиц, проходивших службу в немецких охранительных органах (жандармерия, полиция, комендатура и другие); дела на лиц, проходивших службу в армейских частях нацистской Германии и ее союзников, в национальных легионах; дела на лиц, осужденных за измену Родины, шпионаж, диверсии, вредительство, саботаж, террористические акты, преступления против человечества и человечности, карательные акции в отношении мирного нас...

 12. Дела оперативного учета КГБ УССР

  литерные дела с материалами о разведывательных и контрразведывательных, диверсионных и карательных органах нацистской Германии, ее союзников и пособников из числа советских граждан, которые действовали на временно оккупированной территории УССР в период Второй мировой войны;

 13. Чернігівський підпільний обком КП(б)У, м. Чернігів Чернігівської області

  Директиви, протоколи засідань, звіти про діяльність підпільного обкому, райкомів КП(б)У, антифашистських організацій, партизанських з'єднань та загонів. Бойовий рапорт чернігівських партизан. Газети, листівки, відозви, які розповсюджувались підпільниками. Щоденник командира партизанського з'єднання Попудренка М. М. Списки особового складу партизанських загонів та підпільних груп. Особові справи з прийому в члени ВКП(б).

 14. Sheptytskyi Andrei (1865-1944)

  Dokumenty osobiste (1899-1945). Bulle papieża Leona XIII w sprawie mianowania A. Szeptyckiego biskupem stanisławowskim i metropolitą halickim (1899 r.). Informacja o życiu i działalności Szeptyckiego. Listy i orędzia pasterskie, memoriały, rękopisy prac teologicznych, artykułów, kazań, notesy i konspekty. Materiały odnośnie do sytuacji Kościoła greckokatolickiego w Galicji oraz jego działalności w innych krajach. Akta finansowe. Korespondencja z rządem austriackim, prezydentem Polski, Stolicą Apostolską; korespondencja dotycząca współpracy z organizacjami religijnymi i świeckimi, towarzystw...

 15. Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород

  Розпорядження міністерств Угорщини про забезпечення населення продовольством, призначення службовців, надання особам громадянства, порядок набору до армії, будівництво шляхів, мостів, бомбосховищ, проведення сільськогосподарських робіт, діяльність організацій та товариств, облік майна та конфіскацію земель, що належали єврейському населенню. Протоколи засідань адміністративних комісій

 16. Окружний начальник Ужгородської околиці Ужанської адміністративної експозитури, м. Ужгород

  Рішення окружного начальника, поліцейського капітанату , військового командування про видачу патентів на ведення торгівлі, утримання податків, будівництво мостів, доріг, по метричних питаннях, набір до армії. Відомості про облік нерухомого майна єврейського населення

 17. Регентський комісар Підкарпатської території, м. Ужгород

  Розпорядження регентського комісара про депортацію єврейського населення. Протоколи нарад комісії при регентського комісарові. Зарплатні відомості. Матеріали по питанню розвитку туризму на Закарпатті. Інструкції , статті, звіти, листування по діяльності учнівської організації 'Діаккантар', католицької організації молоді 'Католікуш іф'юшаг едьешюлет', профашистської організації 'Левенте'.

 18. Берегівський бургмістр, м. Берегове

  Рішення бургомістра про встановлення цін на продукти, видачу продовольчих карток, патентів на торгівлю, штрафування осіб за різні провини; по сільському господарству, освіті, охороні здоров'я, по призову на службу та розшуку дезертирів, облік та розпродаж майна, що належало єврейському населенню; надання квартир, встановлення пенсій та допомога інвалідам війни; внесення змін до метричних книг, про розширення діяльності профашистської організації 'Левенте'. Книги вхідних та вихідних документів, протоколи засідань міського представництва

 19. Ужгородський бургомістр, м. Ужгород

  Розпорядження міністерств Угорщини, Ужанської адміністративної експозитури, Регентського комісара Підкарпатського Краю, циркуляри наджупанів і піджупанів жуп Угорщини; статути установ, товариств; листування з бургомістрами Угорщини про затвердження статутів міст; рішення бургомістру по адміністративних, фінансових, торгових, військових питаннях; документи особового складу уряду Ужгородського бургомістру; прохання громадян про видачу свідоцтв угорського громадянства та листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини по цьому питанню; свідоцтва про територіальну належність громадян, про ...