Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Šaľa
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Šaľa (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Šaľa Branch (until 2015)

Address

Petra Pázmáňa 27
Šaľa
927 01
Slovakia

Phone

+421 31 770 22 60

Fax

+421 31 770 41 61

Sources

  • EHRI