Country Code: Slovakia
 1. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Levice
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Levice (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Levice Branch (until 2015)
 2. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Nové Zámky

  • State archive in Nitra, workplace Archive Nové Zámky
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Nové Zámky (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Nové Zámky Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Podzámska 25, Nové Zámky
 3. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Šaľa
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Šaľa (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Šaľa Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Petra Pázmáňa 27, Šaľa
 4. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Topoľčany

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Topoľčany
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Topoľčany (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Topoľčany Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Pod Kalváriou 2140, Topoľčany
 5. Štátny archív v Prešove

  • State Archive in Prešov
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Prešov (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Prešov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenská 40, Prešov
 6. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Bardejov
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Bardejov (until 2015)
  • State archive in Prešov: the Bardejov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Miškovského 1, Bardejov
 7. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Humenné

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Humenné
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Humenné (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Humenne Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štúrova 1, Humenné
 8. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Poprad
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Poprad (until 2015)
  • State Archive in Levoča: the Poprad Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Sobotské námestie 18-20, Poprad
 9. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa

  • State archive in Prešov, workplace Archive Stará Ľubovňa
  • Štátny archív v Levoči - pobočka Stará Ľubovňa (until 2015)
  • State archive in Levoča: the Stará Ľubovňa Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Obrancov mieru 22, Stará Ľubovňa
 10. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Svidník
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Svidnik (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Svidnik Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Partizánska 625/12, Svidník
 11. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Vranov nad Topľou
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Vranov nad Topľou (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Vranov nad Topľou Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Budovateľská 1277, Vranov Nad Topľou
 12. Štátny archív v Trenčíne

  • State Archive in Trenčín
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trenčín (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Trenčín branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kožušnícka 1, Trenčín
 13. Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice

  • State Archive in Trenčín, workplace Archive Bojnice
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Bojnice (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Bojnice Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Tehelná18, Bojnice, Trenčiansky kraj
 14. Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica

  • State Archive in Trenčín, workplace Archive Považská Bystrica
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Považská Bystrica (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Považská Bystrica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenských partizánov 1135/55, Považská Bystrica
 15. Štátny archív v Trnave

  • State archive in Trnava
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trnava (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Trnava Branch (2015)
  • Slovakia
  • Štefánikova 7, Trnava
 16. Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica

  • State archive in Trnava, workplace Archive Skalica
  • Štátny archív v Bratislave - Pobočka Skalica (until 2015)
  • State archive in Bratislava - the Skalica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kráľovská16, Skalica, Trnavsky kraj
 17. Štátny archív v Žiline

  • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
  • State archive in Žilina
  • State archive in Žilina with the seat in Bytča
  • ...
  • Slovakia
  • S.Sakalovej 106/3, Bytča
 18. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Čadca

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Čadca
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Čadca (unitl 2015)
  • State Archive in Bytča: the Čadca Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • 17. novembra 2022, Čadca
 19. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Dolný Kubín
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Dolny Kubin (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Dolný Kubín Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Matúškova 1654/8, Dolný Kubín
 20. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Liptovský Mikuláš
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Liptovsky Mikuláš (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Liptovský Mikuláš Branch (until 2015)