Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei

 • Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei
 • Полиция города Оргеева
 • Politsiya goroda Orgeeva
Identifier
666.2
Language of Description
English
Dates
1941 - 1944, 1954
Level of Description
Fonds
Source
EHRI

Extent and Medium

351 files

Biographical History

According to the 1918 act of union of Bessarabia with Romania, there was carried out a network of institutions that had the task of organizing the public order. Through the Romanian Government Decree of 1918 on the organization of the police, in each district there were opened and established Prefectures of Police and Special Brigades of Security. Police prefectures were subordinated to the Police and General Security Directorate of Romania, while the Special Brigades were subordinated to General Inspectorate of Security in Bessarabia.

In 1929, the Police Prefectures and Special Brigades were reorganized in police Questuras headed by a Questor and a secretary with deputy attributions. Police Questuras were working under the supervision of the Regional Police Inspectorate in Bessarabia. In Orhei there were created two police institutions, namely: Police of Orhei City and Security Brigade. Orhei police had three divisions: Administrative, Criminal and Security. For the period June 28, 1940 - July 1941, Orhei police stops its activity, then it starts again to function until 1944, when it was abolished.

Archival History

The fond was created in 1954

Scope and Content

Orders and circulars issued by the Ministry of Interior Affairs and Regional Police Inspectorate in Bessarabia on the placement of Jews in camps and ghettos. Order that governs the interaction with Jews. Correspondence of Orhei Police with the Ministry of Interior Affairs of Romania, the Regional Police Inspectorate in Bessarabia, Police Qustura of Chisinau and Prefecture of Orhei about statistics and lists of Jews from the Orhei county in Bessarabia. Copies of documents related to the Jewish population in Bessarabia.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 60

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.001M

Archivist Note

Entry translated by Victoria.

Entry selected by Irina from Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012 and from the finding aid RG-54.001M at USHMM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei

 • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei
 • Полиция города Оргеева
 • Politsiya goroda Orgeeva
Identifier
666.2
Language of Description
Romanian
Dates
1941 - 1944, 1954
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

351 dosare

Biographical History

Conform actului unirii din anul 1918 a Basarabiei cu România, a fost realizată o rețea de instituții, care aveau misiunea de a organiza ordinea publică. Prin Decretul Guvernului României din 1918 privind organizarea poliției în fiecare județ au fost deschise Prefecturile Poliției și instituite Brigăzile Speciale ale Siguranței. Prefecturile poliției se aflau în subordinea Direcții Generale a Poliției și Siguranței din România, iar Brigăzile Speciale ale Siguranței erau în subordinea Inspectoratului General de Siguranță din Basarabia. În 1929, Prefecturile Poliției și Brigăzile Speciale au fost reorganizate în Chesturi de Poliție în frunte cu un chestor și un secretar cu funcții de adjunct. Chesturile de Poliției activau sub supravegherea Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia. În Orhei au fost create două instituții polițienești – Poliția orașului Orhei și Brigada de Siguranță. Poliția orașului Orhei avea trei secții: Secția administrativă, Secția Penală și Secția Siguranță. Pentru perioada 28 iunie 1940 - iulie 1941 Poliția orașului Orhei își încetează activitatea după care intră în drepturi pînă în 1944 cînd Poliția orașului Orhei este desființată.

Archival History

Fondul a fost creat în anul 1954

Scope and Content

Ordine și circulare emise de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia cu privire la plasarea evreilor în lagăre şi ghetouri. Ordine care reglementează raporturile de interacţiune cu evreii. Corespondența dintre Poliția orașului Orhei cu Ministerul Afacerilor Interne al României, Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia, Chestura de Poliție orașului Chișinău, Prefectura orașului Orhei despre date statistice şi listele evreilor din judeţul Orhei, Basarabia. Copii ale documentelor referitoare la populaţia evreiască din Basarabia.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 60

 • USHMM RG-54.001M: 8-9

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.001M şi RG-54.004M

Archivist Note

Adăugat de Irina; Editat de Anastasia Felcher

Sources

 • Selectat de Irina de la Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldove (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012 şi de la RG-54.001M la USHMM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects

Places