Archival Descriptions

Displaying items 37,541 to 37,560 of 37,711
 1. Біржа праці, м. Дніпропетровськ.

  Картки явки осіб, зареєстрованих на біржі праці. Статистичні звіти про облік населення, кількість працівників, зайнятих на земляних роботах. Списки, заяви, довідки, повідомлення, посвідчення, доручення громадян

 2. Чернігівська обласна комісія з розслідування злочинів нацистських загарбників, м. Чернігів Чернігівської області

  Доповідь комісії, повідомлення про злочини, скоєні нацистськими загарбниками під час тимчасової окупації області. Акти матеріальних збитків, заподіяних нацистськими загарбниками. Хронологічна довідка про період окупації населених пунктів. Списки убитих та вивезених до Німеччини; в'язнів чернігівської тюрми; комуністів і радянських активістів, які загинули під час окупації області. Акти розкриття поховань, фотографії братських могил жертв нацистської окупації у містах Чернігів та Бахмач. Заяви громадян Прилуцького району про збитки, заподіяні нацистськими загарбниками.

 3. Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації м. Чернівці

  Декрет-закон та наказ Губернаторства провінції Буковина про створення Директорату румунізації, колонізації та інвентаризації (1941). Рішення Директорату про облік нерухомого майна, порядок інвентаризації державного майна. Справи про визначення права власності на будівлі, земельні та лісові ділянки, худобу. Особові справи осіб, інтернованих у концтабори. Угоди про оренду земельних ділянок, підприємств, млинів

 4. Сновська районна управа, м. Сновськ Сновського району Чернігівської області

  Відомості видачі зарплати працівникам поліції, сільуправ та інших установ

 5. Відділ запису актів громадянського стану Ніжинської міської управи, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Розпорядження і листування міськуправи. Статистичні звіти про кількість населення сіл. Відомості видачі зарплати працівникам відділу

 6. Бахмацька міська управа, м. Бахмач Бахмацького району Чернігівської області

  Постанови і розпорядження райуправи, накази військово-господарської комендатури, бургомістра м. Бахмач, господарського відділу при управі про мобілізацію людей і тяглової сили на виконання плану сівби, знищення могил червоних партизан, правила записів актів громадянського стану, видачу допомоги родинам осіб, що добровільно виїхали до Німеччини, видачу продуктових карток працівникам міськуправи. Повідомлення про перейменування громади № 36 с. Красилівка в хліборобську спілку. Списки співробітників Бахмацької міськуправи і службовців установ м. Бахмач на видачу продуктових карток

 7. Тупичівська районна управа, с. Тупичів Тупичівського району Чернігівської області

  Накази, листування райуправи з сільськогосподарськими громадами. Протоколи засідань райуправи, нарад бургомістрів, старостів та ін. Плани, списки німецьких могил на території району

 8. Лосинівська районна управа, с. Лосинівка Лосинівського району Чернігівської обл

  Протоколи зборів членів громад району. Списки військовополонених та евакуйованих громадян.

 9. Ніжинська районна управа, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Постанови і розпорядження фелькомендатури і райуправи. Звіти райуправи про накладання і стягнення штрафів. Листування з фельдкомендатурою, фінвідділом і сільуправами про фінансову діяльність. Бухгалтерські документи. Списки сільгоспгромад, кустарів району. Накази з особового складу. Відомості видачі зарплати

 10. Ніжинський історичний архів, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Накази військового коменданта. Звіт архіву. Листування з міськуправою про господарську діяльність та з особового складу. Відомості видачі зарплати. Заяви громадян

 11. Андріївський бургомістрат, с. Андріївка Михайло-Коцюбинського району Чернігівської області

  Акт про перетворення Андріївської сільськогосподарської громади в землеробську спілку. Довідки про народження, смерть, стан здоров'я, що видані жителям села. Відомості про осіб, відправлених до Німеччини та тих, що повернулись з Радянської Армії. Паспорта, які видані громадянам окупаційною владою. Списки жителів села.

 12. Чернігівська місцева комендатура, м. Чернігів Чернігівської області

  Повідомлення Чернігівської міської управи про час проведення служби у церквах

 13. Малодівицький районний старостат, с. Мала Дівиця Малодівицького району Чернігівської області

  Постанови, накази, розпорядження, інструкції комендатури, райстаростату про права і обов'язки райуправ, розповсюдження сфери впливу Ніжинської райуправи на 5 районів Чернігівської області, введення грошового податку з населення на утримання райуправи та її відділів. Положення Надзвичайної комісії про регулювання земельного питання, організацію і діяльність сільгоспгромад на Україні. Документи про кількість посівних площ, посів і збирання озимих. Список осіб німецького походження, що проживали на території Малодівицького району. Посвідчення особи, довідки

 14. Житлове управління Прилуцької міської управи, м. Прилуки Чернігівської області

  Накази, розпорядження Прилуцької міської управи про повернення будівель колишнім куркулям, репресованим Радянською владою; збирання орендної та квартирної плати. Акти на розібрання будівель, які належали жителям міста Прилуки. Договори на оренду. Списки квартиронаймачів, будинків, магазинів. Бухгалтерські звіти

 15. Куликівська районна українська допоміжна поліція, с. Куликівка Куликівського району Чернігівської області

  Списки членів ВКП(б), працівників НКВС району. Донесення старшого поліцейського с. Горбове про комуністів, комсомольців, працівників НКВС, що проживають у селах Виблі та Авдіївка

 16. Житлове управління Новгород-Сіверської міської управи, м. Новгород-Сіверський Новгород- Сіверського району Чернігівської області

  Накази бургомістрату по житловому управлінню. Заяви і ордери на отримання квартир. Списки квартиронаймачів, поліції. Бухгалтерські документи. Відомості видачі заробітної плати

 17. Коропський районний відділ запису актів громадянського стану Коропської районної поліції, смт. Короп Коропського району Чернігівської області

  Постанови і розпорядження Коропського і Новгород-Сіверського бургомістрів про стягнення зборів за реєстрацію актів громадянського стану. Заяви, довідки сільуправ про народжених, померлих, шлюби. Відомості видачі зарплати. Бухгалтерські документи

 18. Коропська місцева комендатура, с. Короп Коропського району Чернігівської області

  Рапорт фельдфебеля про огляд зброї і машин, які залишені після проходження військ. Листування про стан доріг

 19. Сосницька районна управа, смт. Сосниця Сосницького району Чернігівської області

  Копії розпоряджень, листів до установ району. Відомості про перепис населення району, платників податків, вчителів. Звіти про роботу Новосільської початкової школи. Довідки, що видані родичам осіб, які добровільно виїхали до Німеччини. Списки громад, господарств, членів сільгоспгромад, службовців, пенсіонерів, інвалідів, осіб, що вивезені до Німеччині. Заяви громадян, поліцейських про звільнення від податків, надання допомоги та ін.