Displaying items 19,241 to 19,260 of 19,509
 1. Охоронна поліція Знам'янського району; м. Знам'янка Знам'янського району Кіровоградської області.

  Накази по районному відділу охоронної поліції з особового складу. Звіти і рапорти про роботу охоронної поліції району. Відомості про арешти і звільнення з тюрми громадян, про кількість зброї, що зберігається на складах і знаходиться на руках у особового складу поліції. Клопотання охоронної поліції про видачу паспортів і перепусток громадянам. Матеріали і листування з питань розслідування кримінальних і політичних злочинів по району. Заяви громадян про прийняття їх на роботу та заяви особового складу поліції про надання їм відпусток. Заяви від осіб, що були репресовані органами радянської вл...

 2. Олександрійська районна земельна комендатура; м. Олександрія Кіровоградської області

  Накази Райхскомісаріата України, розпорядження райземкомендатури з питань роботи сільських управ і громадських дворів. Накази по особовому складу комендатури. Відомості про хід проведення посівної кампанії, про наявність і стан тваринництва по громадських дворах району, про кількість населення, що у них проживає. Рапорти про роботу військовополонених. Робочі бланки по визначенню якості насіння. Документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників райземкомендатури. Листування з сільуправами і громадськими дворами з господарських питань

 3. Олександрійське районне статистичне бюро; м. Олександрія Кіровоградської області.

  Списки громадян, які прибули на проживання у сільські управи Олександрійського району після загального перепису населення 1941 року

 4. Земельна община села Розенфельд Колайського району, Крим

  Розпорядження Колайської районної управи про облік майна євреїв, медичний огляд населення, про надання зведень про урожайність і кількість худоби. Зведення про боротьбу с сільськогосподарськими шкідниками. Табелі нарахування трудоднів.

 5. Новгородківська охоронна поліція; с. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області

  Заяви громадян про надання дозволу на користування велосипедами та заяви колишніх розкуркулених селян про повернення їм будинків

 6. Чернігівська районна управа (райуправа), с. Чернігівка Чернігівського району Запорізької області

  Вказівки шефа району про проведення протиепідемічних заходів. Відомості про боротьбу зі шкідниками сільського господарства. Посвідчення громадян про закінчення школи

 7. Великотокмацька районна управа (райуправа), м. Великий Токмак Великотокмацького району Запорізької області.

  Постанови, накази, об'яви шефа району, районної управи про порядок роботи управи та установ району, боротьбу з малярією, призначення та звільнення старост сільських управ і працівників районної лікарні. Штатний розпис та кошторис районної лікарні на 1942 р.

 8. Великотокмацька міська управа (міськуправа), м. Великий Токмак Великотокмацького району Запорізької області

  Листування з шефом поліції про постачання хліба для в'язнів і військовополонених. Акт про оренду землі для робітників міста. Заяви громадян та направлення на роботу

 9. Приморська (Ногайська) районна управа (райуправа), м. Ногайськ Приморського (Ногайського) району Запорізької області

  Постанови, накази, розпорядження гебітскомісара, районного шефа, начальника поліції, райуправи про перерозподіл функцій апарату управління районної управи, встановлення 9-годинного робочого дня та режиму нічного часу, порядок прописки та виписки громадян, посилення заходів безпеки, перевірку списків на продовольчі пайки. Відомості про запаси насіння по земельних громадах району. Автобіографії вчителів.

 10. Запорізька (Хортицька) районна управа (райуправа), м. Запоріжжя Запорізької області.

  Описання (статистичні відомості із зазначенням географічного положення, економічного стану) сіл району: Бабурка, Варварівка, Водяне, Долинівка, Капустянка, Кічкас, Малишівка, Морозівка, Миколай-Поле, Нижня Хортиця, Новослобідка, Павлівка, Тернувате, Хортиця, Широке. Доручення на отримання коштів у райуправі для виплати зарплати та грошової допомоги. Списки громадян сіл району.

 11. Приазовська районна управа (райуправа), с. Приазовське Приазовського району Запорізької області

  Накази районного відділу народної освіти про введення надбавок за віком вчителям, надання відомостей про санітарний стан шкіл району, призначення та звільнення з роботи та ін. Кошториси. Листування зі школами з методичних, організаційних та господарських питань. Списки учителів, учнів Райнівської школи.

 12. Німецька польова жандармерія, м. Мелітополь Запорізької області

  Звіт, донесення про роботу жандармерії; слідчі матеріали по розгляду справ про дезертирство німецьких солдат, крадіжки майна.

 13. Щоденники осіб, що перебували на окупованій території та на каторзі в Німеччині (колекція).

  Щоденники громадян, що перебували на окупованій території та на роботах у Німеччині.

 14. Кам'янець-Подільська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії по встановленню та і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР, м. Проскурів, Кам'янець-Подільської області.

  Постанови РНК СРСР, інструкції по обліку збитків нанесених німецько-фашистськими загарбниками та їх приспішниками, вказівки Надзвичайної та республіканської комісій про складання звітності про роботу обласної комісії, зведені дані про облік збитків по області та регіонам, акти про злодіяння німецько-фашистських загарбників по містах, районах, селах області, списки громадян відправлених на примусові роботи до Німеччини

 15. Славутська міська управа, м. Славута, Славутського району, Шепетівського округу

  Реєстраційні листи населення Славути, заяви про повернення майна та інше.

 16. Летичівський гебітскомісаріат, м-ко Летичів, Летичівського району, Летичівського округу

  Розпорядження гебітскомісаріату про насильний збір з населення яєць і молока для німецької армії, листування з окрфінвідділом і старостами сіл.

 17. Генеральний комісаріат Волині та Поділля, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу

  Циркуляри та вказівки рейхскомісара України, листування з гебітскомісарами з різних питань.

 18. Претура Ананьївського району, м. Ананіїв Ананіївського р-ну Одеської області

  Відомості про польові роботи, ревізування худоби і вовна для вивозу до Румунії. Відомості на видачу заробітної платні та списки службовців Претури і жандармерії.