Archival Descriptions

Displaying items 55,821 to 55,840 of 55,847
 1. Теребешфеєрпотокський районний нотаріат, с. Теребешфеєрпоток Рахівського округу

  Бюджети, баланси Требушанського районного нотаріату. Листування з Мараморошською адміністративною експозитурою про упорядкування урбаріальної громади, про реалізацію громадою лісоматеріалів, про забезпечення громади продуктами. Розпорядження окружного начальника про конфіскацію майна єврейського населення, про надання допомоги сім'ям військовослужбовців.

 2. Драгівський районний нотаріат, с. Драгове Хустського округу

  Листування з Хустським окружним начальником про видачу дозволу на виїзд за кордон, про призначення службовців, конфіскацію майна єврейського населення, про набір до армії, розшук дезертирів та по іншим військовим питанням; забезпечення населення продуктами, про стан сільського господарства, про будівництво доріг, мостів, по метричним питанням. Списки робітників, завербованих у Німеччину в 1942 році, діяльність профашистської організації 'Левенте', про видачу дозволу на ведення торгівлі та ремесла.

 3. Велятинське сільське управління, с. Велятин Хустського округу

  Циркуляр Міністерства внутрішніх справ Угорщини про заборону діяльності сект, видачу військових архівних довідок, про переслідування єврейського населення і конфіскацію їх майна, про конфіскацію листівок і забороненої літератури, про набір до жандармерії, розпорядження окружного начальника про допомогу сім'ям військовослужбовців. Донесення Хустської жандармської управи про появу у районі села Велете радянського парашутиста

 4. Ужгородська єврейська реальна гімназія, м. Ужгород

  Розпорядження, циркуляри та листування з начальником учбового округу про учбову та позакласну роботу, по особовому складу, про прийом у гімназію, перевідні іспити та іспити на атестат зрілості. Класні журнали. Протоколи засідань педрад. Табелі успішності за 1942-1944 роки. Бухгалтерські документи гімназії

 5. Вишівське сільське управління, с. Вишкове Хустського округу

  Циркуляри та розпорядження під жупана Мараморошської жупи та листування з окружним начальником про призов до армії, розшук дезертирів, надання допомоги сім'ям військовослужбовців, організація протиповітряної оборони, про правила ведення торгівлі і ремесла, про забезпечення населення продуктами, по сільськогосподарським та метричним питанням, про обмеження прав єврейського населення, конфіскацію їх майна, Протоколи засідань сільського представництва, Матеріали по діяльності профашистської організації 'Левенте'.

 6. Урмезівський районний нотаріат, с. Урмезе Тячівського округу

  Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про конфіскацію антидержавних листівок, заборону діяльності політичних партій, встановлення цін на продукти і забезпечення населення ними. Листування з окружним начальником про стан промисловості, сільського господарства, організацію протиповітряної оборони, по метричним питанням, призов на військову службу, надання допомоги сім'ям військовослужбовців, конфіскацію майна єврейського населення

 7. Берегшомський районний нотаріат, с. Берегшом Берегівського округу

  Циркуляри, розпорядження міністерств Угорщини та листування з окружним начальником по адміністративним, господарським питанням, по питанням призову до армії, розшуку військовозобов'язаних та іншим військовим питанням, по питанням організації протиповітряної оборони, забезпеченню населення продуктами та взуттям, наданню допомоги сім'ям військовослужбовців, сплату податків, опіці над сиротами, конфіскацію листівок , ведення торгівлі та ремесла , діяльності профашистської організації 'Левенте'. Документи по розподілу майна єврейського населення.

 8. Чомалевський районний нотаріат, с. Чомалево Тячівського округу.

  Листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини про встановлення громадянства; свідоцтва про територіальну належність і матеріальний стан громадян; циркуляри Марамороської адміністративної експозитури по військових і сільськогосподарських питаннях; циркуляри міністерства фінансів Угорщини по фінансових та податкових питаннях; циркуляри Лошонцського і Тарацвелдьського окружних начальників по адміністративних питаннях; акти-заяви військовослужбовців про надання матеріальної допомоги їхнім сім'ям; журнали обліку прибутків і витрат с. Чомалево; опис рухомого майна села; список мешканців се...

 9. Загатський районний нотаріат, с. Загаття Іршавського округу.

  Розпорядження і циркуляри Міністерств Угорщини, регентського комісара Підкарпатської території, Бережської адміністративної експозитури, Іршавського окружного начальника та листування з ними по адміністративних, фінансових, військових, судових питаннях, питаннях соціальної опіки, особового складу службовців, торгівлі, охорони здоров'я, громадського постачання, сільського господарства, будівництва, про діяльність профашистської молодіжної організації 'Левенте', про конфіскацію антидержавних листівок; свідоцтва про територіальну належність і матеріальний стан громадян; акти про смерть громадя...

 10. Нодьгеївцьке сільське управління, с. Нодьгеївц Ужгородського округу

  Виписки із протоколів засідань сільського представництва по адміністративно-господарським питанням. Списки безробітних поселян нотаріату та план забезпечення їх роботою. Фінансові звіти. Свідоцтва про територіальну належність громадян. Відомість мобілізованих на військову службу. Бюджет профашистської молодіжної організації 'Левенте'. Відомість обліку використаного єврейського майна.

