Volksdeutsche

Volksdeutscher / Volksdeutsche Frau

  • Volksdeutsche Frau
  • Volksdeutscher

Volksdeutsche

Allemand ethnique / Allemande éthnique

  • Allemand ethnique
  • Allemande éthnique

Népi német

Volksdeutsche

Scope Note

  • Persone di origini tedesche residenti fuori dal Reich

Volksduitsers

folksdojcze

фольксдойче

fol'ksdojče

Volksdeutsche

Фольксдойче

  • Етнічні німці, які жили за межами Німеччини

Fol'ksdojče

  • Etnіčnі nіmcі, âkі žili za mežami Nіmeččini