Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Trebišov

  • State Archive in Košice, workplace Archive Trebišov
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Trebišov (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Trebišov Branch (until 2015)

Address

M.R.Štefánika 201
Trebišov
075 01
Slovakia

Phone

421 56 672 35 00

Fax

421 56 668 68 40

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.