 11. Тарацвельдський окружний начальник , с. Тячів Мараморошської жупи

  Циркуляри, розпорядження окружного начальника про прийом на роботу, призов до армії, звільнення від призову, розшук дезертирів, надання допомоги сім'ям військовослужбовців, організації протиповітряної оборони, про діяльність профашистської молодіжної організації 'Левенте' та по іншим військовим питанням; по питанням охорони здоров'я, освіти, опіки, видачі патентів на право ведення торгівлі і ремесла, по промисловій та сільськогосподарській діяльності, забезпечення населення продуктами, облік та розподіл конфіскованого майна інтернованого єврейського населення. Донесення жандармських станцій...

 12. Хустський сільський нотаріат, м. Хуст

  Циркуляр військового міністерства про набір робітників на роботу до Німеччини. Циркуляр Мараморошської адміністративної експозитури про ущемлення прав єврейського населення, опис та конфіскація їх майна. Списки євреїв, листування з окружним начальником про призов до армії, звільнення від призову, розшук дезертирів, надання допомоги сім'ям військовослужбовців, організацію протиповітряної оборони. План протиповітряної оборони м. Хуст та інше по військовим питанням, про обов'язкову трудову повинність, забезпечення населення продуктами , одягом, взуттям; по питанням охорони здоров'я, соціальної...

 13. Кіральгазський районний нотаріат, с. Кіральгаза Севлюшського округу

  Листування з окружним начальником про призов до армії, розшук дезертирів, надання допомоги сім'ям військовослужбовців по іншим військовим питанням; про забезпечення населення продовольчими товарами, збір податків, ремонт доріг, мостів, по питанням освіти, промисловості сільського господарства, про заборону єврейському населенню займатися торгівлею, про конфіскацію їх майна.

 14. Фелшеапшанський районний нотаріат, с. Фелше Апша Рахівського округу

  Листування з окружними начальниками по питання призову до армії, про надання допомоги сім'ям військовослужбовців, про організацію протиповітряної оборони, розшук дезертирів, забезпечення населення продовольчими товарами, сплату податків, по сільському господарству і метричним питанням; конфіскацію майна єврейського населення, по діяльності молодіжної організації 'Левенте'.

 15. Керецький районний нотаріат, с. Керецьки Свалявського округу

  Листування з окружним начальником по питанню призову до армії, розшуку дезертирів, надання допомоги сім'ям військовослужбовців, конфіскації листівок, по діяльності профашистської організації 'Левенте' та по іншим військовим питанням, забезпечення населення продовольчими товарами, по питанням торгівлі, ремесла, охорони здоров'я, опіці. Зарплатні відомості. Метричні питання. Інвентарні описи майна інтернованих євреїв.

 16. Велятинський районний нотаріат, Велятин Хустського округу

  Листування з окружним начальником по призову до армії, про розшук дезертирів, надання допомоги сім'ям військовослужбовців, організацію протиповітряної оборони та по іншим військовим питанням; забезпечення населення продуктами, ущемлення прав єврейського населення та конфіскацію їх майна; діяльність профашистської організації 'Левенте', організація торгівлі, ремесла; по питанням охорони здоров'я, освіти, опіки; про обов'язкову трудову повинність населення. Метричні дані. Конфіскація листівок та антидержавної літератури

 17. Нодьполадський районний нотаріат, с. Надь Полад Севлюшського округу.

  Циркуляри Міністерств Угорщини, піджупана Сатмарської жупи і Сатмарнеметського окружного начальника; листування з Рахівським окружним начальником по військових, фінансових, метричних питаннях, питаннях торгівлі, сільського господарства, громадського постачання, соціальної опіки, охорони здоров'я, листування з окружним начальником с. Надькапош по адміністративних і фінансових питаннях; листування з податковим управлінням про накладення і стягнення податків з населення; листування з окружним військовим командуванням про набір в армію, про розшук дезертирів та про діяльність профашистської мол...

 18. Полянське сільське управління, с. Поляна Свалявського округу

  Заяви громадян про укладення шлюбу. Листування з окружним начальником по адміністративним, сільськогосподарським, військовим питанням, про облік єврейського населення та конфіскацію їх майна; про організацію протиповітряної оборони

 19. Худльовський районний нотаріат, с. Худльове

  Циркуляри міністерства землеробства Угорщини та Ужанської адміністративної експозитури по питаннях сільського господарства; розпорядження регентського комісара Підкарпатської території та листування з фінансовими дирекціями про облік і реалізацію єврейського майна; циркуляр окружного начальника Ужгородської околиці про набір в армію; листування з Ужанською адміністративною експозитурою та окружними начальниками по особовому складу службовців; оголошення і протоколи засідань сільських представництв по фінансово-господарських питаннях; договори про купівлю-продаж нерухомого майна; платіжні по...

 20. Свалявський окружний начальник, с. Свалява

  Циркуляри міністерств Угорщини , Бережської адміністративної експозитури, регентського комісара Підкарпатської території та листування з ними по адміністративним, судовим, військовим, метричним питанням, по питанням торгівлі, сільського господарства, соціальної опіки; інструкція по будівництву житлових будинків, огорож, тротуарів у Бережській жупі; справи про притягнення до відповідальності осіб за спекуляцію, про опіку над інвалідами , про встановлення пенсії громадянам; бюджети районних нотаріатів сіл Голубине і Дусино; донесення жандармських станцій про притягнення до відповідальності гр...