totálně nasazení

Zwangsarbeiter / Zwangsarbeiterin

  • Zwangsarbeiter
  • Zwangsarbeiterin

Forced labourers

travailleur forcé / travailleuse forcée

  • travailleur forcé
  • travailleuse forcée

עובדי כפייה

Kényszermunkások

Lavoratori forzati

Dwangarbeiders

robotnicy przymusowi

рабочие, занятые принудительным трудом

rabočie, zanâtye prinuditel'nym trudom

  • podnevol'nye rabočie

prislini radnik / prislina radnica

  • prislina radnica
  • prislini radnik

Примусові працівники

  • Робітники на примусових роботах

Primusovì pracìvniki

  • Robіtniki na primusovih robotah